Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Resultaten 4e kwartaal 2020

Financieel vrijdag 5 februari 2021

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds PNO Media is in het vierde kwartaal van 2020 gedaald van 91,3% naar 90,4%. De actuele dekkingsgraad is gestegen. Het resultaat op de beleggingen was positief. Door een lagere rente stegen de pensioenverplichtingen.

  Ultimo 2019 Q3 2020 Q4 2020
Pensioenvermogen (x € miljoen) 6.740 6.939 7.284
Pensioenverplichtingen (x € miljoen) 6.774 7.583 7.673
Actuele dekkingsgraad 99,5% 91,5% 94,9%
Beleidsdekkingsgraad 98,0% 91,3% 90,4%
Totaalrendement 15,7% 2,9% 4,9%
Totaalrendement 2020     7,6%

Beleidsdekkingsgraad is gemiddelde

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.

Periode Actuele dekkingsgraad
januari 2020 95,8%
februari 2020 90,5%
maart 2020 85,4%
april 2020 86,2%
mei 2020 88,0%
juni 2020 88,5%
juli 2020 88,3%
augustus 2020 91,3%
september 2020 91,5%
oktober 2020 90,1%
november 2020 94,0%
december 2020 94,9%
Beleidsdekkingsgraad 90,4%

De actuele dekkingsgraad steeg in december naar 94,9%. Op basis van deze actuele dekkingsgraad hoeven we de pensioenen in 2021 niet te verlagen. Vanwege onze financiële situatie hebben we een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. De komende maanden actualiseren we dit herstelplan. Er blijft een aanzienlijke kans dat de pensioenen de eerstkomende jaren moeten worden verlaagd.

Actuele dekkingsgraad en rente

In het vierde kwartaal van 2020 is de actuele dekkingsgraad gestegen van 91,5% (eind september) naar 94,9% (eind december). De rente daalde van 0,26% naar 0,23% per 31 december 2020. Dit zorgde voor hogere verplichtingen en een 1,0%-punt lagere actuele dekkingsgraad. Door het positieve rendement op de beleggingen in het vierde kwartaal, steeg de actuele dekkingsgraad in dezelfde periode met 4,5%-punt.

Samenstelling portefeuille Rendement Q4 Rendement heel 2020
Zakelijke waarden    
Aandelen 9,4% 10,6%
Vastgoed 0,4% 1,5%
Private equity 6,4% 3,8%
Infrastructuur 7,2% -4,4%
Vastrentende waarden    
Staatsleningen 1,8% 9,4%
Nederlandse hypotheken 0,9% 2,4%
Europese bedrijfsobligaties 2,8% 3,9%
Amerikaanse high yield obligaties 1,3% -2,7%
Obligaties opkomende markten 1,9% -8,3%
Liquide middelen -1,0% -1,9%
Subtotaal 4,4% 5,4%
Rentederivaten 0,0% 1,2%
Valutaderivaten 0,5% 0,9%
Totaal 4,9% 7,6%

Beleggingsportefeuille en rendement

Het behaalde totaalrendement in het vierde kwartaal is 4,9%. Over heel 2020 behaalde PNO Media een rendement van 7,6%. De mondiale economie en financiële markten stonden in het jaar 2020 nagenoeg geheel in het teken van de coronacrisis. Een acute vraaguitval veroorzaakt door een mondiale lockdown zorgde ervoor dat in de eerste 4 maanden van 2020 financiële markten een ongekende ineenstorting lieten zien. De financiële markten herstelden vanaf het tweede kwartaal waarbij de snelle ontwikkeling van een vaccin ervoor zorgde dat in het vierde kwartaal er een versnelling van het herstel op de aandelenmarkten optrad.

U kunt onze kwartaalberichten hier downloaden.

Naar het overzicht