Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

PNO Media maakt gebruik van tijdelijke regels voor verhogen en verlagen van pensioenen

Financieel woensdag 26 juni 2024

Het is belangrijk dat uw pensioen zijn waarde behoudt. Daarvoor moeten de pensioenen zoveel mogelijk meegroeien met de prijsstijgingen. Dat noemen we ook wel indexeren. PNO Media gaat gebruikmaken van de nieuwe tijdelijke regels van de overheid voor indexatie. Die zijn ruimer dan de huidige regels, maar wel aan voorwaarden gebonden. In ons overbruggingsplan leest u daar alles over.

PNO Media stapt per 1 januari 2027 over naar de nieuwe regels voor pensioen. Daarop bereiden wij ons nu voor. We zijn goed onderweg en liggen op schema. Het overbruggingsplan is een onderdeel van de weg daarnaartoe.

Soepeler bij verhogen, maar strenger bij verlagen

Het bestuur van PNO Media heeft besloten om gebruik te maken van de overgangsregels voor het verhogen en verlagen van pensioen. Deze regels zijn soepeler als het gaat om het verhogen van de pensioenen, maar juist strenger als het gaat om het verlagen van de pensioenen als het financieel tegenzit. De regels zijn tijdelijk omdat ze gelden tot het moment dat we de pensioenen omzetten naar de regels van het nieuwe pensioenstelsel. Voor PNO Media is dat 1 januari 2027. Om gebruik te mogen maken van deze tijdelijke regels, ook wel ‘transitie-FTK’ genoemd, hebben we 26 juni een overbruggingsplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). In het overbruggingsplan beschrijven we onze financiële situatie tot 1 januari 2027.

Geen verlaging van pensioenen verwacht

Het overbruggingsplan bevat onder meer actuele berekeningen over de verwachte ontwikkeling van de financiële situatie van PNO Media. In het overbruggingsplan dat wij nu hebben ingediend, staat dat wij de pensioenen moeten verlagen als uit berekeningen blijkt dat we een dekkingsgraad van 95% op 1 januari 2027 niet gaan halen. Onze dekkingsgraad was 113,1% eind 2023 en hoog genoeg. In ons huidige overbruggingsplan is daarom geen sprake van een pensioenverlaging. In het overbruggingsplan dat wij volgend jaar moeten inleveren bij DNB, maken wij nieuwe berekeningen.

Route om financieel gezond te blijven

Per 1 januari 2027 zet PNO Media alle pensioenen om naar nieuwe regelingen. Dit omzetten moet op een manier gebeuren zodat niemand onevenredig nadeel of voordeel ondervindt. Daarvoor is het noodzakelijk dat we financieel gezond blijven in de periode tot de overstap. Het overbruggingsplan schetst daarvoor een realistische en haalbare route. Elk jaar toetsen wij opnieuw of het ingediende plan nog voldoet. Of dat extra maatregelen voor het verhogen en verlagen van pensioenen nodig zijn.

Ruimte voor indexatie, maar voorzichtig

Het geld dat door PNO Media gebruikt kan worden voor het verhogen van de pensioenen (indexatie), is afhankelijk van de hoogte van onze actuele dekkingsgraad. De wetgever heeft bepaald dat het tijdens de transitieperiode is toegestaan om de pensioenen sneller te verhogen. Voorheen mocht PNO Media de pensioenen gedeeltelijk verhogen vanaf een dekkingsgraad van 110% en met de volledige prijsinflatie vanaf een dekkingsgraad van 130%. De wettelijke grens voor volledige indexatie is nu verschoven naar 105%, op voorwaarde dat de dekkingsgraad na indexatie niet lager is. PNO Media heeft besloten dat een verhoging van de pensioenen met de volledige prijsinflatie mogelijk is als de actuele dekkingsgraad na indexatie niet onder 110% uitkomt. Dit doen wij om rekening te houden met een goede overgang naar het nieuwe stelsel in 2027 en om de kans op toekomstige pensioenverlagingen te verkleinen.

In het verkorte overbruggingsplan laten we de ontwikkeling zien van onze financiële situatie tot 1 januari 2027. Over wat dit betekent voor een eventuele verhoging van de pensioenen per 1 januari 2025, besluit het bestuur van PNO Media eind dit jaar. De inflatie per 30 september 2024 en de hoogte van de dekkingsgraad zijn daarvoor doorslaggevend.

Meer informatie over het overbruggingsplan vindt u op deze website.

Naar het overzicht