Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Dekkingsgraad januari 95,5%

Financieel maandag 15 februari 2021

PNO Media had eind januari een actuele dekkingsgraad van 95,5%, en een beleidsdekkingsgraad van 90,3%.

 • De actuele dekkingsgraad steeg in januari met 0,6% punt van 94,9% naar 95,5%.
 • Er is de eerstkomende jaren een aanzienlijke kans dat de pensioenen van deelnemers en pensioengerechtigden moeten worden verlaagd.
 • Als de actuele dekkingsgraad aan het eind van dit jaar lager is dan circa 93%, dan moet PNO Media volgens huidige wetgeving de pensioenen in 2022 verlagen.
 • Het resultaat op onze beleggingen was in januari -0,4%. Dit zorgde voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 0,3%-punt.
 • In januari is DNB overgeschakeld op een nieuwe methodiek voor de vaststelling van de rekenrente. Die methodiek zorgt voor een 1,5%-punt lagere actuele dekkingsgraad.
 • De stijging van de marktrente zorgde voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 2,4% punt.
 • Per saldo hadden rente en beleggingen een positief effect van 2,4%-punt - 1,5%-punt - 0,3%-punt = 0,6%-punt.
 • De oorzaken van de lage dekkingsgraad en de gevolgen voor uw pensioen leggen we hier uit.
 • Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan 110%, is indexatie van de pensioenen niet mogelijk. Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% is gedeeltelijke indexatie wel mogelijk. Vanaf een beleidsdekkingsgraad van circa 125% is volledige indexatie mogelijk en kan niet-toegekende indexatie worden ingehaald.
 • Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan 100%, is waardeoverdracht tijdelijk niet mogelijk.

Een goed pensioen voor iedereen, daar staan we voor bij PNO Media. Toch kan uw pensioen lager uitvallen dan voorzien. De belangrijkste oorzaken en gevolgen zetten we voor u op een rij in de brochure ‘Hoe zeker is uw pensioen?’.

Uitleg over de dekkingsgraad

Actuele dekkingsgraad

 • Graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 1 maand.
 • Geeft de verhouding aan tussen de bezittingen (pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen (pensioenverplichtingen).
 • In dit bericht wordt de actuele dekkingsgraad gepubliceerd die van belang is voor de bepaling of de pensioenaanspraken op basis van het herstelplan verlaagd moeten worden.

Beleidsdekkingsgraad

 • Graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 12 maanden.

Wij streven ernaar de dekkingsgraad iedere maand op de 11e werkdag te publiceren. De volgende dekkingsgraad publiceren we rond maandag 15 maart 2021.

Wilt u op de hoogte blijven van de dekkingsgraad en actuele ontwikkelingen rondom uw pensioen niet missen? Meld u dan aan voor onze e-nieuwsbrief. U doet dat via MijnPNO.

Naar het overzicht