Ga naar Op Koers

Ligt u op schema met uw pensioenopbouw?

Check het nu!

Nieuwsbrief

Het laatste pensioennieuws ontvangen? Log in op MijnPNO en geef bij uw persoonlijke gegevens aan dat u onze e-nieuwsbrief wilt ontvangen. 

Direct naar MijnPNO

Dekkingsgraad februari 99,4%

Financieel vrijdag 12 maart 2021

PNO Media had eind februari een actuele dekkingsgraad van 99,4%, en een beleidsdekkingsgraad van 91,1%.

 • De actuele dekkingsgraad steeg in februari met 3,9% punt van 95,5% naar 99,4%.
 • Er is de eerstkomende jaren een aanzienlijke kans dat de pensioenen van deelnemers en pensioengerechtigden moeten worden verlaagd.
 • Als de actuele dekkingsgraad aan het eind van dit jaar lager is dan circa 94%, dan moet PNO Media volgens huidige wetgeving de pensioenen in 2022 verlagen.
 • Het resultaat op onze beleggingen was in februari -0,5% Dit zorgde voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 0,5%-punt.
 • De stijging van de marktrente zorgde voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 4,4% punt.
 • De oorzaken van de lage dekkingsgraad en de gevolgen voor uw pensioen leggen we hier uit.
 • Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan 110%, is indexatie van de pensioenen niet mogelijk. Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% is gedeeltelijke indexatie wel mogelijk. Vanaf een beleidsdekkingsgraad van circa 125% is volledige indexatie mogelijk en kan niet-toegekende indexatie worden ingehaald.
 • Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan 100%, is waardeoverdracht tijdelijk niet mogelijk.

Een goed pensioen voor iedereen, daar staan we voor bij PNO Media. Toch kan uw pensioen lager uitvallen dan voorzien. De belangrijkste oorzaken en gevolgen zetten we voor u op een rij in de brochure ‘Hoe zeker is uw pensioen?’.

Uitleg over de dekkingsgraad

Actuele dekkingsgraad

 • graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 1 maand
 • geeft de verhouding aan tussen de bezittingen (pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen (pensioenverplichtingen)
 • in dit bericht wordt de actuele dekkingsgraad gepubliceerd die van belang is voor de bepaling of de pensioenaanspraken op basis van het herstelplan verlaagd moeten worden.

Beleidsdekkingsgraad

 • graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 12 maanden

Wij streven ernaar de dekkingsgraad iedere maand op de 11e werkdag te publiceren. De volgende dekkingsgraad publiceren we rond vrijdag 16 april 2021.

Wilt u op de hoogte blijven van de dekkingsgraad en actuele ontwikkelingen rondom uw pensioen niet missen? Meld u dan aan voor onze e-nieuwsbrief. U doet dat via MijnPNO.

Naar het overzicht