Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Krijg ik een uitkering bij arbeidsongeschiktheid?

Actueel donderdag 6 oktober 2022

Als u door ziekte of een ongeval niet meer kunt werken, blijft u bij ons pensioen opbouwen. Daarnaast kunt u bij arbeidsongeschiktheid recht hebben op een pensioenuitkering van PNO Media.

Wie tijdens zijn werkzame leven arbeidsongeschikt wordt, houdt meestal recht op premievrije pensioenopbouw.

Toch gaat het regelmatig mis

Een paar jaar geleden constateerde de Consumentenbond dat zo'n 40.000 arbeidsongeschikte werknemers niet het pensioen krijgen waar ze recht op hebben. Deze mensen werden tijdens hun loopbaan arbeidsongeschikt, maar niemand wees hen erop dat zij mogelijk recht hadden op een arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) en premievrije pensioenopbouw. 

Pensioenopbouw gaat door bij ziekte

U heeft bij ziekte gedurende 2 jaar recht op (volledige of gedeeltelijke) doorbetaling van uw salaris door uw werkgever. Uw pensioenopbouw loopt gewoon door. Wordt u na die 2 jaar (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Ook dan blijft u pensioen opbouwen bij PNO Media. U en uw werkgever hoeven hiervoor geen pensioenpremie te betalen. De premie wordt dan door alle deelnemers in het fonds samen betaald. Dat noemen we 'premievrije opbouw' en is het voordeel van collectief je pensioen regelen bij een pensioenfonds zoals PNO Media. 

Na 2 jaar recht op arbeidsongeschiktheidspensioen

Zoals hiervoor gezegd betaalt uw werkgever uw salaris bij ziekte gedurende 2 jaar (volledige of gedeeltelijke) door. Daarna kunt u recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen van PNO Media. Is dat het geval, dan ontvangt u de pensioenuitkering zolang u arbeidsongeschikt bent en van het UWV een WIA-uitkering (of WAO-) ontvangt, maar uiterlijk tot de dag waarop u de AOW-leeftijd bereikt. 

U heeft een informatieplicht

Omdat u op dat moment al genoeg aan uw hoofd heeft, nemen wij u zorg uit handen. U hoeft de premievrijstelling of het arbeidsongeschiktheidspensioen niet bij ons aan te vragen. Wij krijgen uw gegevens in dat geval rechtstreeks van het UWV en benaderen u. Wel kunt u het proces bespoedigen door de beschikking die u van het UWV ontvangt, aan ons door te geven. In die beschikking van het UWV stellen zij uw WIA-uitkering vast.

Op MijnPNO staat wat er voor u geregeld is

Bouwt u pensioen op bij PNO Media? Op MijnPNO vindt u in 'Mijn documenten' uw uniform pensioenoverzicht (UPO) met alle details over de regeling waaraan u meedoet en wat er voor u geregeld is als u arbeidsongeschikt wordt. Omdat op MijnPNO uw persoonlijke pensioengegevens staan, is het beveiligd met DigiD.

Naar het overzicht