Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Resultaten 1e kwartaal 2021

Financieel woensdag 12 mei 2021

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds PNO Media is in het eerste kwartaal van 2021 gestegen van 90,4% naar 92,5%. Ook de actuele dekkingsgraad is gestegen. Het resultaat op de beleggingen was positief. Door een hogere rente daalden de pensioenverplichtingen.

  Ultimo 2020 Q1 2021
Pensioenvermogen (x € miljoen) 7.287 7.344
Pensioenverplichtingen (x € miljoen) 7.675 7.155
Actuele dekkingsgraad 94,9% 102,6%
Beleidsdekkingsgraad 90,4% 92,5%
Totaalrendement 4,9% 0,7%

Beleidsdekkingsgraad is gemiddelde

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.

Periode Actuele dekkingsgraad
april 2020 86,2%
mei 2020 88,0%
juni 2020 88,5%
juli 2020 88,3%
augustus 2020 91,3%
september 2020 91,5%
oktober 2020 90,1%
november 2020 94,0%
december 2020 94,9%
januari 2021 95,5%
februari 2021 99,4%
maart 2021 102,6%
Beleidsdekkingsgraad 92,5%

Vanwege onze financiële situatie hebben we een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Volgens dit plan zal de beleidsdekkingsgraad zich naar verwachting uiterlijk binnen 10 jaar boven het vereiste niveau bevinden. Omdat de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2020 boven de kritische dekkingsgraad ligt, hoeft PNO Media de pensioenen in 2021 niet te verlagen. Als de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2021 lager is dan de kritische ondergrens van circa 94%, moet PNO Media de pensioenen in 2022 verlagen.

Actuele dekkingsgraad en rente

In het eerste kwartaal van 2021 is de actuele dekkingsgraad gestegen van 94,9% (eind december) naar 102,6% (eind maart). De rente steeg van 0,23% naar 0,56% per 31 maart 2021. Dit zorgde voor lagere verplichtingen en een 6,9%-punt hogere actuele dekkingsgraad. Door het positieve rendement op de beleggingen in het eerste kwartaal, steeg de actuele dekkingsgraad in dezelfde periode met 0,9%-punt.

Samenstelling portefeuille Rendement Q1
Zakelijke waarden  
Aandelen 9,3%
Vastgoed 0,2%
Private equity 10,0%
Infrastructuur -1,8%
Vastrentende waarden  
Staatsleningen -6,8%
Nederlandse hypotheken 1,2%
Europese bedrijfsobligaties -0,4%
Amerikaanse high yield obligaties 4,5%
Obligaties opkomende markten -2,1%
Liquide middelen 0,4%
Subtotaal 2,9%
Rentederivaten -1,4%
Valutaderivaten -0,7%
Totaal 0,7%

Beleggingsportefeuille en rendement

De aandelenportefeuille behaalde een rendement van 9,3% en de portefeuille met vastrentende waarden daalde circa 1,6%. Er lijkt sprake van economische herstel. Wereldwijd komen de vaccinatieprogramma’s om het coronavirus in te dammen op stoom. Hoewel de coronacrisis nog niet voorbij is, wordt in sommige landen voorzichtig een aantal restrictieve maatregelen versoepeld. Het eerste kwartaal liet een stijgende aandelenbeurs en een stijgende rente zien. Voor de dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen is dit een prettige combinatie. In de Verenigde Staten kondigde president Biden economische steunmaatregelen aan. De investeringsplannen omvatten bijna $ 6.000 miljard voor de komende 10 jaar. Dit leidde tot stijgende aandelenkoersen. De zorg dat deze investeringen leiden tot inflatie, maakt dat de rente stijgt. Ook in Europa is een rentestijging waar te nemen; de 20-jaar swaprente steeg in het eerste kwartaal van 0% naar 0,46%..

U kunt onze kwartaalberichten hier downloaden.

Naar het overzicht