Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Dekkingsgraad april 105,1%

Financieel dinsdag 18 mei 2021

PNO Media had eind april een actuele dekkingsgraad van 105,1%, en een beleidsdekkingsgraad van 94,1%. 

 • De actuele dekkingsgraad steeg in april van 102,7% naar 105,1%.
 • Het resultaat op onze beleggingen was in april 1,0%. Dit zorgde voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 1,1%-punt.
 • De stijging van de marktrente zorgde voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 1,3% punt.
 • Als de actuele dekkingsgraad aan het eind van dit jaar lager is dan circa 94%, dan moet PNO Media volgens huidige wetgeving de pensioenen in 2022 verlagen.
 • Er is de eerstkomende jaren een aanzienlijke kans dat de pensioenen van deelnemers en pensioengerechtigden moeten worden verlaagd, maar de kans op een pensioenverlaging in 2022 is dit jaar afgenomen.
 • De oorzaken van de lage dekkingsgraad en de gevolgen voor uw pensioen leggen we hier uit.
 • Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan 110%, is indexatie van de pensioenen niet mogelijk. Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% is gedeeltelijke indexatie wel mogelijk. Vanaf een beleidsdekkingsgraad van circa 125% is volledige indexatie mogelijk en kan niet-toegekende indexatie worden ingehaald.
 • Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan 100%, is waardeoverdracht tijdelijk niet mogelijk.

Een goed pensioen voor iedereen, daar staan we voor bij PNO Media. Toch kan uw pensioen lager uitvallen dan voorzien. De belangrijkste oorzaken en gevolgen zetten we voor u op een rij in de brochure ‘Hoe zeker is uw pensioen?’.

Actuele dekkingsgraad

 • graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 1 maand
 • geeft de verhouding aan tussen de bezittingen (pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen (pensioenverplichtingen)
 • in dit bericht wordt de actuele dekkingsgraad gepubliceerd die van belang is voor de bepaling of de pensioenaanspraken op basis van het herstelplan verlaagd moeten worden.

Beleidsdekkingsgraad

 • graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 12 maanden.

Wij streven ernaar de dekkingsgraad iedere maand op de 11e werkdag te publiceren. De volgende dekkingsgraad publiceren we rond dinsdag 15 juni 2021.

Wilt u op de hoogte blijven van de dekkingsgraad en actuele ontwikkelingen rondom uw pensioen niet missen? Meld u dan aan voor onze e-nieuwsbrief. U doet dat via MijnPNO.

Naar het overzicht