Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

PNO Media publiceert jaarverslag 2020

Financieel donderdag 1 juli 2021

De beleidsdekkingsgraad van PNO Media daalde in 2020 van 98,0% naar 90,4%. De beleggingsportefeuille liet met een totaalrendement van 8,0% een goede performance zien. De pensioenopbouw voor deelnemers van pensioenfonds TrueBlue werd overgenomen door het pensioenfonds voor de creatieve en digitale sector.

De actuele dekkingsgraad daalde in 2020 van 99,5% naar 95,4%. Met deze dekkingsgraad hoeft het fonds de pensioenen van de DB-regelingen in 2021 niet te verlagen.

Herstel na grote verliezen

De coronapandemie ontketende begin 2020 een ernstige wereldwijde economische crisis. In reactie op de medische noodtoestand legden overheden de samenleving aan banden. Er heerste grote onzekerheid over de vooruitzichten, met paniek op de financiële markten als gevolg. Aandelenmarkten incasseerden grote verliezen en de 30-jaarsrente daalde tot iets onder 0%. De actuele dekkingsgraad zakte eind maart naar 85,4%. Daardoor ontstond een grote kans dat PNO Media de pensioenen in 2021 zou moeten verlagen. Door de steun van overheden en centrale banken nam de acute economische nood af en krabbelden aandelenmarkten geleidelijk op. Aan het eind van het jaar was het vertrouwen op de financiële markten terug dankzij het uitzicht op effectieve coronavaccins.
Uiteindelijk herstelde de actuele dekkingsgraad zich eind december naar 95,4%. Omdat onze dekkingsgraad uitkwam boven de kritische dekkingsgraad van circa 92%, hoeft PNO Media de pensioen in 2021 niet te verlagen.

Positief totaalrendement van 8%

Ondanks de wereldwijde economische inzinking gaven aandelen per saldo een positief rendement. De monetaire verruiming droeg bij aan een rentedaling, wat gunstig was voor het rendement op obligaties, met name op langlopende staatsleningen. Het totale rendement op vastrentende waarden was 2,8%. Het actieve beleggingsbeleid van PNO Media droeg positief bij aan het rendement, vooral in de aandelenportefeuille. Het totale rendement op aandelen was 10,6%. De investeringen in vastgoed, infrastructuur en private equity behoren tot de categorie alternatieve beleggingen. Het rendement op deze beleggingscategorie was 4,9%. De totale beleggingsportefeuille van PNO Media behaalde in 2021 een positief totaalrendement van 8,0%.

Naar een nieuw pensioenstelsel

In 2020 zijn de in het pensioenakkoord gemaakte afspraken over de vernieuwing van het pensioenstelsel geconcretiseerd. Dit leidde eind 2020 tot een conceptvoorstel voor de nieuwe pensioenwet. De komende jaren zullen voor een groot deel in het teken staan van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, dat grote gevolgen zal hebben voor de pensioenregelingen die PNO Media aanbiedt. Het bestuur van PNO Media overlegt met sociale partners om hen te begeleiden bij de beslissingen die zij zelf moeten nemen over het soort contract, de premie en andere factoren. Ook met andere belanghebbenden is intensief contact. Binnen de kaders van het nieuwe pensioenstelsel blijft het fonds streven naar een goede balans tussen de kwaliteit en de betaalbaarheid van de pensioenen.

Actief benaderen van de markt

PNO Media streeft naar behoud, en waar mogelijk groei, van het aantal aangesloten organisaties en deelnemers in de creatieve en digitale sector. Daarom benaderen we de markt actief. Dat doet het fonds onder meer met de in 2019 geïntroduceerde pensioenregeling PNO DC life cycle. Deze regeling is uniek vanwege het hybride karakter dat de voordelen van DB en DC combineert. Mede daardoor verwelkomde PNO Media in 2020 de pensioenopbouw voor deelnemers van pensioenfonds TrueBlue. Ook besloot poppodium Paradiso om zijn pensioenen in 2021 bij het fonds onder te brengen. Het aantal deelnemers (actieven en pensioengerechtigden) steeg tot ruim 30.000.

In het eerste half jaar van 2021 is de financiële situatie van PNO Media verder verbeterd. PNO Media had eind mei 2021 een actuele dekkingsgraad van 104,8% en een beleidsdekkingsgraad van 95,5%.

Hoe PNO Media presteerde in 2020 kunt u terugvinden in ons jaarverslag.
Om het u makkelijker te maken, hebben we de belangrijkste feiten en cijfers in een video kort voor u op een rij gezet.

Naar het overzicht