Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Nog weinig vertrouwen in nieuw pensioenstelsel

Actueel woensdag 6 oktober 2021

De helft van de mensen die pensioen opbouwen of een pensioenuitkering ontvangen van PNO Media verwacht dat het pensioen lager uitpakt in het nieuwe stelsel. Zij hebben meer vertrouwen in het huidige stelsel. Zo blijkt uit een enquête.

Kabinet, werkgevers en werknemers sloten in 2020 een pensioenakkoord. Daarin is onder andere afgesproken dat er een nieuw pensioenstelsel komt. Ook al is ons pensioen in Nederland goed geregeld, er moet een aantal problemen worden opgelost. 

Waarom een nieuw pensioenstelsel nodig is

Het huidige pensioenstelsel stamt uit de jaren 50. Sindsdien is er veel veranderd. We worden gemiddeld steeds ouder. En we werken niet meer ons hele leven bij één werkgever, maar veranderen vaker van baan of beginnen voor onszelf. Daar komt bij dat de pensioenen nu vrijwel niet meestijgen met de prijzen, zelfs niet als het economisch goed gaat. De huidige regels verhinderen dat. In het nieuwe stelsel kunnen de pensioenen eerder omhoog als het economisch goed gaat, en eerder omlaag als het economisch slechter gaat. Pensioen gaat dus meer meebewegen met de economie.

Bijna de helft verwacht een lager pensioen

Bij de deelnemers van PNO Media is nog lang niet iedereen overtuigd van de voordelen van het nieuwe pensioenstelsel. Slechts 10% verwacht een hogere pensioenuitkering. 22% denkt dat de uitkering gelijk zal blijven, terwijl 19% geen idee heeft. Dit blijkt uit een enquête onder 119 deelnemers en pensioengerechtigden. Zij reageerden op een oproep in onze e-nieuwsbrief van september. 49% van hen verwacht zelfs een lager pensioen na de stelselwijziging die 1 januari 2027 moet zijn afgerond. De gedachte achter het nieuwe pensioenstelsel lijkt nog niet te zijn geland bij deze groep PNO Media-deelnemers. 

Nieuw stelsel moet vertrouwen opvijzelen

Die gedachte is dat het pensioen meer gaat meebewegen met de economie en dat dit zal leiden tot een hoger pensioen. Onder meer omdat pensioenfondsen geen grote reserves meer hoeven aan te houden in het nieuwe stelsel. Uit de enquête blijkt dat 11% van onze deelnemers meer vertrouwen heeft in het nieuwe pensioenstelsel. 56% van hen heeft juist meer vertrouwen in het huidige stelsel. De resultaten van de PNO Media-enquête sluiten aan bij het onderzoek dat het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut onlangs deed onder 2.000 werknemers en gepensioneerden. 

Deelnemers zijn tevreden over PNO Media

Wij werken er samen met onze sociale partners aan om werknemers en pensioengerechtigden zo goed mogelijk te informeren over de pensioenhervorming. Daarbij kunnen we rekenen op het vertrouwen van bijna driekwart van onze deelnemers: 73% van de respondenten is tevreden over PNO Media en wil dat we ook in het nieuwe pensioenstelsel de pensioenregeling voor hen uitvoeren.

Meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel vindt u hier.

Naar het overzicht