Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Resultaten 3e kwartaal 2021

Financieel vrijdag 5 november 2021

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds PNO Media is in het 3e kwartaal gestegen van 97,0% naar 100,8%. Ook de actuele dekkingsgraad steeg. Het resultaat op de beleggingen was positief. Ondanks een iets hogere rente namen de pensioenverplichtingen toe.

  Ultimo 2020 Q2 2021 Q3 2021
Pensioenvermogen (x € miljoen) 7.320 7.650 7.730
Pensioenverplichtingen (x € miljoen) 7.675 7.207 7.212
Actuele dekkingsgraad 95,4% 106,1% 107,2%
Beleidsdekkingsgraad 90,4% 97,0% 100,8%
Totaalrendement 8,0% 4,1% 1,0%
Totaalrendement cumulatief   4,8%   5,9%

Beleidsdekkingsgraad is gemiddelde

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.

Periode Actuele dekkingsgraad
oktober 2020 90,1%
november 2020  94,0%
december 2020 95,4%
januari 2021 95,5%
februari 2021 99,4%
maart 2021 102,6%
april 2021 105,1%
mei 2021 104,8%
juni 2021 106,1%
juli 2021 103,7%
augustus 2021 105,5%
september 2021 107,2%
Beleidsdekkingsgraad 100,8%

Vanwege onze financiële situatie hebben we een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Volgens dit plan zal de beleidsdekkingsgraad zich naar verwachting uiterlijk binnen 10 jaar boven het vereiste niveau bevinden. Omdat de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2020 boven de kritische dekkingsgraad ligt, hoeft PNO Media de pensioenen in 2021 niet te verlagen. Als de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2021 lager is dan de kritische ondergrens van circa 94%, moet PNO Media de pensioenen in 2022 verlagen.

Actuele dekkingsgraad en rente

In het derde kwartaal van 2021 is de actuele dekkingsgraad gestegen van 106,1% (eind juni) naar 107,2% (eind september). De rente steeg van 0,55% naar 0,56% per 30 september 2021. De ontwikkeling van de rente had dit kwartaal per saldo geen effect op de dekkingsgraad. Door het positieve rendement op de beleggingen in het derde kwartaal, steeg de actuele dekkingsgraad in dezelfde periode met 1,2%-punt.

Samenstelling portefeuille Rendement Q3 Rendement cumulatief 2021
Zakelijke waarden    
Aandelen 0,4% 19,1%
Vastgoed 3,8% 6,7%
Private equity 10,8% 33,7%
Infrastructuur 3,7% 13,4%
Vastrentende waarden    
Liability Driven Investments (voor beheersen
van renterisico’s)
0,3% 0,3%
Nederlandse hypotheken 0,9% 2,4%
Europese bedrijfsobligaties 0,5% 0,5%
Amerikaanse high yield obligaties 3,1% 9,8%
Obligaties opkomende markten 0,7% 3,3%
Liquide middelen 0,0% 0,1%
Subtotaal 1,4% 8,6%
Rentederivaten 0,0% -1,5%
Valutaderivaten -0,4% -1,0%
Totaal 1,0% 5,9%

Beleggingsportefeuille en rendement

Het behaalde totaalrendement in het derde kwartaal is 1,0%. Voor de eerste 9 maanden van 2021 is het totaalrendement 5,9%. Zowel de aandelenportefeuille als private equity laten een hoog rendement zien.
Aandelen behaalden in het derde kwartaal een rendement van 0,4% (en voor de eerste 9 maanden van dit jaar 19,1%) en private equity liet een rendement zien van 10,8% (eerste 9 maanden van dit jaar 33,7%). Private equity profiteert van hogere waarderingen op de aandelenbeurs en de toenemende vraag van beleggers naar private equity.
De economie herstelt zich voorspoedig. Overheden en centrale banken handhaven voorlopig het ruimhartige fiscale en monetaire beleid en er is sprake van een consumptieve inhaalvraag. Dit laatste zorgt ervoor dat op een aantal terreinen tekorten ontstaan en leidt tot een stijging van de inflatie. De rente reageert hier vooralsnog relatief behoudend op. De lange rente is in het derde kwartaal met enkele basispunten gestegen tot zo’n 50 bps voor de 20-jaar swaprente.

U kunt onze kwartaalberichten hier downloaden.

Naar het overzicht