Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Dekkingsgraad oktober 106,8%

Financieel maandag 15 november 2021

PNO Media had eind oktober een actuele dekkingsgraad van 106,8%, en een beleidsdekkingsgraad van 102,2%.

 • De actuele dekkingsgraad daalde van 107,2% naar 106,8%.
 • Het resultaat op onze beleggingen was in oktober 2,4%. Dit zorgde voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 2,6%-punt.
 • De daling van de marktrente zorgde voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 2,9% punt.
 • Als de actuele dekkingsgraad aan het eind van dit jaar lager is dan circa 94%, dan moet PNO Media volgens huidige wetgeving de pensioenen in 2022 verlagen.
 • Er is de eerstkomende jaren een aanzienlijke kans dat de pensioenen van deelnemers en pensioengerechtigden moeten worden verlaagd, maar de kans op een pensioenverlaging in 2022 is dit jaar afgenomen.
 • De oorzaken van de lage dekkingsgraad en de gevolgen voor uw pensioen leggen we hier uit.
 • Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan 110%, is indexatie van de pensioenen niet mogelijk. Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% is gedeeltelijke indexatie wel mogelijk. Vanaf een beleidsdekkingsgraad van circa 125% is volledige indexatie mogelijk en kan niet-toegekende indexatie worden ingehaald.
 • Omdat de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%, is waardeoverdracht mogelijk.

Een goed pensioen voor iedereen, daar staan we voor bij PNO Media. Toch kan uw pensioen lager uitvallen dan voorzien. De belangrijkste oorzaken en gevolgen zetten we voor u op een rij in de brochure ‘Hoe zeker is uw pensioen?’.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de bezittingen (pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen. (pensioenverplichtingen)

Actuele dekkingsgraad

 • graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 1 maand
 • in dit bericht wordt de actuele dekkingsgraad gepubliceerd die van belang is voor de bepaling of de pensioenaanspraken op basis van het herstelplan verlaagd moeten worden

Beleidsdekkingsgraad

 • graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 12 maanden

Meer informatie

Wij streven ernaar de dekkingsgraad iedere maand op de 11e werkdag te publiceren. De volgende dekkingsgraad publiceren we rond woensdag 15 december 2021. 
Wilt u op de hoogte blijven van de dekkingsgraad en actuele ontwikkelingen rondom uw pensioen niet missen? Meld u dan aan voor onze e-nieuwsbrief. U doet dat via MijnPNO.

Naar het overzicht