Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Beperkte premiestijging in 2022, geen indexatie

Actueel maandag 3 januari 2022

De pensioenpremie voor middelloonregelingen bij PNO Media stijgt licht. De gemiddelde pensioenpremie op fondsniveau gaat van 24,0% naar 24,7% van de pensioengrondslag in 2022. De pensioenen worden in 2022 niet verhoogd (geïndexeerd).

Premie verschilt per werkgever

Gemeten over het hele pensioenfonds is de beperkte premiestijging vooral het gevolg van de gestegen kans op arbeidsongeschiktheid van werknemers. De meeste pensioenregelingen van PNO Media bieden daarvoor een verzekering. Daarnaast zijn ook de rente, de samenstelling van het werknemersbestand en de levensverwachting van invloed op de pensioenpremie die werkgevers en werknemers samen betalen.

Geen indexatie in 2022

PNO Media streeft ernaar om de pensioenen jaarlijks te verhogen. Dit heet indexeren. Helaas is onze beleidsdekkingsgraad niet hoog genoeg om de pensioenen in 2022 te kunnen indexeren. Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% is gedeeltelijke indexatie mogelijk. Mogelijk verandert de wetgeving die dit bepaalt en wordt indexatie eerder mogelijk. De beleidsdekkingsgraad van 31 december is 104,6%.

Lees meer over het belang van indexeren.

Kans op verlagen pensioenen

Omdat de actuele dekkingsgraad op 31 december 2021 hoger was dan 95%, hoeft PNO Media de pensioenen in 2022 niet te verlagen. En ook voor de eerstkomende jaren is de kans op een pensioenverlaging klein.

Lees meer over het verlagen van pensioenen.

Veel gestelde vragen

Hierna geven we antwoord op de vragen die veel gesteld worden over pensioenpremies en indexatie.

Wat is pensioengrondslag?

Uw bruto voltijd jaarsalaris minus de franchise is de pensioengrondslag.

Wat is franchise?

U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op omdat u te zijner tijd ook AOW ontvangt. Het deel van het salaris waarover u geen pensioen opbouwt, noemen we de franchise.

Is de premiestijging voor iedereen gelijk?

Nee. De premiestijging is vooral het gevolg van de gestegen kans op arbeidsongeschiktheid. Als je pensioenregeling hiervoor een verzekering heeft, is de stijging van de pensioenpremie het grootst. Daarnaast zijn ook de rente, de samenstelling van het werknemersbestand van een werkgever en de levensverwachting van invloed op de premie.

Waarom stijgen de pensioenpremies?

De kostprijs van pensioen is in de afgelopen jaren sterk gestegen. Dit komt onder andere door de rente die heel laag is. Hierdoor moeten we van de wetgever voor toekomstige jaren rekening houden met lagere rendementen. Hogere pensioenpremies zijn daarom helaas niet te voorkomen. Vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland hebben hiermee te maken.

Hoeveel pensioenpremie betaal ik?

Uw werkgever maakt de totale pensioenpremie over aan PNO Media. Uw werkgever weet welk deel van de pensioenpremie u betaalt en welk deel uw werkgever. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever in op uw brutoloon. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook van januari 2022. De premie die uw werkgever betaalt, staat niet op uw loonstrook.

Wat gebeurt er met mijn ingelegde premie?

De premie die u bij PNO Media inlegt, reserveren wij voor uw eigen pensioen. Gemiddeld krijgt u 3 tot 4 keer zoveel pensioen als u aan premie voor ouderdomspensioen heeft ingelegd. Wij beleggen de premie die u betaalt. Hierover leest u meer bij Beleggen.

Wat betekent niet verhogen (indexeren) van het pensioen voor mij?

Bent u gepensioneerd? Dan voelt u het uitblijven van indexatie (het niet meegroeien van de pensioenen met de stijging van de prijzen) direct in uw portemonnee. Het leven is duurder geworden, maar uw pensioenbedrag is nog steeds hetzelfde als een aantal jaar geleden. Ook de eerstkomende jaren kunnen wij de pensioenen naar verwachting niet volledig verhogen.

Is er een kans dat PNO Media de pensioenen moet verlagen?

Ja, maar die kans is klein. Voor 2022 is die kans er niet, want daarvoor moet de actuele dekkingsgraad van 31 december 2021 lager zijn dan 95%. Ook voor de eerstkomende jaren is de kans op een pensioenverlaging klein. Kijk hier voor meer informatie.

Wat verandert er richting het nieuwe pensioenstelsel?

Zoals het er nu naar uitziet, gaat het nieuwe pensioenstelsel uiterlijk in 2027 in. In afwachting van de afspraken die hierover moeten worden gemaakt en ingevoerd, gelden voor pensioenfondsen tot dan de ‘oude’ afspraken. Op basis van die afspraken kunnen de pensioenen aankomend jaar niet worden verhoogd en blijft de kans op een pensioenverlaging aanwezig.
Het ministerie van Sociale Zaken werkt aan nieuwe regels voor de periode tot de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel. Mogelijk versoepelen dan ook de regels voor indexatie.

Naar het overzicht