Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Premies 2024 nagenoeg gelijk gebleven

Actueel dinsdag 12 december 2023

De pensioenpremie voor middelloonregelingen bij PNO Media is nagenoeg gelijk gebleven. De gemiddelde pensioenpremie op fondsniveau gaat van 24,9% naar 25,0% van de pensioengrondslag in 2024.

Premie verschilt per werkgever

De premie op fondsniveau is dus nagenoeg gelijk gebleven. Op werkgeversniveau kan dit anders uitpakken voor de pensioenpremie die werkgevers en werknemers samen betalen. Want ook de inhoud van de pensioenregeling en de gemiddelde leeftijd van het werknemersbestand hebben invloed op de hoogte van de premie. In deze tabel geven we een indicatie van de premiepercentages in 2024.

Veel gestelde vragen

Hieronder geven we antwoord op de vragen die veel gesteld worden over pensioenpremies en indexatie.

Hoe hoog is de premie voor mij als werkgever?

Dat ziet u op de factuur 2024 en in de premiebrief die u in de maand december van ons heeft ontvangen.

Is de premie voor iedereen gelijk?

Nee. De pensioenpremie is onder meer afhankelijk van de inhoud van de pensioenregeling. In de ene regeling wordt meer pensioen opgebouwd dan in de andere regeling en/of ben je beter verzekerd dan in de andere. Denk aan arbeidsongeschiktheid en overlijden. Daarnaast is ook de samenstelling van het werknemersbestand van een werkgever en de levensverwachting van invloed op de premie.

Hoeveel pensioenpremie betaal ik als werknemer?

Uw werkgever maakt de totale pensioenpremie over aan PNO Media. Uw werkgever weet welk deel van de pensioenpremie u betaalt en welk deel uw werkgever. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever in op uw brutoloon. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook van januari 2024. De premie die uw werkgever betaalt, staat niet op uw loonstrook.

Wat gebeurt er met mijn ingelegde premie?

De premie die u bij PNO Media inlegt, reserveren wij voor uw eigen pensioen. Gemiddeld krijgt u 2 tot 3 keer zoveel pensioen als u aan premie voor ouderdomspensioen heeft ingelegd. Wij beleggen de premie die u betaalt. Hierover leest u meer bij Beleggen.

Wat is pensioengrondslag?

De pensioengrondslag is uw bruto voltijd jaarsalaris (dus inclusief vakantiegeld en 13e maand) minus de franchise.

Wat is franchise?

U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op omdat u te zijner tijd ook AOW ontvangt. Het deel van het salaris waarover u geen pensioen opbouwt, noemen we de franchise.

Naar het overzicht