Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Premies 2023 nagenoeg gelijk gebleven en wel indexatie

Actueel woensdag 18 januari 2023

De pensioenpremie voor middelloonregelingen bij PNO Media is nagenoeg gelijk gebleven. De gemiddelde pensioenpremie op fondsniveau gaat van 24,8% naar 24,9% van de pensioengrondslag in 2023. De pensioenen zijn op 1 januari 2023 verhoogd met 13,58%.

Premie verschilt per werkgever

De premie op fondsniveau is dus nagenoeg gelijk gebleven. Op werkgeversniveau kan dit anders uitpakken voor de pensioenpremie die werkgevers en werknemers samen betalen. Want ook de inhoud van de pensioenregeling en de gemiddelde leeftijd van het werknemersbestand hebben invloed op de hoogte van de premie. In deze tabel geven we een indicatie van de premiepercentages in 2023.

Indexatie in 2023

PNO Media streeft ernaar om de pensioenen jaarlijks te verhogen. Dit heet indexatie. Onze dekkingsgraad was in 2022 hoog genoeg om de pensioenen te indexeren. Naast de verhoging op 1 augustus 2022 van 2,57%, zijn de pensioenen op 1 januari 2023 nog eens verhoogd met 13,58%. Na deze verhogingen komt de dekkingsgraad van 31 december 2022 uit op 115,9%.

Veel gestelde vragen

Hieronder geven we antwoord op de vragen die veel gesteld worden over pensioenpremies en indexatie.

Wat is pensioengrondslag?

Uw bruto voltijd jaarsalaris (dus inclusief vakantiegeld en 13e maand) minus de franchise is de pensioengrondslag.

Wat is franchise?

U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op omdat u te zijner tijd ook AOW ontvangt. Het deel van het salaris waarover u geen pensioen opbouwt, noemen we de franchise.

Is de premie voor iedereen gelijk?

Nee. De pensioenpremie is onder meer afhankelijk van de inhoud van de pensioenregeling. In de ene regeling ben je beter verzekerd dan in de andere. Denk aan arbeidsongeschiktheid en overlijden. Daarnaast is ook de samenstelling van het werknemersbestand van een werkgever en de levensverwachting van invloed op de premie.

Hoeveel pensioenpremie betaal ik?

Uw werkgever maakt de totale pensioenpremie over aan PNO Media. Uw werkgever weet welk deel van de pensioenpremie u betaalt en welk deel uw werkgever. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever in op uw brutoloon. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook van januari 2023. De premie die uw werkgever betaalt, staat niet op uw loonstrook.

Wat gebeurt er met mijn ingelegde premie?

De premie die u bij PNO Media inlegt, reserveren wij voor uw eigen pensioen. Gemiddeld krijgt u 3 tot 4 keer zoveel pensioen als u aan premie voor ouderdomspensioen heeft ingelegd. Wij beleggen de premie die u betaalt. Hierover leest u meer bij Beleggen.

Wat betekent verhogen (indexeren) van het pensioen voor mij?

PNO Media probeert ieder jaar uw pensioenuitkering te verhogen. Dit noemen we ook wel indexeren. Het is belangrijk dat uw pensioen meegroeit met de prijsstijgingen (waardevast). Het bestuur besluit jaarlijks of de pensioenen kunnen worden verhoogd. Met name de laatste jaren lukte dat niet. In 2022 verhoogden we de pensioenen met 2,57%, en per 1 januari 2023 nog eens met 13,58%.

Is er een kans dat PNO Media de pensioenen moet verlagen?

Ja, maar voor 2023 is die kans er niet. Voor de eerstkomende jaren is de kans op een pensioenverlaging 'gematigd'.

 

Naar het overzicht