Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Uw netto pensioenuitkering kan veranderen in 2022

Actueel woensdag 12 januari 2022

Deze maand ontvangen alle pensioengerechtigden hun eerste pensioenuitkering van 2022 met de uitkeringsspecificatie. Wijzigingen in de belastingtarieven per 1 januari 2022 hebben invloed op de netto pensioenuitkering die u van PNO Media ontvangt.

Geen indexatie

Uw bruto pensioenuitkering van PNO Media wijzigt niet. De dekkingsgraad is niet hoog genoeg om de pensioenen te kunnen aanpassen aan de prijzen (indexeren), maar gelukkig hoeven de pensioenen in 2022 niet te worden verlaagd.

Wijziging netto pensioenbedrag

Mogelijk wijzigt uw netto pensioenbedrag in 2022 wel. Dit komt door fiscale wijzigingen:

  • Het basistarief voor de inkomstenbelasting daalt in 2022. Daardoor verandert de loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) die we verplicht moeten inhouden.
Basistarief loonheffing
(geen AOW)
2022 2021
€ 0,00 tot € 69.398,00 37,07%  37,10%
Vanaf € 69.398,00 49,50%  49,50%
Basistarief loonheffing
(wel AOW)
2022  2021
€ 0,00 tot € 36.410,00  19,17%  19,20%
€ 36.410,00 tot € 69.399,00 37,07%  37,10%
Vanaf € 69.399,00 49,50%  49,50%
  • Ook moeten we een bedrag inhouden in kader van de Zvw (Zorgverzekeringswet). De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bedraagt in 2022 5,50% van uw bruto jaarinkomen (2021: 5,75%). Het maximumbedrag waarover u in 2022 de bijdrage Zvw betaalt, is € 59.706 (2021: € 58.307).
  • Ook zijn er wijzigingen in de heffingskortingen.

Meer informatie over al deze wijzigingen, vindt u op de website van de rijksoverheid.

Ouderenkorting

Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt, komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de ouderenkorting. Uw inkomen moet daarvoor onder een bepaalde grens liggen. Als u alleenstaand bent, kunt u (ook) recht hebben op de alleenstaande ouderenkorting. De effecten hiervan ziet u bij uw aangifte inkomstenbelasting. 

AOW

Wilt u weten wanneer uw AOW ingaat? Bekijk uw AOW-leeftijd op de website van de Sociale Verzekeringsbank. Daar vindt u ook de AOW-bedragen van 2022. Ontvangt u in 2022 voor het eerst AOW? Dan geldt een aangepast tarief.

Meer financiële informatie?

Bent u op zoek naar meer praktische informatie over betalingen, belastingen, partnerpensioen, indexatie of wonen in het buitenland? Kijk dan in onze brochure 'Met Pensioen'. Heeft u een vraag over uw pensioen? Neem dan contact met ons op.

Naar het overzicht