Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

PNO Media en beleggen in fossiele energie

Beleggen woensdag 9 februari 2022

Enkele pensioenfondsen beëindigden vorig jaar hun beleggingen in fossiele brandstoffen. PNO Media heeft dat tot dusver niet gedaan. Bij werkgevers en werknemers in de creatieve en digitale sector leven maatschappelijke thema’s als duurzaamheid en de gevolgen van klimaatverandering echter ook.

Alle signalen die PNO Media ontvangt uit zijn achterban over maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, klimaat, mensenrechten, arbeidsomstandigheden of de wijze waarop een bedrijf wordt bestuurd, zijn welkom. Het bestuur van PNO Media kijkt elk jaar nauwkeurig naar hoe het fonds verantwoord belegt en krijgt daarvoor advies van een beleggingscommissie. De belangen en wensen van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden worden daarbij zorgvuldig afgewogen.

Omvang van beleggingen in fossiel

Op dit moment trekken vooral de beleggingen van pensioenfondsen in fossiele energie de aandacht. PNO Media belegt in sectoren die actief zijn in olie, gas, energie en mijnbouw. In totaal belegde PNO Media in januari € 236 miljoen in fossiele brandstoffen. Dat is 3% van de totale beleggingsportefeuille van € 8 miljard. Onze beleggingen in ‘fossiel’ zijn als volgt verdeeld:

  • Circa € 127 miljoen in aandelen van bedrijven die actief zijn in fossiele brandstoffen. Dat staat gelijk aan 1,6% van het totaal belegd vermogen.
  • Circa € 109 miljoen in obligaties van bedrijven die actief zijn in fossiele brandstoffen. Dat komt overeen met 1,4% van het totaal belegd vermogen.

Bedrijven moeten doelen halen

Fossiele energie blijft de komende decennia wereldwijd nodig, ook als landen het klimaatneutrale doel van het Parijs-akkoord halen. PNO Media heeft er daarom tot nu toe voor gekozen om in gesprek te blijven (‘engagement’) met bedrijven die actief zijn in fossiele energie, om een zo verantwoord mogelijke energietransitie te bereiken. Onze stem laten we, samen met andere beleggers, horen op aandeelhoudersvergaderingen. Als na verloop van tijd duidelijk wordt dat een verantwoorde energietransitie via engagement niet kan worden bereikt, stappen we uit de beleggingen van die ‘fossiele bedrijven’. 

Bijdragen aan CO2-reductie

Veel bestaande energiebedrijven zijn zelf ook bezig met een transitie naar schone energie. Zo zijn deze bedrijven niet alleen onderdeel van het klimaatprobleem, maar dragen zij ook bij aan de oplossing. Als we deze bedrijven uitsluiten van onze beleggingen, verliezen we sowieso de mogelijkheid om met deze bedrijven in gesprek te gaan om hun gedrag te veranderen. PNO Media wil juist, samen met andere pensioenfondsen, de dialoog aangaan om de energietransitie te versnellen. En dat werkt. Diverse grote oliemaatschappijen presenteerden door de invloed van beleggers concrete plannen voor de reductie van CO2-reductie.

Duurzaamheid en rendement gaan samen

Maar natuurlijk realiseren ook wij ons dat het altijd sneller kan. PNO Media blijft daarom werken aan zijn verantwoord beleggingsbeleid. Zo ontwikkelen we samen met andere grote beleggers standaarden waarlangs we bedrijven kunnen beoordelen. En stimuleren wij dat zij met concrete duurzaamheidsplannen komen. Bovendien onderzoeken we de mogelijkheden om meer te beleggen in oplossingen, zoals bedrijven die actief zijn in windenergie en waterstof. Duurzaamheid staat het rendement dat nodig is voor een goed pensioen wat ons betreft niet in de weg.

In 2022 zullen wij versneld werk maken van het aanscherpen van onze doelstellingen en ambities die wij voor onszelf geformuleerd hebben op beleggen in ‘fossiele energie’ en andere maatschappelijk relevante thema’s. Bij de invulling van het verantwoord beleggingsbeleid van PNO Media gaan wij hiermee nog nadrukkelijker rekening houden. Ook gaan wij onderzoeken hoe wij nog beter onze deelnemers en werkgevers hierbij kunnen betrekken.

Meer weten over hoe wij beleggen? Kijk op pnomedia.nl/verantwoordbeleggen

Naar het overzicht