Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Resulaten 4e kwartaal 2021

Financieel maandag 14 februari 2022

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds PNO Media is in het 4e kwartaal gestegen van 100,8% naar 104,6%. Ook de actuele dekkingsgraad steeg. Het resultaat op de beleggingen was positief. Door een hogere rente daalden de pensioenverplichtingen.

  Ultimo 2020 Q3 2021 Q4 2021
Pensioenvermogen (x € miljoen) 7.320 7.730 8.029
Pensioenverplichtingen (x € miljoen) 7.675 7.212 7.210
Actuele dekkingsgraad 95,4% 107,2% 111,4%
Beleidsdekkingsgraad 90,4% 100,8% 104,6%
Totaalrendement 8,0% 1,0% 3,9%
Totaalrendement cumulatief   5,5%   9,6%

Beleidsdekkingsgraad is gemiddelde

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.

Periode Actuele dekkingsgraad
januari 2021 95,9%
februari 2021  99,8%
maart 2021 102,7%
april 2021 105,1%
mei 2021 104,8%
juni 2021 106,1%
juli 2021 103,7%
augustus 2021 105,5%
september 2021 107,2%
oktober 2021 106,8%
november 2021 105,8%
december 2021 111,4%
Beleidsdekkingsgraad 104,6%

Vanwege onze financiële situatie hebben we een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Volgens dit plan zal de beleidsdekkingsgraad zich naar verwachting uiterlijk binnen 10 jaar boven het vereiste niveau bevinden. Omdat de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2021 boven de kritische dekkingsgraad ligt, hoeft PNO Media de pensioenen in 2022 niet te verlagen. Er is de eerstkomende jaren een kleine kans dat de pensioenen van deelnemers en pensioengerechtigden moeten worden verlaagd.

Actuele dekkingsgraad en rente

In het vierde kwartaal van 2021 is de actuele dekkingsgraad gestegen van 107,2% (eind september) naar 111,4% (eind december). De rente steeg van 0,56% naar 0,59% per 31 december 2021. Dit zorgde voor lagere verplichtingen en een 0,2%-punt hogere actuele dekkingsgraad. Door het positieve rendement op de beleggingen in het vierde kwartaal, steeg de actuele dekkingsgraad in dezelfde periode met 4,0%-punt.

Samenstelling portefeuille Rendement Q4 Rendement cumulatief 2021
Zakelijke waarden    
Aandelen 9,1% 29,9%
Vastgoed 6,9% 14,0%
Private equity 7,1% 32,6%
Infrastructuur 4,3% 18,3%
Vastrentende waarden    
Liability Driven Investments (voor beheersen
van renterisico’s)
0,4% 0,7%
Europese staatsleningen (tot juli) - -7,2
Nederlandse hypotheken 0,0% 2,4%
Europese bedrijfsobligaties -1,0% -0,5%
Amerikaanse high yield obligaties 2,9% 13,0%
Obligaties opkomende markten 0,5% 3,8%
Liquide middelen 0,0% 0,0%
Subtotaal 4,3% 12,8%
Rentederivaten 0,0% -1,6%
Valutaderivaten -0,4% -1,3%
Totaal 3,9% 9,6%

Beleggingsportefeuille en rendement

Aan het eind van 2021 bedroeg het pensioenvermogen € 8 miljard. Het totaalrendement in het vierde kwartaal is 3,9%. Het rendement op aandelen was in het vierde kwartaal 9,1%, maar ook private equity en vastgoed lieten hoge rendementen zien met respectievelijk 7,1% en 6,9%. Over heel 2021 behaalde PNO Media een rendement van 9,6%.
Met name voor zakelijke waarden was 2021 een goed jaar. Uitblinker in de portefeuille was de categorie aandelen in ontwikkelde markten met een jaarrendement van 29,9%, gevolgd door private equity met een rendement van 32,6% en vastgoed met 14,0%. Binnen vastrentende waarden leverden Amerikaanse high yield obligaties (13,0%) en Nederlandse hypotheken (2,4%) het meeste rendement op.
Het toenemende economische vertrouwen zorgt voor een voorspoedig economisch herstel. Volgens de Amerikaanse centrale bank is de Amerikaanse economie inmiddels voldoende hersteld en krijgt inflatiebeheersing meer de aandacht. Dit wordt gezien als een voorbode van een geleidelijke normalisatie van het monetaire beleid, in elk geval in de Verenigde Staten, en dus een terugkeer naar een normaler renteniveau..

U kunt onze kwartaalberichten hier downloaden.

Naar het overzicht