Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Nabestaandenpensioen wijzigt in nieuw pensioenstelsel

Actueel dinsdag 30 mei 2023

De pensioenen in Nederland gaan de komende jaren veranderen. Dat is afgesproken in het pensioenakkoord en vastgelegd in de Wet toekomst pensioenen. Een van de veranderingen gaat over het nabestaandenpensioen voor werknemers.

De pensioenregeling bij PNO Media regelt behalve een ouderdomspensioen ook een nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen is er om bij overlijden de achterblijvende partner of kind(eren) financieel te helpen.

Partnerpensioen

Het partnerpensioen wordt in de toekomst altijd een risicoverzekering. Dat betekent dat de partner van een werknemer alleen een uitkering krijgt, als hij of zij overlijdt tijdens het dienstverband met een werkgever. Voor de hoogte van het partnerpensioen maakt het straks niet meer uit hoe lang iemand in dienst is. Er wordt altijd een vast percentage (tot maximaal 50%) van het salaris uitgekeerd.

Wezenpensioen

Ook het wezenpensioen wordt een risicoverzekering. Wezen krijgen dus alleen een uitkering als de werknemer overlijdt tijdens het dienstverband. Het pensioen voor achterblijvende kinderen wordt straks altijd uitgekeerd tot zij 25 jaar oud zijn. Het bedrag voor dit wezenpensioen gaat eveneens naar een vast percentage (tot maximaal 20%) van het salaris van de deelnemer. Op dit moment is dat ongeveer 7% van het wegvallende salaris.

Opgebouwd nabestaandenpensioen

Het partner- en wezenpensioen dat u in het verleden heeft opgebouwd, houdt u. Ook na de verandering. Dat deel krijgen uw nabestaanden van PNO Media na uw overlijden, ongeacht of u wel of niet vanwege uw dienstverband meedoet aan de pensioenregeling. De verandering gaat dus alleen over de toekomst, en heeft geen gevolgen voor het eerder opgebouwde en vastgestelde nabestaandenpensioen.

Ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen

Ook nu al is het partnerpensioen in de meeste van onze pensioenregelingen niet meer verzekerd zodra u uit dienst gaat en niet meer deelneemt aan de pensioenregeling. Als u een partner heeft, ruilen we op dat moment standaard een deel van het ouderdomspensioen om voor partnerpensioen. Hierdoor wordt uw ouderdomspensioen lager, maar blijft er toch partnerpensioen verzekerd. Zodat, als u overlijdt nadat u uit dienst bent en nog niet met pensioen bent gegaan, uw partner een uitkering van ons ontvangt.

Eerder invoeren dan 1 januari 2028 mag

De nieuwe regels voor het pensioen gaan per 1 juli 2023 in. Pensioenfondsen krijgen tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd om de nieuwe regels voor nabestaandenpensioen in te voeren. Dat is ook de datum waarop alle pensioenfondsen in Nederland moeten zijn overgestapt op het nieuwe pensioenstelsel. PNO Media wil dit uiterlijk 1 januari 2027 geregeld hebben.

Wilt u hierover meer weten? Meld u dan aan voor onze e-nieuwsbrief via MijnPNO.

MijnPNO

Naar het overzicht