Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Hoe PNO Media in gesprek gaat met bedrijven over hun klimaatbeleid

Beleggen maandag 4 april 2022

PNO Media kiest er voorlopig voor om te blijven beleggen in bedrijven die fossiele brandstoffen produceren. Dat doen we omdat wij van mening zijn dat in gesprek gaan met deze bedrijven effectiever is dan hen uitsluiten. Zo’n dialoog noemen we ook wel ‘engagement’.

Welke doelen PNO Media nastreeft met zijn engagementbeleid en hoe we de voortgang op die doelen meten, lichten we hieronder toe.

Engagementdoelen komen overeen met Parijs-akkoord

Klimaatverandering is een van de grootste bedreigingen voor de maatschappij en economie. In het Parijs-akkoord is daarom afgesproken dat wereldwijde emissies moeten worden teruggebracht naar 0 voor 2050 om de temperatuurstijging te beperken tot onder 2 graden Celsius. In ons engagementbeleid heeft PNO Media dit vertaald naar de volgende doelen:

  • De bedrijven waarin wij beleggen moeten zich, conform het Parijs-akkoord, met al hun activiteiten richten op netto 0 emissie om klimaatverandering tegen te gaan.
  • De communicatie van de bedrijven waarin wij beleggen moet in lijn zijn met de doelen van het Parijs-akkoord, zoals de rapportages over hun acties om klimaatrisico’s terug te brengen.

Deze hoofddoelen zijn per sector uitgewerkt. Voor elke sector, bijvoorbeeld de olie- en gassector, zijn er criteria op basis waarvan engagement met een bedrijf wordt beoordeeld. Maar we kijken niet alleen naar hoe traditionele energie-aanbieders hun gedrag veranderen. Een ander voorbeeld is de voedingsindustrie. Bedrijven in die sector moedigen we via engagement aan om over te schakelen naar duurzame voedselsystemen die ontbossing voorkomen en biodiversiteit beschermen.

Aan de bel trekken bij niet-succesvolle engagement

Als de bedrijven waarin PNO Media belegt onvoldoende vooruitgang boeken op de klimaatdoelen, kunnen wij ‘escaleren’. Er zijn verschillende manieren om hard aan de bel te trekken:

  • Coöperatieve engagement: We gaan samenwerken met andere groepen beleggers om sterker te staan naar het bedrijf.
  • Publieke verklaring: We sturen een brief naar een bedrijf en maken deze openbaar waardoor onze zorgen meer aandacht krijgen.
  • Verklaringen tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen: We stellen klimaatvragen aan het hele bestuur. Dit creëert bewustzijn en mogelijk belangstelling vanuit de pers.
  • Stemmen tegen het bedrijf: We stemmen tegen de herverkiezing van het bestuur of een directeur om een statement af te geven.
  • Gezamenlijke verklaringen: We geven samen met het betreffende bedrijf een verklaring af over het nemen van klimaatmaatregelen.
  • Aandeelhoudersresoluties: We doen een voorstel om de klimaathouding van een bedrijf te veranderen.

Pad naar positieve verandering blijven volgen

De voortgang van een engagement wordt gemeten via het ‘mijlpalen systeem’ dat bestaat uit 4 stappen. Als een engagement met een bedrijf niet of minder succesvol is in het zetten van die stappen, kan het effectief zijn om er toch – maar minder – in te blijven beleggen. Op die manier houdt PNO Media de mogelijkheid tot actieve engagement en stemrecht. Bij verbetering van het gedrag omtrent CO2-uitstoot geven we het bedrijf uitzicht op aankoop van meer aandelen. Bedrijven worden zo scherp gehouden en aangespoord om heldere klimaatdoelstellingen op te stellen, zoals verlaging van de CO2-uitstoot en verhoging van het aandeel hernieuwbare energie. Als we een bedrijf uitsluiten van onze beleggingen, hebben we er geen zicht meer op en worden ook positieve klimaatacties niet meer gezien. Dat is een reden waarom PNO Media blijft beleggen in bedrijven die fossiele brandstof produceren.

Samen bereiken we meer

De controle of bedrijven zich aan de afgesproken tijdslijnen houden om de klimaatdoelen te halen, besteedt PNO Media uit aan Hermes EOS. Zij voeren ook de engagement-gesprekken met bedrijven. Hermes EOS is een van werelds grootste aanbieders op het gebied van engagement en werkt voor zowel buitenlandse financiële instellingen als voor veel Nederlandse pensioenfondsen. Wanneer met een bedrijf een engagement wordt aangegaan, vertegenwoordigt Hermes EOS de hele groep klanten. Ook deelt Hermes EOS met bedrijven de goede voorbeelden die zij zien bij andere bedrijven van het ontwikkelen en aanpassen van het klimaatbeleid. Daarnaast neemt Hermes EOS, mede namens PNO Media, deel aan Climate Action 100+. Dit is een initiatief waarin een groot aantal beleggers samenwerkt om engagement-gesprekken te voeren met de bedrijven die wereldwijd de meeste broeikasgassen uitstoten. Bovendien richt Hermes EOS zich op engagement met beleidsmakers en sectororganisaties om de overgang naar een economie met een lage CO2-uitstoot te bevorderen.

Verantwoord beleggen gaat prima samen met behalen van een goed rendement. In de laatste 10 jaar bedraagt het gemiddelde rendement van PNO Media 8,6% per jaar. In 2022 scherpt PNO Media zijn doelstellingen en ambities op het gebied van verantwoord beleggen verder aan. Ook gaan wij onderzoeken hoe wij nog beter onze deelnemers en werkgevers hierbij kunnen betrekken.

Meer weten over hoe wij beleggen? Kijk op pnomedia.nl/verantwoordbeleggen

Naar het overzicht