Ga naar Op Koers

Ligt u op schema met uw pensioenopbouw?

Check het nu!

Nieuwsbrief

Het laatste pensioennieuws ontvangen? Log in op MijnPNO en geef bij uw persoonlijke gegevens aan dat u onze e-nieuwsbrief wilt ontvangen. 

Direct naar MijnPNO

Pensioenregelingen wijzigen in 2021

Actueel maandag 8 februari 2021

Een aantal pensioenregelingen van PNO Media is gewijzigd met ingang van 1 januari 2021. De aanpassingen zijn nodig om een (grotere) stijging van de pensioenpremies te voorkomen. De pensioenen worden in 2021 niet verlaagd, maar ook niet verhoogd (geïndexeerd). De kans dat de pensioenen de eerstkomende jaren moeten worden verlaagd, blijft aanzienlijk.

Te weinig premie voor afgesproken pensioenopbouw

De kostprijs van pensioen is in de afgelopen jaren sterk gestegen. Dit komt onder andere door de rente, die heel laag is. Hierdoor moeten we van minister Koolmees van Sociale Zaken voor toekomstige jaren rekening houden met lagere rendementen. Een verhoging van onze pensioenpremies is daarom helaas niet te voorkomen. Vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland hebben hiermee te maken.

Lagere pensioenopbouw en verzekeren van nabestaandenpensioen (risicobasis) als alternatief voor hogere premie

Sociale partners (werkgevers en werknemers) gaan over de inhoud van onze pensioenregelingen. Om een (te grote) premiestijging te voorkomen konden zij kiezen voor:

  • een lagere pensioenopbouw;
  • een partner- en wezenpensioen op risicobasis in plaats van op opbouwbasis;
  • of een combinatie van deze maatregelen voor de komende jaren. 

Een groot deel van de sociale partners heeft ervoor gekozen om de pensioenregeling aan te passen en een (grotere) premiestijging te voorkomen. Als ook uw pensioenregeling wijzigt, sturen we u hierover in februari een brief.

We geven u alvast antwoord op de veelgestelde vragen.

Geen indexatie in 2021

Naar verwachting groeien de pensioenen de eerstkomende jaren niet of niet volledig mee met de prijzen. Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% is gedeeltelijke indexatie mogelijk. Vanaf een beleidsdekkingsgraad van circa 125% is volledige indexatie mogelijk en kan niet-toegekende indexatie worden ingehaald. Dat is wettelijk zo bepaald. De beleidsdekkingsgraad van 31 december was 90,4%. Dus indexatie zit er niet in.

Kans op verlagen pensioenen

Onze actuele dekkingsgraad was op 31 december 2020 94,9%. Op basis van die dekkingsgraad hoeven we in 2021 de pensioenen niet te verlagen. Voor de eerstkomende jaren is er nog wel een aanzienlijke kans dat de pensioenen moeten worden verlaagd.

Overgang naar nieuw pensioenstelsel

Zoals het er nu naar uitziet, gaat het nieuwe pensioenstelsel uiterlijk in 2026 in. In de tussentijd gelden voor pensioenfondsen nog de ‘oude’ afspraken. Daarom moeten niet alleen de pensioenpremies worden verhoogd, maar dreigt dus ook nog steeds een pensioenverlaging. Minister Koolmees van Sociale Zaken werkt aan nieuwe regels voor de periode tot de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel.

Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor u? Lees hier meer. 

Naar het overzicht