Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Resultaten 1e kwartaal 2022

Financieel woensdag 4 mei 2022

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds PNO Media is in het eerste kwartaal van 2022 gestegen van 104,6% naar 107,6%. Ook de actuele dekkingsgraad steeg. Het resultaat op de beleggingen was negatief. Door een hogere rente daalden de pensioenverplichtingen.

  Ultimo 2021 Q1 2022
Pensioenvermogen (x € miljoen) 8.029  7.556
Pensioenverplichtingen (x € miljoen) 7.210  6.495
Actuele dekkingsgraad 111,4%  116,3%
Beleidsdekkingsgraad 104,6%  107,6%
Totaalrendement 9,6%  -5,8%

Beleidsdekkingsgraad is gemiddelde

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.

Periode Actuele dekkingsgraad
april 2021 105,1%
mei 2021 104,8%
juni 2021 106,1%
juli 2021 103,7%
augustus 2021 105,5%
september 2021 107,2%
oktober 2021 106,8%
november 2021 105,8%
december 2021 111,4%
januari 2022 108,2%
februari 2022 110,5%
maart 2022 116,3%
Beleidsdekkingsgraad 107,6%

Vanwege onze financiële situatie hebben we een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Volgens dit plan zal de beleidsdekkingsgraad zich naar verwachting uiterlijk binnen 10 jaar boven het vereiste niveau bevinden. Omdat de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2021 boven de kritische dekkingsgraad ligt, hoeft PNO Media de pensioenen in 2022 niet te verlagen. Er is de eerstkomende jaren een kleine kans dat de pensioenen van deelnemers en pensioengerechtigden moeten worden verlaagd.

Actuele dekkingsgraad en rente

In het eerste kwartaal van 2022 is de actuele dekkingsgraad gestegen van 111,4% (eind december 2021) naar 116,3% (eind maart 2022). De rente steeg van 0,59% naar 1,09% per 31 maart 2022. Dit zorgde voor lagere verplichtingen en een 12,9%-punt hogere actuele dekkingsgraad. Door een wijziging in de methodiek om de rente te bepalen, daalde de actuele dekkingsgraad 1,2%-punt. Door het negatieve rendement op de beleggingen in het eerste kwartaal, daalde de actuele dekkingsgraad in dezelfde periode met 6,5%-punt.

Samenstelling portefeuille Rendement Q1
Zakelijke waarden  
Aandelen -7,7%
Vastgoed 3,5%
Private equity 9,5%
Infrastructuur 26,1%
Vastrentende waarden  
Liability Driven Investments (voor beheersen
van renterisico’s)
-13,2%
Nederlandse hypotheken -6,0%
Europese bedrijfsobligaties -5,5%
Amerikaanse high yield obligaties -2,4%
Obligaties opkomende markten -5,6%
Liquide middelen 0,4%
Subtotaal -5,4%
Rentederivaten 0,0%
Valutaderivaten -0,4%
Totaal -5,8%

Beleggingsportefeuille en rendement

Aan het eind van het eerste kwartaal bedroeg het pensioenvermogen € 7,6 miljard. Het totaalrendement in het eerste kwartaal is -5,8%. Het rendement op aandelen was in het eerste kwartaal -7,7%. Private equity, vastgoed en infrastructuur lieten wel positieve rendementen zien. Ook de rendementen op vastrentende waarden waren overwegend negatief.

De Russische invasie in Oekraïne in februari dit jaar zorgt niet alleen voor veel menselijk leed, maar heeft ook negatieve gevolgen voor de fifinanciële markten. De productie en aanvoer van grondstoffffen zoals olie, gas en graan, raakten verstoord en zorgden voor grote prijsstijgingen. De inflatie neemt hierdoor sterk toe. Ook stijgt de rente en zwakt de economische groei af. Dit alles zorgt ervoor dat de aandelenmarkt en de obligatiemarkt aanzienlijke verliezen laten zien. De verwachting is dat de financiële markten langere tijd onrustig zullen zijn. Een goede spreiding in de portefeuille naar verschillende beleggingscategorieën zorgt voor een zekere mate van demping in de volatiliteit.

U kunt onze kwartaalberichten hier downloaden.

Naar het overzicht