Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Dekkingsgraad juni 125,2%

Financieel vrijdag 15 juli 2022

PNO Media had eind juni een actuele dekkingsgraad van 125,2%, en een beleidsdekkingsgraad van 112,2%.

 • De actuele dekkingsgraad steeg in juni van 124,9% naar 125,2%.
 • Het resultaat op onze beleggingen was in juni -4,5%. Dit zorgde voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 5,9%-punt.
 • De stijging van de rekenrente zorgde in juni voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 6,1% punt.
 • In de aanloop naar de nieuwe pensioenwet is per 1 juli de grens voor pensioenverhoging (indexatie) in 2022 verlaagd. Pensioenfondsen mogen onder voorwaarden indexatie toekennen als zowel de actuele als de beleidsdekkingsgraad van het fonds meer dan 105% bedraagt.
 • Het bestuur heeft besloten om voor de indexatie over 2021 gebruik te maken van de soepelere regels; alle pensioenen*) worden met ingang van 1 augustus 2022 verhoogd met de voor PNO Media geldende maximale ruimte van 2,57%: de volledige inflatie in de periode september 2020 – september 2021. Het bestuur besluit in het vierde kwartaal over indexatie per 1 januari 2023. Die indexatie bedraagt dan maximaal de inflatie over de periode september 2021 – september 2022.
 • Als de actuele dekkingsgraad aan het eind van dit jaar lager is dan circa 104%, dan moet PNO Media volgens huidige wetgeving de pensioenen in 2023 verlagen.
 • Er is de eerstkomende jaren een kleine kans dat de pensioenen van deelnemers en pensioengerechtigden moeten worden verlaagd.
 • Omdat de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%, is waardeoverdracht mogelijk.

Een goed pensioen voor iedereen, daar staan we voor bij PNO Media. Toch kan uw pensioen lager uitvallen dan voorzien. De belangrijkste oorzaken en gevolgen zetten we voor u op een rij in de brochure ‘Hoe zeker is uw pensioen?’.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de bezittingen (pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen (pensioenverplichtingen).

Actuele dekkingsgraad

 • graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 1 maand
 • in dit bericht wordt de actuele dekkingsgraad gepubliceerd die van belang is voor de bepaling of de pensioenaanspraken op basis van het herstelplan verlaagd moeten worden

Beleidsdekkingsgraad

 • graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 12 maanden

Meer informatie

Wij streven ernaar de dekkingsgraad iedere maand op de 11e werkdag te publiceren. De volgende dekkingsgraad publiceren we rond maandag 15 augustus 2022. Wilt u op de hoogte blijven van de dekkingsgraad en actuele ontwikkelingen rondom uw pensioen niet missen? Meld u dan aan voor onze e-nieuwsbrief. U doet dat via MijnPNO.

* met uitzondering van de pensioenkapitalen van de PNO DC life cycle regeling en van de Netto Pensioenregeling.

Naar het overzicht