Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Resultaten 2e kwartaal 2022

Financieel woensdag 3 augustus 2022

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds PNO Media is in het tweede kwartaal van 2022 gestegen van 107,6% naar 112,3%. Ook de actuele dekkingsgraad steeg. Het resultaat op de beleggingen was negatief. Door een hogere rente daalden de pensioenverplichtingen.

  Ultimo 2021 Q1 2022 Q2 2022
Pensioenvermogen (x € miljoen) 8.029  7.556 6.837
Pensioenverplichtingen (x € miljoen) 7.210  6.495 5.470
Actuele dekkingsgraad 111,4%  116,3% 125,0%
Beleidsdekkingsgraad 104,6%  107,6% 112,3%
Totaalrendement 9,6%  -5,8% -9,5%

Beleidsdekkingsgraad is gemiddelde

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.

Periode Actuele dekkingsgraad
juli 2021 103,7%
augustus 2021 105,5%
september 2021 107,2%
oktober 2021 106,8%
november 2021 105,8%
december 2021 111,4%
januari 2022 108,2%
februari 2022 110,5%
maart 2022 116,3%
april 2022 122,0%
mei 2022 124,7%
juni 2022 125,0%
Beleidsdekkingsgraad 112,3%

De overheid heeft de regels versoepeld en de financiële gezondheid van PNO Media is verbeterd. Bij elkaar zorgt dit ervoor dat we de pensioenen met ingang van 1 augustus 2022 hebben verhoogd met 2,57%.

Actuele dekkingsgraad en rente

In het tweede kwartaal van 2022 is de actuele dekkingsgraad gestegen van 116,3% (eind maart 2022) naar 125,0% (eind juni 2022). De rente steeg van 1,09% naar 1,98% per 30 juni 2022. Dit zorgde voor lagere verplichtingen en een 21,6%-punt hogere actuele dekkingsgraad. Door het negatieve rendement op de beleggingen in het tweede kwartaal, daalde de actuele dekkingsgraad in dezelfde periode met 12,6%-punt.

Samenstelling portefeuille Rendement Q2 2022 Rendement cumulatief 2022
Zakelijke waarden    
Aandelen -11,1% -17,9%
Vastgoed 4,9% 8,6%
Private equity 3,4% 13,2%
Infrastructuur -24,4% -4,7%
Vastrentende waarden    
Liability Driven Investments (voor beheersen
van renterisico’s)
-21,0% -31,4%
Nederlandse hypotheken -9,5% -14,9%
Europese bedrijfsobligaties -8,2% -13,2%
Amerikaanse high yield obligaties -3,8% -6,1%
Obligaties opkomende markten -6,2% -11,4%
Liquide middelen 1,7% 2,1%
Subtotaal -8,5% -13,4%
Valutaderivaten -1,1% -1,5%
Totaal -9,5% -14,7%

Beleggingsportefeuille en rendement

Het totaalrendement in het tweede kwartaal is -9,5%. De financiële markten waren in het tweede kwartaal erg volatiel. De aandelenmarkten lieten flinke verliezen zien, tot wel meer dan 10%. Ook de obligatiemarkt daalde sterk. De stijgende rente zorgt ervoor dat de koers van obligaties daalt. In het tweede kwartaal steeg de 20-jaars swaprente met meer dan 1%-punt, een voor de rentemarkt ongekende stijging.

De hoge inflatie dwingt centrale banken om de rente te verhogen en de inflatie te beteugelen. Het aangaan van schulden wordt duurder en zet een rem op economische groei.

De oorlog in de Oekraïne zorgt niet alleen voor veel menselijk leed, maar heeft ook grote gevolgen voor de productie en levering van grondstoffen. In Europa is er de pijn van hogere energieprijzen, maar in andere delen van de wereld zijn de gevolgen vooral voelbaar in de prijzen van landbouwproducten zoals graan. In sommigen delen van de wereld, denk aan Afrika, zijn er grote zorgen of de eerste behoeften voor levensonderhoud wel beschikbaar en betaalbaar blijven voor de bevolking.

De beleggingsportefeuille van PNO Media kan zich niet onttrekken aan de moeilijke omstandigheden op de financiële markten. Een goede spreiding over verschillende beleggingscategorieën is belangrijk om de neerwaartse risico’s enigszins te
beperken. Zo zijn de prestaties van onze vastgoedportefeuille (niet-beursgenoteerd) dit jaar nog steeds positief.

U kunt onze kwartaalberichten hier downloaden.

Naar het overzicht