Bel ons op: 035 702 34 56

Wat als het mee- of tegenzit?

Op mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien wat er gebeurt met uw pensioen, als het in de toekomst beter of slechter gaat met de economie.

U vindt hieronder een serie vragen en antwoorden over de verschillende bedragen die op mijnpensioenoverzicht.nl getoond worden. 

In deze video vindt u meer uitleg over de bedragen door Mijnpensioenoverzicht.nl. Op Mijnpensioenoverzicht.nl ziet u de netto-bedragen van al uw pensioenen en AOW bij elkaar. Op het pensioenoverzicht dat u van ons ontvangt, zijn de bedragen bruto en exclusief AOW.

Vragen en antwoorden over de bedragen

De drie bedragen bij de pijlen zijn lager dan het pensioen dat ik nu ontvang. Hoe kan dat?

Bij de berekening van de bedragen bij de pijlen is, anders dan bij het pensioen dat u ontvangt, ook rekening gehouden met de inflatie. Als er sprake is van inflatie stijgen de prijzen van producten en diensten. Als de prijzen stijgen en uw pensioen niet, kunt u met uw pensioen minder kopen. 
Het middelste bedrag kunt u gebruiken om na te gaan of het pensioen dat u over 10 jaar kunt verwachten voor u genoeg is om van rond te komen. De andere twee bedragen geven aan in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie. Als het bedrag in het midden lager is dan u nu ontvangt, betekent dit dat economen verwachten dat de prijzen gaan stijgen en dat uw pensioenfonds(en) uw pensioen(en) niet helemaal mee kan laten groeien met deze prijsstijgingen. Daardoor daalt de koopkracht van uw pensioen. U krijgt dus niet minder pensioen, maar u kunt minder kopen met hetzelfde bedrag. 
De overheid heeft ervoor gekozen om de gevolgen van inflatie op deze manier te laten zien. U weet hoeveel u met uw pensioen op dit moment kunt kopen. U kunt zich met het bedrag bovenaan voorstellen hoeveel u met uw pensioen over 10 jaar kunt kopen.

Wat zie ik volgend jaar op het overzicht? Weer 10 jaar vooruit?

Ja, u ziet ieder jaar uw verwachte pensioen over 10 jaar. We kunnen deze berekeningen maken tot u 95 jaar wordt. U krijgt dus elk jaar, tot uw 95e, uw pensioen over 10 jaar te zien.

Ik ontvang al een pensioen en nog geen AOW. Waarom zie ik op mijnpensioenoverzicht.nl het pensioen dat ik kan verwachten als ik het tegelijk laat ingaan met mijn AOW?

U ziet tot u AOW ontvangt op mijnpensioenoverzicht.nl uw pensioen alsof u uw pensioen laat ingaan op uw AOW-leeftijd. Ongeacht of u al een pensioen ontvangt of niet. Vanaf het moment dat u AOW ontvangt, ziet u uw verwachte pensioen over 10 jaar. Dit is zo door de overheid bepaald.
Mijnpensioenoverzicht.nl kan op deze manier alle bedragen optellen en tonen als één bedrag.

Wanneer weet ik wat ik later ga krijgen?

Elk jaar ontvangt u in de maand januari een uitkeringsspecificatie met het pensioen dat u dat jaar maandelijks gaat ontvangen. Wijzigt de pensioenuitkering, dan krijgt u van ons een nieuwe uitkeringsspecificatie. Het is niet mogelijk om precies aan te geven wat u in het jaar daarna gaat ontvangen omdat dit afhankelijk is van de ontwikkelingen op de financiële markten.

Overige vragen en antwoorden 

Zijn de scenario’s het gevolg van het pensioenakkoord?

Nee, het tonen van scenario’s is een nieuwe manier van communiceren over het pensioen dat u opbouwt via de huidige pensioenregeling (of heeft opgebouwd via de regelingen waaraan u heeft deelgenomen). In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over een nieuwe pensioenregeling. Een nieuwe regeling zal pas over enkele jaren ingaan.

Ik zie nieuwe bedragen. Is mijn pensioenregeling aangepast?

Nee, uw pensioenregeling is niet aangepast. U ziet een inschatting op basis van de huidige pensioenregelingen waaraan u deelneemt en heeft deelgenomen.

Wat moet ik met deze bedragen doen?

Het middelste bedrag kunt u gebruiken om na te gaan of het verwachte pensioen voor u genoeg is om van rond te komen. U kunt dit bedrag bijvoorbeeld vergelijken met uw huidige inkomen. De andere twee bedragen geven aan in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie. 
Uw pensioen zal nooit ineens gelijk zijn aan het linker bedrag. Als het langere tijd tegenzit in de economie zal het verwachte pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager worden. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) naar uw pensioen te kijken, zodat u ziet in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

Hoe groot is de kans dat ik het laagste bedrag krijg?

Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 toekomstscenario’s bedacht. In elk van die toekomstscenario’s is de rente hoog of laag, vallen de beleggingen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens is berekend hoe hoog uw pensioen uitvalt in elke scenario. 
In 5% van de toekomstscenario’s kwam de berekening uit op een bedrag dat lager is dan het bedrag als het tegenzit. De kans dat u precies het laagste bedrag krijgt is heel klein. De kans dat u meer krijgt dan het laagste bedrag is 95%.

Hoe groot is de kans dat ik het middelste bedrag krijg?

Het antwoord is misschien bijzonder, want die kans is heel klein. Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2.000 toekomstscenario’s bedacht. In elk van die toekomstscenario’s is de rente hoog of laag, vallen de beleggingen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens is berekend hoe hoog uw pensioen uitvalt in elk scenario. 
De gemiddelde uitkomst ziet u in het midden bovenaan. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt. En er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt. De kans dat u precies dit bedrag krijgt is heel klein. Het gaat er vooral om dat u ziet in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het langere tijd mee- of tegenzit.

Hoe groot is de kans dat ik het hoogste bedrag krijg?

Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2.000 toekomstscenario’s bedacht. In elk van die toekomstscenario’s is de rente hoog of laag, vallen de beleggingen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens is berekend hoe hoog uw pensioen uitvalt in elk scenario. 
In 5% van de toekomstscenario’s kwam de berekening uit op een bedrag dat hoger is dan het bedrag als het meezit. De kans dat u precies het hoogste bedrag krijgt is heel klein. De kans dat u minder krijgt dan het hoogste bedrag is op dit moment 95%.

Wanneer zit het tegen?

Het zit tegen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. In die situatie vallen de rendementen op de beleggingen lager uit dan verwacht, is de rente lager dan verwacht en stijgen de prijzen harder dan verwacht. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar àls deze situatie zich voordoet, dan ziet u bij de linkerpijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen. 

De volgende ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat het mee- of tegenzit: 

Stijging of daling van de rente. 
Als de rente stijgt, dan hoeven pensioenfondsen en verzekeraars minder reserves aan te houden voor de toekomst en is de kans groter dat uw pensioen kan worden verhoogd. Daalt de rente, dan moeten zij juist meer reserves aan houden. 

Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet. 
Pensioenfondsen en verzekeraars beleggen de premie voor uw pensioen. Zij zorgen daarbij dat de risico’s van het beleggen zo goed mogelijk worden gespreid. Zij weten echter vooraf niet precies wat de beleggingen gaan opleveren. Mogelijk krijgen zij een periode te maken met een lage opbrengst of zelfs verliezen op de beleggingen.

De prijzen kunnen hard stijgen of misschien juist dalen.
Als de prijzen stijgen, wordt uw pensioen minder waard. U kunt immers minder kopen met hetzelfde bedrag. De invloed van de prijzen op wat u later kunt kopen met uw pensioen is verwerkt in de 3 bovenste bedragen bij de pijlen.

Wanneer zit het mee?

Het zit mee als het economisch gezien veel beter gaat dan verwacht. In die situatie vallen de rendementen op de beleggingen hoger uit dan verwacht, stijgt de rente en stijgen de prijzen niet of dalen misschien zelfs. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar àls deze situatie zich voordoet, dan ziet u bij de rechterpijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen.

Waarom is het bedrag als het meezit zo weinig hoger dan het middelste bedrag?

Dit heeft te maken met de pensioenregelingen waaraan u deelneemt of heeft deelgenomen. Die regelingen maken het mogelijk om de pensioenen te verhogen. In het meest positieve geval wordt uw pensioen ieder jaar verhoogd met de inflatie en kunnen we eerder gemiste indexatie inhalen. Meer mogen we uw pensioen echter niet verhogen, hoe goed het economisch ook gaat. De dekkingsgraad van PNO Media zal dan oplopen en op die manier een buffer vormen voor slechte toekomstige jaren. Voor de eerstkomende jaren geldt voor PNO Media dat we verwachten uw pensioen niet volledig te kunnen verhogen. 

Waarom is het bedrag als het tegenzit zo veel lager dan het middelste bedrag?

Als het economisch gezien erg tegenzit, heeft dit grote gevolgen voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Wij kunnen de pensioenen dan niet of slechts met een deel van de inflatie verhogen. Op een bepaald moment zijn er geen reserves meer en is er (veel) minder geld dan nodig is om de pensioenen te kunnen betalen. Als een fonds niet genoeg geld heeft om de opgebouwde pensioenen uit te kunnen keren, moeten de pensioenen verlaagd worden. Het bedrag als het tegenzit, is uw pensioen als het pensioenfonds de pensioenen één of meerdere keren heeft moeten verlagen.

Is er een kans dat ik minder krijg dan het laagste bedrag? Of meer krijg dan het hoogste bedrag?

Ja, die kans is er. De drie bedragen zijn berekend op basis van 2.000 mogelijke toekomstscenario’s. Uw pensioen is berekend in elk scenario. In 5% van de scenario’s komt uw pensioen lager uit dan het bedrag dat u links ziet staan. In 5% van de scenario’s komt uw pensioen hoger uit dan het bedrag dat u rechts ziet staan. Zoals het er nu naar uitziet is er 90% kans dat uw pensioen uitkomt op een bedrag tussen het linker- en rechterbedrag.

Waarom zie ik het nabestaandenpensioen niet als het mee- of tegenzit?

De overheid heeft ervoor gekozen alleen te laten zien wat er gebeurt met uw eigen ouderdomspensioen als het mee- of tegenzit. De hoogte en koopkracht van het nabestaandenpensioen zijn op een vergelijkbare manier afhankelijk van de economische ontwikkelingen.

 

 

 

MijnPensioenoverzicht.nl

Login met DigiD en bekijk uw pensioenoverzicht.

Mijnpensioenoverzicht.nl

 

Het laatste nieuws

Belangrijk bericht: Mogelijk datalek bij leverancier door ransomware-aanval

Actueel donderdag 23 mei 2024

Recent is een leverancier van PNO Media het slachtoffer geworden van een ransomware-aanval. Hierdoor is mogelijk een datalek ontstaan. Dit …

Bekijk bericht

Vakantiegeld: Wat u kunt verwachten in 2024

Actueel woensdag 15 mei 2024

Met het oog op de zomer plannen velen van ons een welverdiende vakantie. U vraagt …

Bekijk bericht

Veel gedoe over pensioenleeftijd

Actueel woensdag 15 mei 2024

En dat snappen wij heel goed. Want de leeftijd waarop u AOW ontvangt van de …

Bekijk bericht

Praat mee over je pensioen in het VO

Verantwoordingsorgaan maandag 13 mei 2024

Wil jij de werknemers of gepensioneerden vertegenwoordigen in PNO Media en het gesprek aangaan met …

Bekijk bericht