Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Dekkingsgraad december 115,9%

Financieel vrijdag 13 januari 2023

PNO Media had december een actuele dekkingsgraad van 115,9%, en een beleidsdekkingsgraad van 121,0% (voorlopige cijfers).

  • De actuele dekkingsgraad daalde in december van 126,8% naar 115,9%.
  • Het resultaat op onze beleggingen was in december -3,8%. Dit zorgde voor een daling van de actuele dekkingsgraad met -4,8%-punt.
  • De stijging van de rekenrente zorgde in december voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 8,8%-punt.
  • Het bestuur heeft besloten om de pensioenen1 per 1 januari 2023 met 13,58% te verhogen. Dit zorgde voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 14,3%-punt.
  • Hoewel de dekkingsgraad nu hoog is en PNO Media de pensioenen in 2023 niet hoeft te verlagen, blijft er de eerstkomende jaren een gematigde kans dat de pensioenen van deelnemers en pensioengerechtigden moeten worden verlaagd.
  • Omdat de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%, is waardeoverdracht mogelijk.

Een goed pensioen voor iedereen, daar staan we voor bij PNO Media. Toch kan uw pensioen lager uitvallen dan voorzien. De belangrijkste oorzaken en gevolgen zetten we voor u op een rij in de brochure ‘Hoe zeker is uw pensioen?’.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de bezittingen (pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen (pensioenverplichtingen).

Actuele dekkingsgraad

  • graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 1 maand
  • in dit bericht wordt de actuele dekkingsgraad gepubliceerd die van belang is voor de bepaling of de pensioenaanspraken op basis van het herstelplan verlaagd moeten worden

Beleidsdekkingsgraad

  • graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 12 maanden

Meer informatie

Wij streven ernaar de dekkingsgraad iedere maand op de 11e werkdag te publiceren. De volgende dekkingsgraad publiceren we rond woensdag 15 februari 2023. Wilt u op de hoogte blijven van de dekkingsgraad en actuele ontwikkelingen rondom uw pensioen niet missen? Meld u dan aan voor onze e-nieuwsbrief. U doet dat via MijnPNO.

     
   1 Dit geldt niet voor de circa 1.000 deelnemers aan de PNO DC life cycle-regeling en de PNO Netto Pensioenregeling. Zij bouwen pensioenkapitaal bij ons op. Hun pensioen is niet afhankelijk van de dekkingsgraad en wordt dus niet verhoogd. Andersom verlagen we hun pensioen ook niet als de dekkingsgraad te laag is. Het pensioenkapitaal van deze deelnemers stijgt door het bedrag dat zij samen met hun werkgever betalen. En door het beleggingsrendement op dit pensioenkapitaal. Kochten wij al pensioen in van een opgebouwde pensioenkapitaal of krijgt u al een pensioenuitkering van ons? Dat pensioen wordt wel verhoogd.  
     

 

Naar het overzicht