Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

PNO Media verhoogt de pensioenen met 3,15%

Financieel woensdag 13 december 2023

Het bestuur van pensioenfonds PNO Media heeft besloten de pensioenen met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 met 3,15% te verhogen. Ook het verantwoordingsorgaan adviseerde positief. De extra verhoging wordt nog deze maand doorgevoerd. Voor pensioengerechtigden betekent dit dat zij deze maand een nabetaling ontvangen.

Elk jaar probeert PNO Media de pensioenen te verhogen met de inflatie. Die indexatie is nodig om de pensioenen waardevast te houden. Gepensioneerden voelen prijsstijgingen direct in hun portemonnee. Maar ook voor werkenden is het belangrijk dat hun pensioen meegroeit met de inflatie.

Compensatie aanvullen met extra verhoging

Voorzitter André Snellen over de verhoging: “We verhogen de pensioenen om ervoor te zorgen dat de koopkracht ervan op peil blijft. Daarvoor kijken we zoals altijd naar de inflatiecijfers tot en met september volgens het CBS. De berekeningen van het CBS laten zien dat de prijzen de 12 maanden daarvoor zijn gedaald. Normaal gesproken zouden we de pensioenen nu dus niet verhogen. Maar vorig jaar stegen de prijzen juist fors en konden we de pensioenen niet volledig compenseren via een verhoging. Die gemiste compensatie gaan we nu alsnog aanvullen met een extra verhoging van de pensioenen met 3,15%.”

PNO Media staat er goed voor

De stijging van de prijzen bedroeg in 2022 maar liefst 17,16% volgens het CBS. PNO Media verhoogde de pensioenen per 1 januari 2023 daarom met 13,58%. “Dat was al fors, maar we hadden de pensioenen toen graag nog meer verhoogd”, zegt André Snellen. “We konden toen niet de maximale indexatie van 17,16% toekennen omdat er onzekerheid bestond over de financiële voorwaarden om te mogen overstappen op het nieuwe pensioenstelsel. Nu zijn we een jaar verder, staat PNO Media er financieel gezien nog steeds gunstig voor en is er wel meer duidelijkheid over de eisen waaraan we moeten voldoen.”

Naar een nieuw pensioenstelsel

De aanvullende verhoging van 3,15% is mogelijk dankzij de tijdelijk soepelere regels die gelden vanwege de komst van een nieuw pensioenstelsel. Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen in Nederland zijn aangepast aan het nieuwe pensioenstelsel. In dat stelsel wordt het pensioen afhankelijker van de ontwikkeling van de economie en financiële markten. Zover is het nu nog niet, maar toch zijn de regels voor het verhogen van de pensioenen alvast tijdelijk versoepeld. Door die versoepeling mochten pensioenfondsen in 2022 en 2023 de pensioenen sneller verhogen. “Van die soepelere regels maakt PNO Media ook nu weer – met terugwerkende kracht – gebruik.”

Nabetaling volgt na de verhoging nog deze maand

“Dat laatste is belangrijk”, voegt André Snellen toe. “Met terugwerkende kracht betekent dat we alleen de pensioenen verhogen die op 31 december 2022 al waren opgebouwd. Het pensioen dat in 2023 is opgebouwd, wordt niet verhoogd.” De verhoging van 3,15% komt bovenop de per 1 januari 2023 toegekende indexatie van 13,58%. Dat geldt voor werkenden en gepensioneerden. “Maar voor gepensioneerden betekent het een extraatje”, laat André Snellen weten. “Zij ontvangen deze maand een nabetaling van de in 2023 gemiste compensatie van 3,15%. Ook iedereen die een nabestaanden- of arbeidsongeschiktheidspensioen van ons ontvangt, krijgt een extra bedrag.”

Goed nieuws voor iedereen

Met de extra verhoging van 3,15% komt de totale indexatie per 1 januari 2023 uit op 17,16% en is de compensatie van de inflatie over 2022 dus volledig (zie de veelgestelde vragen voor uitleg over deze rekensom). Voor gepensioneerden betekent dit dat zij structureel een 17,16% hogere bruto pensioenuitkering ontvangen. Voor werkenden betekent het dat hun nog niet ingegane pensioen, dat zij op 1 januari 2023 hadden opgebouwd, 17,16% hoger wordt. Dat is goed nieuws voor iedereen*, te meer omdat PNO Media op 1 augustus 2022 de pensioenen ook al met 2,57% verhoogde. Die verhoging was compensatie voor de inflatie over de periode van 12 maanden tot september 2021.

Alle belangen zijn afgewogen

Het verhogen van de pensioenen gaat ten koste van de financiële situatie van PNO Media. Die wordt uitgedrukt in de dekkingsgraad. Op 31 oktober 2023 hadden we een actuele dekkingsgraad van 123,9%. Door de verhoging van de pensioenen met 3,15%, zal de dekkingsgraad dalen. Andre Snellen: “Bij ons besluit over de verhoging heeft het bestuur gekeken naar evenwichtigheid en de belangen van alle deelnemers, dus werkenden en gepensioneerden, goed afgewogen. Er is rekening gehouden met de koopkracht van gepensioneerden enerzijds en de wat onzekere economische vooruitzichten anderzijds.”

Financieel sterk genoeg blijven

“Ook is gekeken naar de effecten voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, de resterende indexatieachterstand en de verschillende onderdelen van het fondsbeleid, zoals het premiebeleid. PNO Media realiseert zich dat door de aanvullende verhoging van 3,15% de kans op een toekomstige verlaging van de pensioenen groter wordt. Tegelijkertijd wordt de kans kleiner om alle gewenste reserves te kunnen vormen op het moment dat het fonds overgaat naar het nieuwe pensioenstelsel op 1 januari 2027. Het bestuur vindt het belangrijk dat PNO Media ook na deze indexatie financieel sterk genoeg blijft.”

De pensioenverhoging in de praktijk

PNO Media heeft ruim 11.000 gepensioneerden, die vanaf deze maand hun pensioenuitkering zien stijgen met 3,15%. Bij een pensioen van bruto € 1.400 per maand betekent dat voor hen een structurele verhoging van ongeveer bruto € 44 per maand. Werkenden die nog pensioen opbouwen (21.500) of dat in het verleden bij ons fonds hebben gedaan maar nu niet meer (36.000), zien eind deze maand op MijnPNO dat hun op 31 december 2022 opgebouwde pensioen is verhoogd met 3,15%.

Meer informatie

Meer informatie over de verhoging van de pensioenen vindt u op deze website.
Werkenden en pensioengerechtigden met een pensioen bij PNO Media worden zoals gebruikelijk via e-nieuwsbrieven geïnformeerd.
Iedereen met een ingegaan pensioen bij PNO Media informeren wij ook via het betalingsbericht.
Het is daarom belangrijk dat wij over uw correcte e-mailadres beschikken. Dat kunt u checken via MijnPNO. Wilt u liever per post geïnformeerd worden? Ook dat regelt u in MijnPNO.

MijnPNO

Op deze pagina geven wij antwoord op de veelgestelde vragen over het verhogen van de pensioenen.

     
  * 1. De verhoging geldt niet voor pensioenen die inmiddels uit onze administratie zijn afgevoerd, bijvoorbeeld door overlijden, afkoop of een uitgaande waardeoverdracht. In die gevallen vindt ook geen nabetaling of verrekening plaats.
   2. De verhoging geldt ook niet voor de circa 1.500 deelnemers aan de PNO DC life cycle-regeling en de PNO Netto Pensioenregeling. Zij bouwen pensioenkapitaal bij ons op. Hun pensioenkapitaal is niet afhankelijk van de dekkingsgraad en wordt dus niet verhoogd. Andersom verlagen we hun pensioenkapitaal ook niet als de dekkingsgraad te laag is. Het pensioenkapitaal van deze deelnemers stijgt door het bedrag dat zij samen met hun werkgever betalen. En door het beleggingsrendement op dit pensioenkapitaal. Kochten wij al pensioen in van een opgebouwd pensioenkapitaal of krijgt u al een pensioenuitkering van ons? Dat pensioen wordt wel verhoogd.
 
     

 

 

 

Naar het overzicht