Veelgestelde vragen over het verhogen van de pensioenen door PNO Media

De pensioenen van iedereen die werkt of pensioen ontvangt, zijn per 1 augustus 2022 verhoogd met 2,57%. Dat is goed nieuws. Toch zijn er ook vragen. We hebben de meestgestelde vragen voor u op een rijtje gezet.

Met hoeveel procent verhoogt PNO Media mijn pensioen per 1 augustus 2022?

De uitkeringen van pensioengerechtigden en de opgebouwde pensioenen van werkenden worden met 2,57% verhoogd.

Waarom is gekozen voor een verhoging (indexatie) van 2,57%?

De hoogte van de indexatie hangt af van de gemiddelde prijsstijging (inflatie) in het vorige jaar. Voor 2022 kijken we naar de periode tussen 1 september 2020 en 1 september 2021. De prijsstijging was toen 2,57%. Dat is ook de maximale verhoging die we dit jaar, binnen de aangepaste regels kunnen geven.

Worden alle pensioenen verhoogd?

Ja, alle op 31 december 2021 opgebouwde pensioenen gaan op 1 augustus 2022 met 2,57% omhoog. Dit geldt voor iedereen die een uitkering krijgt van PNO Media. Maar ook de pensioenen van werkenden worden verhoogd met 2,57%. Alleen de kapitalen uit de beschikbare premieregelingen worden niet geïndexeerd omdat op deze kapitalen ieder jaar beleggingsrendement wordt bijgeschreven.

In hoeverre maakt de verhoging de in 2022 gestegen prijzen goed?

Deze verhoging van 2,57 gaat over de prijsstijgingen in 2021, niet over de prijsstijgingen tot nu toe in 2022. De verhoging van 2,57% hadden we u liever al per 1 januari 2022 toegekend. Maar toen was onze financiële positie niet goed genoeg.

Is de verhoging eenmalig of structureel?

De pensioenen worden structureel verhoogd met 2,57%. Dus ook de toekomstige uitkeringen van pensioengerechtigden zullen 2,57% hoger zijn.

Wordt mijn pensioen in 2023 verhoogd?

Dat hangt af van onze financiële positie eind dit jaar. Als die goed genoeg is, dan bepalen we hoe hoog de verhoging wordt. Daarvoor kijken we naar de prijsstijging in de periode 30 september 2021 - 30 september 2022. Bovendien wegen we ook dan weer de belangen van alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden af.

Profiteert iedereen evenveel van een verhoging van de pensioenen?

Voor deelnemers tot en met 54 jaar is het uitstellen van de pensioenverhoging tot een later moment gunstiger omdat zij dan profiteren van de omstandigheid dat de verhoging die nu aan de ouderen wordt toegekend, voor hen behouden blijft. Dat nadeel is zo gering en de pensioenverhoging moet dan zo lang worden uitgesteld (tot wel 2042), dat de huidige pensioenverhoging als evenwichtig kan worden beschouwd.
Wie meer over dit generatie-effect van de pensioenverhoging wil weten, kan de ‘Onderbouwing bestuursbesluit toekennen indexatie per 1 augustus 2022’ bij ons opvragen. Neem hiervoor contact met ons op.

Wat heeft deze verhoging te maken met het nieuwe pensioenstelsel?

In het nieuwe pensioenstelsel bewegen pensioenen sneller mee met economische ontwikkelingen. Vanuit de samenleving ontstond de wens om tot die tijd ook de pensioenen in het huidige stelsel sneller te verhogen. De Tweede Kamer besloot daarom dat pensioenfondsen de pensioenen mogen verhogen als hun beleidsdekkingsgraad 105% of hoger is. Voorheen lag die grens op 110%.

Gaan de pensioenen van PNO Media ook over naar het nieuwe pensioenstelsel?

Dat staat nog niet vast. De meeste sociale partners, die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de pensioenregelingen van PNO Media, hebben het voornemen om de (opgebouwde) pensioenen over te dragen (invaren) naar het nieuwe pensioenstelsel.

 Heeft de verhoging gevolgen voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel?

Ja, indexatie heeft effect op de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Dan krijgt iedereen een ander soort pensioenregeling. Door het verhogen van de pensioenen is er bij de overstap in 2026 of 2027 minder geld voor bijvoorbeeld het compenseren van deelnemers die daarvan nadeel ondervinden.

Is er nog steeds een kans dat de pensioenen worden verlaagd?

In 2022 vindt er geen pensioenverlaging plaats, de pensioenen worden juist verhoogd. Het blijft moeilijk te voorspellen wat de financiële positie van PNO Media volgend jaar en in de komende jaren zal zijn. Aan het eind van elk jaar bepalen we de kans op een pensioenverlaging in de eerstkomende jaren. Eind 2021 was die kans klein. Eind 2022 wordt de nieuwe kans bepaald. De wetgever verlangt van ons dat we die kans vervolgens de rest van het jaar duidelijk communiceren aan u.

Waar kan ik mijn hogere pensioen zien?

Vanaf 15 augustus ziet iedereen die werkt het verhoogde pensioen op MijnPNO. Dit is uw persoonlijke online omgeving bij PNO Media. Maar ook op mijnpensioenoverzicht.nl; daar staan al uw opgebouwde pensioenen (dus ook bij andere pensioenfondsen en verzekeraars) en de AOW bij elkaar. Pensioengerechtigden zien hun nieuwe pensioenuitkering op hun uitkeringsspecificatie van deze maand.

Worden de gemiste verhogingen van de afgelopen jaren ingehaald?

Sinds 2007 liet onze financiële situatie het niet toe om de pensioenen te verhogen (indexeren). Op dit moment kunnen we de pensioenen maximaal met 2,57% verhogen. Onze huidige financiële positie laat het niet toe om ook iets te doen aan de gemiste verhogingen in het verleden. Eind dit jaar kijken we of we de pensioenen in 2023 kunnen verhogen. Gezien de hoge inflatie in 2022, zal elke financiële ruimte nodig zijn voor indexatie over 2022. Inhalen van gemiste verhogingen is de eerstkomende jaren dan ook onwaarschijnlijk.

Wanneer ontvang ik een nieuwe uitkeringsspecificatie?

Die ontvangt u uiterlijk 24 augustus 2022.

Heeft de hogere pensioenuitkering gevolgen voor de toeslagen die ik als gepensioneerde ontvang?

Doordat gepensioneerden een hogere pensioenuitkering van ons ontvangen, stijgt hun inkomen. Dat kan gevolgen hebben voor de huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget of andere uitkeringen. De Belastingdienst of de instantie die de uitkering betaalde, kan dan geld terugvragen. De Belastingdienst kan hierover meer informatie geven.

Het laatste nieuws

Dekkingsgraad augustus 126,5%

Financieel woensdag 14 september 2022

PNO Media had eind augustus een actuele dekkingsgraad van 126,5%, en een beleidsdekkingsgraad van 115,1%.

Bekijk bericht

Uw invloed telt

Beleggen dinsdag 13 september 2022

Afgelopen zomer vulden ruim 2.600 mensen met een pensioen bij ons een vragenlijst in. Op …

Bekijk bericht

De pensioenwet in de Tweede Kamer

Opinie maandag 12 september 2022

Deze week praat de Tweede Kamer over de nieuwe pensioenwet en in de pers wordt …

Bekijk bericht

Wat weet u over nabestaandenpensioen?

Pensioentips vrijdag 9 september 2022

Voor een inkomen nadat u gestopt bent met werken, bent u in principe aangewezen op …

Bekijk bericht