Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Uw netto pensioenuitkering is hoger in 2024

Actueel dinsdag 9 januari 2024

Elke maand maken wij het pensioen over op uw bankrekening. Dat is een netto bedrag waarop wij belasting en premies hebben ingehouden. De overheid verandert (bijna) elk jaar op 1 januari de tarieven. Gepensioneerden betalen in 2024 minder belasting over hun inkomen en houden netto meer over.

Op 24 januari ontvangen alle pensioengerechtigden hun eerste pensioenuitkering van dit jaar. De nieuwe uitkeringsspecificatie ontvangt u ook deze maand per post of via MijnPNO. We lichten alvast toe wat er wijzigt.

Extra verhoging van 3,15%

De pensioenen zijn door PNO Media in december verhoogd met 3,15%. Dit betreft een extra verhoging van de pensioenen per 1 januari 2023 en compenseert de fors hogere prijzen in Nederland in de periode september 2021 tot en met september 2022. Per 1 januari 2024 zijn de pensioenen niet verhoogd. De inflatiecijfers van september 2022 tot en met september 2023 volgens het CBS, laten zien dat de prijzen in deze periode zijn gedaald met 1,39%. Per 1 januari 2024 is er daarom geen ruimte voor een reguliere verhoging van de pensioenen (indexatie).

Wijziging netto pensioenbedrag

Ook wijzigingen in de belastingtarieven per 1 januari hebben 2024 invloed op de netto uitkering die pensioengerechtigden van ons ontvangen. Het basistarief voor de inkomstenbelasting stijgt in 2024. Daardoor verandert de loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) die we verplicht moeten inhouden.

Basistarief loonheffing (geen AOW)  2024 2023
€ 0,00 tot € 75.518,00  36,97% 36,93%
Vanaf € 75.518,00 49,50% 49,50%
Basistarief loonheffing (wel AOW)    
€ 0,00 tot € 38.098,00  19,07% 19,03%
€ 38.098,00 tot € 75.518,00 36,97% 36,93%
Vanaf € 75.518,00 49,50% 49,50%
  • Bent u geboren voor 1 januari 1946? Dan geldt het hogere tarief vanaf een inkomen van € 40.021 (in plaats van € 38.098).
  • Ook moeten we een bedrag inhouden in kader van de Zvw (Zorgverzekeringswet). De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bedraagt in 2024 5,32% van uw bruto jaarinkomen (2023: 5,43%). Het maximumbedrag waarover u in 2024 de bijdrage Zvw betaalt, is € 71.628 (2023: € 66.956).
  • Er zijn wijzigingen in de heffingskortingen.

Ouderenkorting gaat omhoog

Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt, komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de ouderenkorting. Uw inkomen moet daarvoor onder een bepaalde grens liggen. De maximale ouderenkorting wordt met € 175 verhoogd naar € 2.010, waardoor gepensioneerden netto meer te besteden hebben. Tot een inkomen van € 44.771 krijgen gepensioneerden de volledige korting. Daarna wordt deze geleidelijk afgebouwd. Voor inkomens vanaf € 58.170 vervalt de korting. Als u alleenstaand bent, kunt u (ook) recht hebben op de alleenstaandeouderenkorting. De effecten hiervan ziet u bij uw aangifte inkomstenbelasting.

AOW naar 67 jaar

De leeftijd waarop de eerste AOW-uitkering ingaat, loopt gestaag op. Vanaf dit jaar is de AOW-leeftijd opgetrokken naar 67 jaar. Het goede nieuws is dat dit zo blijft tot en met 2027.  Wilt u weten wanneer uw AOW ingaat? Bereken dan uw AOW-leeftijd op onze website. Op de website van de SVB vindt u de AOW-bedragen van 2024. Ontvangt u in 2024 voor het eerst AOW? Dan geldt een aangepast tarief.

Meer financiële informatie?

Wilt u uitrekenen hoeveel u ongeveer netto overhoudt van uw bruto pensioenuitkering? Kijk dan op onze website voor een handige rekentool. Bent u op zoek naar meer praktische informatie over betalingen, belastingen, partnerpensioen, indexatie of wonen in het buitenland? Kijk dan in onze brochure 'Met Pensioen'. Heeft u een vraag over uw pensioen? Neem dan contact met ons op.

Financiële gevolgen van een hoger pensioen

Door de verhoging van de pensioenen, ontvangt u meer pensioen en stijgt uw inkomen. Hierdoor kan het zijn dat uw toeslag te hoog is vastgesteld. De Belastingdienst of de instantie die de uitkering betaalde, kan dan geld terugvragen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u een toeslag krijgt, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of een kindgebonden budget. Ontvangt u een toeslag en is uw inkomen in 2023 gestegen door de verhoging van uw pensioen? Of stijgt uw inkomen in 2024 per 1 januari? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst.

Uw uitkeringsspecificatie per post of digitaal

In MijnPNO kunt u aangeven hoe u informatie van ons wilt ontvangen; per post of digitaal. Als u kiest voor digitaal bespaart u geld en het milieu. Bovendien staat dan alle pensioeninformatie voor u handig bij elkaar op 1 plek. U ontvangt van ons een e-mail als de uitkeringsspecificatie of andere post voor u klaarstaat in MijnPNO. Zorg er dus voor dat uw e-mailadres goed staat in MijnPNO.

MijnPNO

Naar het overzicht