Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Dekkingsgraad december 113,3%

Financieel dinsdag 16 januari 2024

PNO Media had eind december een actuele dekkingsgraad van 113,3%, en een beleidsdekkingsgraad van 119,2%.

 • De actuele dekkingsgraad daalde in december van 117,5% naar 113,3%.
 • De beleggingen en de rente hebben de grootste invloed op de verandering van de dekkingsgraad. Daarnaast spelen andere factoren een – kleinere – rol.
 • Het resultaat op onze beleggingen was in december 4,2%. Dit zorgde voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 4,6%-punt.
 • De daling van de rekenrente zorgde in december voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 8,4%-punt.
 • Pensioenfondsen mogen volgens de huidige regels de pensioenen verhogen (indexeren) als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%.
 • Het bestuur heeft besloten om de pensioenen1 met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 met 3,15% te verhogen.
 • De verhoging en de nabetaling over de pensioenuitkeringen zijn al in de dekkingsgraad van november verwerkt.
 • PNO Media hoeft de pensioenen in 2024 niet te verlagen.

Een goed pensioen voor iedereen, daar staan we voor bij PNO Media. Toch kan uw pensioen lager uitvallen dan voorzien. De belangrijkste oorzaken en gevolgen zetten we voor u op een rij in de brochure ‘Hoe zeker is uw pensioen?’.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de bezittingen (pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen (pensioenverplichtingen).

Actuele dekkingsgraad

 • graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 1 maand
 • in dit bericht wordt de actuele dekkingsgraad gepubliceerd die van belang is voor de bepaling of de pensioenaanspraken op basis van het herstelplan verlaagd moeten worden

Beleidsdekkingsgraad

 • graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 12 maanden

Meer informatie

Wij streven ernaar de dekkingsgraad iedere maand op de 11e werkdag te publiceren. De volgende dekkingsgraad publiceren we rond donderdag 15 februari 2024. Wilt u op de hoogte blijven van de dekkingsgraad en actuele ontwikkelingen rondom uw pensioen niet missen? Meld u dan aan voor onze e-nieuwsbrief. U doet dat via MijnPNO.

     
  * 1. De verhoging geldt niet voor pensioenen die inmiddels uit onze administratie zijn afgevoerd, bijvoorbeeld door overlijden, afkoop of een uitgaande waardeoverdracht. In die gevallen vindt ook geen nabetaling of verrekening plaats.
De verhoging geldt ook niet voor de circa 1.500 deelnemers aan de PNO DC life cycle-regeling en de PNO Netto Pensioenregeling. Zij bouwen pensioenkapitaal bij ons op. Hun pensioenkapitaal is niet afhankelijk van de dekkingsgraad en wordt dus niet verhoogd. Andersom verlagen we hun pensioenkapitaal ook niet als de dekkingsgraad te laag is. Het pensioenkapitaal van deze deelnemers stijgt door het bedrag dat zij samen met hun werkgever betalen en door het beleggingsrendement op dit pensioenkapitaal. Kocht u al pensioen in van een opgebouwd pensioenkapitaal of krijgt u al een pensioenuitkering van ons? Dat pensioen wordt wel verhoogd.
 
     

 

Naar het overzicht