Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Hoorrecht bij pensioenhervorming: iedereen wordt gehoord

Actueel zondag 5 mei 2024

Iedereen krijgt te maken met de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Ook mensen die al met pensioen zijn of in het verleden pensioen hebben opgebouwd gaan de oversteek maken. Zij kunnen hun stem over de plannen voor de nieuwe pensioenregelingen laten horen via het wettelijk hoorrecht.

Het doel is om ervoor te zorgen dat de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel voor jong en oud evenwichtig uitpakt. Uiterlijk op 1 januari 2028 moeten alle pensioenen aangepast zijn en voldoen aan de nieuwe wet. PNO Media wil per 1 januari 2027 overstappen en volgens de nieuwe regels gaan werken.

Wat is hoorrecht?

Het hoorrecht biedt een vereniging van belanghebbenden zoals pensioengerechtigden de mogelijkheid om hun mening te geven over de plannen die werkgevers en werknemers samen hebben voor het wijzigen van een pensioenregeling. Dit kan zowel mondeling tijdens bijeenkomsten als schriftelijk. Belangrijk daarbij is dat belanghebbenden hun oordeel kunnen geven zodat die van invloed kan zijn op de keuzes van sociale partners en de gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld het pensioen van gepensioneerden.

De rol van sociale partners

Sociale partners, waaronder werkgevers- en werknemersorganisaties, maken samen afspraken over de nieuwe pensioenregelingen en leggen die vast in een eigen transitieplan. In elk geval komen er transitieplannen voor de publieke omroepen, de film- en bioscoopbedrijven, en de informatie-, communicatie- en kantoortechnologiebranche. Bij PNO Media aangesloten organisaties die hier niet onder vallen en géén eigen pensioenregeling bij ons hebben afgesloten, worden vertegenwoordigd door de Pensioenraad met een eigen transitieplan. Het hoorrecht is van toepassing op al deze transitieplannen.

Evenwichtige belangenafweging

Sociale partners mogen zelf kiezen hoe zij het hoorrecht invullen. Wel moeten zij in het transitieplan aangeven wat ze met de meningen die gepensioneerden uitten via het hoorrecht hebben gedaan. Sociale partners behartigen niet alleen de belangen van werkenden (die nu pensioen bij het pensioenfonds opbouwen), maar ook van niet-werkende mensen, zoals gepensioneerden, ex-werknemers en arbeidsongeschikten. De wet schrijft bovendien voor dat iedereen die beslissingen neemt bij een pensioenfonds, rekening houdt met al deze verschillende groepen.

Praktijkvoorbeeld: onze aanpak

Ook PNO Media vindt zorgvuldigheid en evenwichtigheid belangrijk bij de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Daarom helpen we sociale partners bij de praktische invulling van het hoorrecht. VGOmedia, de vereniging die opkomt voor ruim 2.000 mensen die pensioen van ons ontvangen, heeft zich gemeld bij de sociale partners in de creatieve en digitale sector om ‘gehoord’ te worden over hun concept-transitieplannen.

VGOmedia: “Koopkrachtbehoud is belangrijkste doel”

In een zogeheten ‘position paper’ heeft VGOmedia eerder haar belangrijkste standpunten gedeeld. Op 6 mei 2024 komen VGOmedia en sociale partners in de creatieve en digitale sector voor een eerste keer samen tijdens een bijeenkomst in Hilversum. De partijen spreken dan over de regels van de nieuwe pensioenen en hoe de veranderingen bij het overzetten van de pensioenen eerlijk uitpakken voor iedereen.

Het belang van dialoog en openheid

Samen zorgen we ervoor dat de nieuwe pensioenregels beter worden en meer mensen die steunen. Het hoorrecht is een belangrijk onderdeel van de pensioenhervorming en draagt bij aan een transparant en inclusief besluitvormingsproces. Het hoorrecht is alleen van toepassing op de transitieplannen van sociale partners. Bij de besluiten die PNO Media neemt over de nieuwe pensioenregels, is het verantwoordingsorgaan (VO) betrokken.

Het VO (maar ook bestuur van het fonds) vertegenwoordigt de belangen van (oud-)werknemers, pensioengerechtigden en werkgevers. In 2024 komt er een nieuw VO. Na de zomer zijn de verkiezingen. U kunt zich hiervoor tot en met 5 juli kandidaat stellen.

Meer informatie over de partijen die opkomen voor de belangen van gepensioneerden en mensen die eerder bij ons pensioen opbouwen, vindt u op onze website.

Naar het overzicht