Bel ons op: 035 702 34 56

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan (VO) beoordeelt het beleid dat ons bestuur voert en geeft beperkt advies. Dit orgaan bestaat uit 12 leden: werknemers (deelnemers en ex-deelnemers), pensioengerechtigden en werkgevers.

Oordeel en advies

Aan ieder besluit dat het bestuur neemt, kleven voor- en nadelen. Wat in het voordeel van de pensioengerechtigden werkt, kan bijvoorbeeld in het nadeel zijn van de deelnemers. En andersom. Deze voor- en nadelen worden door het bestuur zo goed mogelijk gelijkmatig over alle belanghebbenden verdeeld. Het VO heeft de taak te beoordelen of het bestuur dit ook daadwerkelijk heeft gedaan. Ons bestuur bespreekt ten minste twee keer per jaar het gevoerde beleid en de resultaten daarvan met het VO. Het orgaan beoordeelt vervolgens of het bestuur bij de uitvoering van) het gevoerde beleid en de keuzes die het bestuur maakt, op evenwichtige wijze rekening heeft gehouden met de belangen van alle belanghebbenden bij het fonds. 

Bevoegdheden

Het VO heeft adviesrecht over een aantal onderwerpen:

  • De vaststelling van de premie.
  • Het wijzigen van het indexatiebeleid of het verlagen van de pensioenaanspraken.
  • De overname van verplichtingen door het pensioenfonds (bijvoorbeeld bij de overname van een ander pensioenfonds).
  • Het communicatie- en voorlichtingsbeleid.
  • De interne klachten- en geschillenprocedure.
  • Het beloningsbeleid.
  • De vorm en samenstelling van de raad van toezicht.
  • Het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst.

De taken en bevoegdheden zijn beschreven in het reglement van het VO.

Contact en samenstelling

U kunt via e-mail contact opnemen met het VO. Het VO is 1 november 2020 geïnstalleerd en bestaat uit de volgende leden:

Namens de werknemers:

Sjoerd Bootsma, individueel lid

ton-wendt.jpgWerkzaam bij RTV Rijnmond
Sinds 1985 ben ik journalist in Rotterdam. Eerst bij het Rotterdams Nieuwsblad/Dagblad. Sinds 2008 werk ik bij regionale omroep RTV Rijnmond als (onderzoeks)journalist. Ik ben daar ook voorzitter van de redactieraad. Solidariteit in het leven en specifiek op de werkvloer is belangrijk. Zo kijk ik ook naar mijn aandeel in het VO: samen zoeken naar oplossingen om voor jong en oud een stabiele toekomst te bereiken. En: het VO kan alleen goed functioneren als de rol wordt gerespecteerd en gewaardeerd.

Ton Wendt, individueel lid

ton-wendt.jpgWerkzaam bij NCR Nederland B.V.
Inmiddels ben ik ruim 30 jaar werkzaam bij NCR Nederland B.V. en meer dan 10 jaar heb ik in het bestuur gezeten van ons eigen ondernemingspensioenfonds Stichting Pensioenfonds NCR, waarvan het grootste deel als voorzitter van het bestuur. Gezien de beperkte schaalgrootte van dit fonds heeft het bestuur besloten het fonds te liquideren en de portefeuille onder te brengen bij een verzekeraar. De interesse op het vlak van pensioenen is altijd gebleven en de oproep van PNO wakkerde deze interesse weer voldoende aan om mij verkiesbaar te stellen voor een rol in het VO.
Lid commissie Fondsorganisatie

Ramon Boender, individueel lid

ramon-boender.jpgWerkzaam bij de Consumentenbond
Veel collega’s zijn helaas onvoldoende bezig met hun pensioen. Ik vind het belangrijk om deelnemers pensioenbewuster te maken. Als lid van het VO ga ik uitdagingen zoals uitvoering van pensioenakkoord, kostenbewustzijn en communicatie graag constructief met het bestuur aan. Sinds 2007 werk ik bij de Consumentenbond en pensioenen hebben altijd mijn aandacht en interesse gehad. Eerst als pensioenspecialist bij de Rabobank en later bij de Consumentenbond in het bestuur van het eigen fonds en als bestuurslid van Stichting pensioenkijker.
Lid Communicatiecommissie
Lid commissie Pensioenakkoord

Gerjo Bruntink, individueel lid

gerjo-brunink.jpgBeleidsadviseur distributie bij NPO
Ik ben sinds 1995 deelnemer aan PNO Media. Ik ben lid van het VO omdat ik actief bij wil dragen aan ons gezamenlijke doel; een goed, degelijk en toekomstbestendig pensioen. De komende tijd zal er veel veranderen door het nieuwe pensioenakkoord. Dit is dus het uitgelezen moment om invloed aan te wenden en er voor te zorgen dat de belangen van de deelnemers aan PNO Media goed gewogen worden.
Lid commissie Financiën

Lex Sietses, individueel lid

lex-sietses.jpgTeamhoofd Kwaliteit, Inkoop & Juridisch bij SURF
De afgelopen vier jaar was ik al lid van het VO en die ervaring zal ik opnieuw inzetten. Dat doe ik met focus op duurzaam beleggen, het beperken van de kosten en de invoering van het pensioenstelsel. Dat alles met extra aandacht voor de belangen van jongeren zodat alle deelnemers goed vertegenwoordigd zijn.
Voorzitter VO
Lid commissie Fondsorganisatie
Lid commissie Pensioenakkoord

Han van Maanen, individueel lid

han_van_maanen.jpgSalesmanager bij Sharp Electronics Benelux
In het dagelijkse leven ben ik Salesmanager bij Sharp Electronics Benelux. In deze functie ben ik omzetverantwoordelijk voor een team van 7 Accountmanagers. In de ondoorzichtige wereld van pensioenen wil ik staan voor duidelijkheid en transparantie. Eenvoud zal bijdragen aan betrokkenheid van deelnemers, wat in mijn ogen noodzakelijk is voor iedere deelnemer en pensioengerechtigde. 
Lid commissie Pensioenakkoord

Gerben Houba, namens FNV

gerben_houba.jpg1ste tenor bij het Groot Omroepkoor en zzp zangsolist
Voordat ik in 2003 professioneel zanger werd, was ik als afgestudeerd econoom zeven jaar werkzaam als vermogensbeheerder en adviseur bij een effectenkantoor voor particuliere beleggers. In deze periode heb ik de VBA-opleiding tot beleggingsanalist succesvol afgerond. Ik verheug mij er de komende jaren op om met het hele VO het bestuur van PNO Media zo goed mogelijk van advies te voorzien.
Lid commissie Financiën

Namens de pensioengerechtigden:

Nico Haasbroek, individueel lid

nico_haasbroek.jpgWas: schrijver, journalist en docent
Op dit moment ben ik oud, maar fit, met pensioen, schrijver/journalist en docent. Met bekwaamheden die ik niet snel verleer. Een mooie combinatie om me via het VO van PNO Media in te zetten voor de belangen van, in de eerste plaats, de pensioengerechtigden. Helemaal als meer dan vijfhonderd (oud-) collega’s je door hun stem het vertrouwen schenken. Mijn ervaringen als onderzoeksjournalist, bestuurder en docent komen daarbij goed van pas.
Lid Communicatiecommissie
Lid commissie Pensioenakkoord

Leo de Grave, namens FNV

leo-de-grave.jpgWas: (beeld)technicus bij respectievelijk NTS, NOS, NOB, Dutchview
Via de FNV terechtgekomen bij het pensioenfonds PNO Media, hierin ben ik al actief vanaf 1997, zowel in het bestuur, deelnemersraad als VO. Naast vakbondslid ben ik ook lid van VGOmedia en werk binnen het VO graag met hen samen. Voor mij staat het belang van de deelnemers van PNO Media (zowel jong als oud) voorop. Ik ben sterk in cijfers, waarbij ik me vooral richt op de kosten. De grootste en wellicht moeilijkste uitdaging de komende jaren wordt de eerlijke overgang naar het nieuwe pensioencontract. 
Lid commissie Financiën
Lid commissie Pensioenakkoord

Ynskje van den Brakel Visser, namens VGOmedia

ynskje-van-den-brakel-visser.jpgWas werkzaam bij diverse omroepen
Meer dan twintig jaar heb ik gewerkt bij de omroep; begonnen bij de NTS, geëindigd bij de NCRV. Al die jaren natuurlijk bekend met het pensioenfonds PNO Media - ik heb er in het verleden zelfs een hypotheek kunnen afsluiten. Mijn pensioen via PNO Media verbond mij weer met de omroep. Ik werd lid van VGOmedia en later bestuurslid - nu ruim 12 jaar geleden. Vanuit mijn verbondenheid met de omroep en haar medewerkers is het een logische stap mijn omroeploopbaan af te ronden bij het VO.
Vicevoorzitter (11- 2020 t/m heden)
Lid commissie Fondsorganisatie

Namens de gewezen deelnemers:

Ruud van der Heijden

Ruud_van_der_Heijden.jpgWas: Freelancer VOO- RTL- TV10/TMF - FOX KIDS.
Heden: Bedrijfssaneerder – executeur – curator en Lid Raad van Toezicht Huize het Oosten
Motivatie: Pensioen is je toekomst
Lid commissie Fondsorganisatie

Chris Cools-Hermans

Chris_Cools.jpgWas: Communicatieadviseur bij educatieve omroep Teleac.
Heden: senior Communicatieadviseur en vrijwilliger museum Catharijneconvent. 
Sinds 2016 vertegenwoordig ik de slapers in het VO. Dit is de groep die in het verleden bij PNO een pensioen heeft opgebouwd, maar nog geen uitkering ontvangt. De wet pensioencommunicatie dwingt af dat PNO Media heldere en begrijpelijke informatie verstrekt. Met mijn specifieke kennis van communicatie zie ik het als mijn taak om te signaleren waar ‘communiceren’ beter kan of anders moet. Daarom wil ik ook de komende vier jaar weer meedenken en adviseren over de wijze waarop het pensioenfonds zijn achterban informeert.
Lid Communicatiecommissie

Namens de werkgevers:

Kees Jan Willeboordse, namens Werkgeversorganisatie voor de Media

Werkzaam bij Universal Music Group
Lid commissie Fondsorganisatie
Lid commissie Pensioenakkoord

Het laatste nieuws

Dekkingsgraad maart 117,3%

Financieel dinsdag 16 april 2024

PNO Media had eind maart een actuele dekkingsgraad van 117,3%, en een beleidsdekkingsgraad van 119,0%.

Bekijk bericht

Samen met u investeren in een groene toekomst

Beleggen woensdag 10 april 2024

Groene obligaties zijn leningen die bedrijven en overheden gebruiken om geld op te halen voor …

Bekijk bericht

Praat mee over je pensioen in het VO

Verantwoordingsorgaan woensdag 10 april 2024

Wil jij de werknemers of gepensioneerden vertegenwoordigen in PNO Media en het gesprek aangaan met …

Bekijk bericht

Blijf veilig: Hoe u oplichting kunt herkennen en voorkomen

Pensioentips woensdag 3 april 2024

In de digitale wereld van vandaag is het belangrijker dan ooit om waakzaam te zijn. …

Bekijk bericht