Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Dekkingsgraad maart 116,5%

Financieel zaterdag 16 april 2022

PNO Media had eind maart een actuele dekkingsgraad van 116,5%, en een beleidsdekkingsgraad van 107,6%.

 • De actuele dekkingsgraad steeg in maart van 110,6% naar 116,5%.
 • Het resultaat op onze beleggingen was in maart -0,1%. Dit zorgde voor een daling van de actuele dekkingsgraad met nog geen 0,1%-punt.
 • De stijging van de rekenrente zorgde in maart voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 6,0% punt.
 • Als de actuele dekkingsgraad aan het eind van dit jaar lager is dan circa 101%, dan moet PNO Media volgens huidige wetgeving de pensioenen in 2023 verlagen.
 • Er is de eerstkomende jaren een kleine kans dat de pensioenen van deelnemers en pensioengerechtigden moeten worden verlaagd.
 • Meer informatie over de stand van de dekkingsgraad en de gevolgen voor uw pensioen vindt u hier.
 • Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan 110%, is indexatie van de pensioenen volgens de huidige regels niet mogelijk. Die regels staan gedeeltelijke indexatie toe vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%, en volledige indexatie en inhalen van niet-toegekende indexatie vanaf een beleidsdekkingsgraad van circa 125%.
 • In de aanloop naar de nieuwe pensioenwet wordt waarschijnlijk per 1 juli de grens voor pensioenverhoging (indexatie) in 2022 verlaagd. Pensioenfondsen mogen dan, onder strenge voorwaarden, indexatie toekennen als zowel de actuele als de beleidsdekkingsgraad van het fonds meer dan 105% bedraagt. Het bestuur besluit of van de soepelere regels gebruik wordt gemaakt.
 • Omdat de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%, is waardeoverdracht mogelijk.

Een goed pensioen voor iedereen, daar staan we voor bij PNO Media. Toch kan uw pensioen lager uitvallen dan voorzien. De belangrijkste oorzaken en gevolgen zetten we voor u op een rij in de brochure ‘Hoe zeker is uw pensioen?’.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de bezittingen (pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen. (pensioenverplichtingen)

Actuele dekkingsgraad

 • graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 1 maand
 • in dit bericht wordt de actuele dekkingsgraad gepubliceerd die van belang is voor de bepaling of de pensioenaanspraken op basis van het herstelplan verlaagd moeten worden

Beleidsdekkingsgraad

 • graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 12 maanden

Meer informatie

Wij streven ernaar de dekkingsgraad iedere maand op de 11e werkdag te publiceren. De volgende dekkingsgraad publiceren we rond maandag 16 mei 2022. Wilt u op de hoogte blijven van de dekkingsgraad en actuele ontwikkelingen rondom uw pensioen niet missen? Meld u dan aan voor onze e-nieuwsbrief. U doet dat via MijnPNO.

Naar het overzicht