Bel ons op: 035 702 34 56

Risicodelingsreserve

In het nieuwe pensioenstelsel krijgt iedereen een eigen persoonlijk pensioenvermogen. Dit is zo in de Solidaire premieregeling én in de Flexibele premieregeling. Naast het individuele pensioen, zijn er ook collectieve voorzieningen (buffers) om financiële mee- of tegenvallers te kunnen delen. In de Solidaire premieregeling is er onder andere een verplichte solidariteitsreserve. In de Flexibele premieregeling is er onder meer de optionele risicodelingsreserve. PNO Media gaat een Solidaire premieregeling uitvoeren én een Flexibele premieregeling (FPR) met een kleine risicodelingsreserve. Met de risicodelingsreserve kunnen deelnemers ook in de FPR  risico’s met elkaar delen. 
In dit artikel leggen we uit hoe dat werkt. 

Zo werkt de risicodelingsreserve

Werknemers nemen deel aan een pensioenregeling van PNO Media (deelnemers) en bouwen hun pensioenvermogen op door samen met hun werkgever premie te betalen. Wij beleggen deze premie-inleg. Na pensioneren ontvangen de deelnemers een pensioenuitkering uit het pensioenvermogen dat is gevormd door premie-inleg en rendement. Daarnaast kan een bijdrage uit de risicodelingsreserve worden gehaald om de pensioenuitkering aan te vullen. Het hangt af van de regels die sociale partners daarover hebben afgesproken of die reserve hiervoor wordt gebruikt. Ook zijn van te voren door sociale partners afspraken gemaakt over hoe de risicodelingsreserve wordt gevuld. Voor een efficiënte uitvoering van de FPR door PNO Media is het belangrijk dat alle partijen die kiezen voor de FPR dezelfde doelen nastreven voor de risicodelingsreserve. Daarom hebben wij op basis van veel verschillende scenario's onderzocht hoe de risicodelingsreserve het beste kan worden gevuld en gebruikt.

Doelen van de risicodelingsreserve

De uitkomsten van dit onderzoek leveren op dit moment (januari 2024) het volgende beeld op. Als belangrijkste doel is gekozen voor: dalingen in de pensioenuitkeringen beperken. De risicodelingsreserve is daarvoor heel effectief. Ook als de reserve niet zo groot is. De kans dat een (nominale) pensioenuitkering daalt is bijna 3 keer zo klein als de reserve voor dit doel wordt gebruikt, ten opzichte van de situatie zonder een risicodelingsreserve.
De risicodelingsreserve in de FPR kan daarnaast ook gebruikt worden om eventuele tekorten in de operationele reserve aan te vullen. PNO Media is verantwoordelijk voor de juistheid van de administraties en voor het omzetten van het bestaande pensioen. Daarbij moeten wij er ook voor zorgen dat fouten na de transitie kunnen worden hersteld. Onder meer voor dat doel moet de operationele reserve toereikend zijn. Volgens de wet zijn we verplicht om - indien nodig - eerst de collectieve middelen zoals de solidariteitsreserve en de risicodelingsreserve daarvoor aan te spreken. 

Regels voor vullen en gebruiken 

Er gelden wettelijke regels voor het vullen en gebruiken ('uitdelen') van de risicodelingsreserve. Bovendien zijn er grenzen aan hoeveel geld er in en uit de reserve mag gaan. Deze regels zijn er om ervoor te zorgen dat de afgesproken doelen van de risicodelingsreserve kunnen worden waargemaakt. Zo schrijft de wet voor dat afspraken die sociale partners maken over het vullen en uitdelen van de risicodelingsreserve ‘evenwichtig, transparant en vooraf vastgesteld’ moeten zijn. Ook moeten die afspraken voor een langere tijd gelden om te voorkomen dat de reserve toch voor andere zaken wordt gebruikt dan oorspronkelijk de bedoeling was. Op basis van de geformuleerde doelen en wettelijke regels, wil PNO Media de risicodelingsreserve als volgt vullen en uitdelen:

Vullen

  • PNO Media gaat ervan uit dat 2% van het totale vermogen van mensen in de collectieve uitkeringsfase genoeg is voor een effectieve risicodelingsreserve. Dit is de fase waarin mensen hun pensioen ontvangen.
  • Bij de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel vullen we de risicodelingsreserve meteen tot 2% van het vermogen van de mensen die dan al een uitkering ontvangen. Dit doen we met geld uit de buffer van PNO Media. Dit kan uiteraard alleen als de dekkingsgraad op het moment van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel hoger is dan 100%.
  • Vervolgens draagt iedereen (met een FPR) op het moment dat de pensioenuitkering ingaat, 2% uit zijn of haar persoonlijke pensioenvermogen bij aan de risicodelingsreserve. Tijdens de opbouwfase dragen mensen niet bij aan de reserve.
  • De risicodelingsreserve hoort bij de collectieve uitkeringsfase. Daarom beleggen we het vermogen in deze reserve op dezelfde manier als het pensioenvermogen in de collectieve uitkeringsfase. Zo zorgen we ervoor dat de reserve op het niveau van 2% blijft.

Uitdelen

  • De risicodelingsreserve is bedoeld om dalingen van de uitkeringen te voorkomen. Daarvoor mag elk jaar maximaal een kwart van de reserve gebruikt worden. Zo zorgen we ervoor dat de reserve niet te snel leeg raakt en er voldoende overblijft voor toekomstige jaren.
  • De risicodelingsreserve is maximaal 2% van het totale vermogen van mensen in de collectieve uitkeringsfase. Als de reserve groter wordt, dan voegen we het overschot toe aan de persoonlijke pensioenvermogens van de mensen die al pensioen ontvangen. Dit is evenwichtig omdat dan zoveel mogelijk dezelfde mensen profiteren als die aan de reserve hebben bijgedragen. 

Blijf op de hoogte 

Via onze nieuwsbrief special houden we u graag op de hoogte van ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel. Zo bent u goed voorbereid. Alle bij ons aangesloten werkgevers ontvangen deze nieuwsbrief. 

Wilt u ook nieuws over het pensioenstelsel in uw mailbox ontvangen? Stuur ons een e-mail o.v.v. Nieuwsbrief Pensioenstelsel. 

Relevante onderwerpen

Nieuw pensioenstelsel

Het laatste nieuws

Dekkingsgraad juni 121,0%

Financieel maandag 15 juli 2024

PNO Media had eind juni een actuele dekkingsgraad van 121,0%, en een beleidsdekkingsgraad van 119,3%.

Bekijk bericht

Let op als u van baan verandert terwijl u arbeidsongeschikt bent

Pensioentips dinsdag 9 juli 2024

Ook als u arbeidsongeschikt bent is het mogelijk om van baan te veranderen. Wel is …

Bekijk bericht

Samenwerken aan behoud van Aziatische natuur

Beleggen dinsdag 9 juli 2024

Duurzaamheid staat het rendement dat nodig is voor een goed pensioen wat ons betreft niet …

Bekijk bericht

PNO Media maakt gebruik van tijdelijke regels voor verhogen en verlagen van pensioenen

Financieel woensdag 26 juni 2024

Het is belangrijk dat uw pensioen zijn waarde behoudt. Daarvoor moeten de pensioenen zoveel mogelijk …

Bekijk bericht