Solidariteitsreserve

In het nieuwe pensioenstelsel krijgt iedereen een eigen pensioenpotje, een persoonlijk pensioenvermogen. Dit geldt voor zowel het nieuwe pensioencontract als de verbeterde premieregeling.

In het nieuwe pensioencontract is er naast het individuele potje ook een verplichte gezamenlijke voorziening: de solidariteitsreserve. Dit is een collectieve vermogensreserve waarmee financiële mee- of tegenvallers kunnen worden gedeeld.

Er is geen solidariteitsreserve in de verbeterde premieregeling, behalve voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen (bpf). Die bieden in de verbeterde premieregeling de solidariteitsreserve optioneel aan. (PNO Media is een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds voor de film- en bioscoopsector.)

Sociale partners bepalen het doel van de solidariteitsreserve.
Dit kan bijvoorbeeld zijn het verzachten van de pijn bij grote schokken op de financiële markt. De technische en financiële inrichting van de solidariteitsreserve is de verantwoordelijkheid van PNO Media.

Tegenvallers opvangen

Een deelnemer bouwt kapitaal (vermogen) op in zijn eigen potje door het betalen van pensioenpremies, rendementen op beleggingen en eventuele bijdragen uit de solidariteitsreserve. Het is afhankelijk van de afgesproken regels wanneer een deelnemer een bijdrage uit de solidariteitsreserve ontvangt. Het pensioenfonds bepaalt de regels zodanig dat bijdragen uit de solidariteitsreserve aansluiten op de pensioendoelen die met sociale partners zijn afgesproken. Stel dat het opvangen van tegenvallende beleggingsresultaten het doel is, dan kan (een deel van) de solidariteitsreserve worden gebruikt om negatieve rendementen (gedeeltelijk) te compenseren.

Regels voor vullen en uitdelen

Een aantal regels is inmiddels duidelijk.

  • De solidariteitsreserve mag niet hoger zijn dan 15% van het totale vermogen van een pensioenfonds. Die grens moet voorkomen dat er te veel geld achterblijft dat ook kan worden gebruikt om de pensioenen te verhogen.
  • De solidariteitsreserve mag niet negatief worden. Zo voorkomen we dat schulden aan nieuwe generaties worden overgedragen.
  • De solidariteitsreserve kan worden gevuld met pensioenpremies of met rendementen (in geval van positieve rendementen).

Voor het uitdelen van de solidariteitsreserve gelden ook bepaalde spelregels. De wet schrijft voor dat deze regels ‘evenwichtig, transparant en vooraf vastgesteld’ zijn. Ook gelden de regels voor een langere tijd om te voorkomen dat de reserve toch voor andere zaken wordt gebruikt dan bedoeld is. 

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief special houden we u graag op de hoogte van ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel. Zo bent u straks goed voorbereid. Alle bij ons aangesloten werkgevers ontvangen vanaf juli deze nieuwsbrief.

Wilt u ook nieuws over het pensioenstelsel in uw mailbox ontvangen? Stuur ons een e-mail o.v.v. Nieuwsbrief Pensioenstelsel.

Het laatste nieuws

Resultaten 2e kwartaal 2021

Financieel woensdag 21 juli 2021

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds PNO Media is in het tweede kwartaal van 2021 gestegen van 92,5% naar 97,0%. Ook de …

Bekijk bericht

Dekkingsgraad juni 106,2%

Financieel woensdag 14 juli 2021

PNO Media had eind juni een actuele dekkingsgraad van 106,2%, en een beleidsdekkingsgraad van 97,0%.

Bekijk bericht

PNO Media publiceert jaarverslag 2020

Financieel donderdag 1 juli 2021

De beleidsdekkingsgraad van PNO Media daalde in 2020 van 98,0% naar 90,4%. De beleggingsportefeuille liet …

Bekijk bericht

Bent u voorbereid op het nieuwe pensioenstelsel?

Actueel woensdag 30 juni 2021

Bijna de helft van de werkgevers weet nog niet goed wat het nieuwe pensioenstelsel inhoudt. …

Bekijk bericht