Solidariteitsreserve

In het nieuwe pensioenstelsel krijgt iedereen een eigen pensioenpotje, een persoonlijk pensioenvermogen. Dit geldt voor zowel de solidaire premieregeling als de flexibele premieregeling.

In de Solidaire Premieregeling (voorheen het Nieuwe Pensioencontract) is er naast het individuele potje ook een verplichte gezamenlijke voorziening: de solidariteitsreserve. Dit is een collectieve vermogensreserve waarmee financiële mee- of tegenvallers kunnen worden gedeeld.

Er is geen risicodelingsreserve in de Flexibele Premieregeling behalve voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen (bpf).

Sociale partners bepalen het doel van de solidariteitsreserve.
Dit kan bijvoorbeeld zijn het verzachten van de pijn bij grote schokken op de financiële markt. De technische en financiële inrichting van de solidariteitsreserve is de verantwoordelijkheid van PNO Media.

Tegenvallers opvangen

Een deelnemer bouwt kapitaal (vermogen) op in zijn eigen potje door het betalen van pensioenpremies, rendementen op beleggingen en eventuele bijdragen uit de reserve. Het is afhankelijk van de afgesproken regels wanneer een deelnemer een bijdrage uit de solidariteitsreserve ontvangt. Het pensioenfonds bepaalt de regels zodanig dat bijdragen uit de solidariteitsreserve aansluiten op de pensioendoelen die met sociale partners zijn afgesproken. Stel dat het opvangen van tegenvallende beleggingsresultaten het doel is, dan kan (een deel van) de solidariteitsreserve worden gebruikt om negatieve rendementen (gedeeltelijk) te compenseren.

Regels voor vullen en uitdelen

Een aantal regels is inmiddels duidelijk.

  • De solidariteitsreserve mag niet hoger zijn dan 15% van het totale vermogen van een pensioenfonds. Die grens moet voorkomen dat er te veel geld achterblijft dat ook kan worden gebruikt om de pensioenen te verhogen.
  • De solidariteitsreserve mag niet negatief worden. Zo voorkomen we dat schulden aan nieuwe generaties worden overgedragen.
  • De solidariteitsreserve kan worden gevuld met pensioenpremies of met rendementen (in geval van positieve rendementen).

Voor het uitdelen van de solidariteitsreserve gelden ook bepaalde spelregels. De wet schrijft voor dat deze regels ‘evenwichtig, transparant en vooraf vastgesteld’ zijn. Ook gelden de regels voor een langere tijd om te voorkomen dat de reserve toch voor andere zaken wordt gebruikt dan bedoeld is. 

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief special houden we u graag op de hoogte van ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel. Zo bent u straks goed voorbereid. Alle bij ons aangesloten werkgevers ontvangen vanaf juli deze nieuwsbrief.

Wilt u ook nieuws over het pensioenstelsel in uw mailbox ontvangen? Stuur ons een e-mail o.v.v. Nieuwsbrief Pensioenstelsel.

Veelgestelde vragen

  • Hoe wordt een collectieve reserve straks gevuld?

    In de solidaire premieregeling is de solidariteitsreserve verplicht. In de flexibele premieregeling is er een optionele risicodelingsreserve, behalve voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen dan is de risicodelingsreserve verplicht.

    Reserves kunnen gevuld worden vanuit het overrendement (in geval van de solidariteitsreserve), de premie en uit buffers bij de overgang naar het nieuwe contract (als dit evenwichtig wordt bevonden in geval van een voldoende hoge dekkingsgraad). De overheid sleutelt nog aan het wetsvoorstel en maakt verschillende spelregels voor de reserve in de solidaire premieregeling (solidariteitsreserve) en de flexibele premieregeling (optionele risicodelingsreserve). PNO Media zal met sociale partners afspraken maken hoe de reserve wordt gevuld.

Bekijk alle vragen

Heeft u uw antwoord niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op

Contact opnemen Bel 035 702 34 56

Het laatste nieuws

Groen licht voor nieuw pensioenstelsel

Actueel woensdag 31 mei 2023

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuw pensioenstelsel voor werkenden en gepensioneerden. De wet die dat mogelijk maakt, de …

Bekijk bericht

Update behandeling Wet toekomst pensioenen

Actueel dinsdag 30 mei 2023

Kabinet, werkgevers en werknemers sloten in 2020 een akkoord over de komst van een nieuw …

Bekijk bericht

Nabestaandenpensioen wijzigt in nieuw pensioenstelsel

Actueel dinsdag 30 mei 2023

De pensioenen in Nederland gaan de komende jaren veranderen. Dat is afgesproken in het pensioenakkoord …

Bekijk bericht

Waarom is pensioen zo belangrijk

Actueel donderdag 25 mei 2023

In 'BM Talk' vertelt uitvoerend bestuurder Erik Hulshof alles wat je wil en moet weten over …

Bekijk bericht