Solidariteitsreserve

In het nieuwe pensioenstelsel krijgt iedereen een eigen pensioenpotje, een persoonlijk pensioenvermogen. Dit geldt voor zowel de solidaire premieregeling als de flexibele premieregeling.

In de Solidaire Premieregeling is er naast het individuele potje ook een verplichte gezamenlijke voorziening: de solidariteitsreserve. Dit is een collectieve vermogensreserve waarmee financiële mee- of tegenvallers kunnen worden gedeeld.

Er is een optionele risicodelingsreserve in de Flexibele Premieregeling (FPR), behalve voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen (bpf). PNO Media zal voor de FPR een kleine risicodelingsreserve inrichten.

Tegenvallers opvangen

Sociale partners bepalen waarvoor de solidariteitsreserve mag worden gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld zijn het verzachten van de pijn bij grote schokken op de financiële markt. De technische en financiële inrichting van de solidariteitsreserve is de verantwoordelijkheid van PNO Media.

Een deelnemer bouwt kapitaal (vermogen) op in zijn eigen potje door het betalen van pensioenpremies, rendementen op beleggingen en eventuele bijdragen uit de reserve. Het is afhankelijk van de afgesproken regels wanneer een deelnemer een bijdrage uit de solidariteitsreserve ontvangt. Het pensioenfonds bepaalt de regels zodanig dat bijdragen uit de solidariteitsreserve aansluiten op de pensioendoelen die met sociale partners zijn afgesproken.

PNO Media heeft in 2023 uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijke doelen. De onderstaande twee kwamen als meest effectief naar voren en die hebben wij aan sociale partners toegelicht:

 1. Voorkomen van verlagingen van de nominale pensioenuitkeringen
  De reserve wordt aangesproken om de pensioenuitkering te stabiliseren als er sprake is van een daling van de uitkering. (Een pensioen dat na ingang van de uitkering gelijk blijft en niet wordt geïndexeerd of verhoogd, noemen we het nominaal pensioen.) 
 2. Delen van macro-langlevenrisico
  De reserve wordt aangesproken om de (verwachte) pensioenuitkering te stabiliseren als de gemiddelde levensverwachting van groepen deelnemers sneller stijgt dan waarmee van te voren rekening is gehouden.

Verder zijn enkele kleinere doelen benoemd die helpen om de afspraken in de solidaire premieregeling ‘compleet’ te maken. Op die manier zijn we voorbereid op alle mogelijke situaties. Zo kan de solidariteitsreserve ook worden gebruikt om een pensioenvermogen aan te vullen, in het uitzonderlijke geval dat dat pensioenvermogen anders negatief wordt. Ook wordt de solidariteitsreserve aangesproken om eventuele tekorten in de operationele reserve aan te vullen.

In 2024 bepalen de sociale partners de gewenste doelen van de solidariteitsreserve en leggen deze vast in hun transitieplan. PNO Media richt vervolgens één solidariteitsreserve in voor alle deelnemers in de solidaire premieregeling. Daarom is het belangrijk dat de partijen die kiezen voor de solidaire premieregeling het straks eens zijn over de doelen. 

Regels voor vullen en uitdelen

Een aantal regels is inmiddels duidelijk.

 • De solidariteitsreserve mag niet hoger zijn dan 15% van het totale vermogen van een pensioenfonds. Die grens moet voorkomen dat er te veel geld achterblijft dat ook kan worden gebruikt om de pensioenen te verhogen.
  PNO Media gaat er nu (najaar 2023) voorlopig vanuit dat 5% van het totale vermogen voldoende is.
 • De solidariteitsreserve mag niet negatief worden. Zo voorkomen we dat schulden aan nieuwe generaties worden overgedragen.
 • De solidariteitsreserve kan worden gevuld met pensioenpremies of met rendementen (in geval van positieve rendementen). PNO Media kiest ervoor te vullen vanuit rendement.

Voor het uitdelen van de solidariteitsreserve gelden ook bepaalde spelregels. De wet schrijft voor dat deze regels ‘evenwichtig, transparant en vooraf vastgesteld’ zijn. Ook gelden de regels voor een langere tijd om te voorkomen dat de reserve toch voor andere zaken wordt gebruikt dan bedoeld is. 

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief special houden we u graag op de hoogte van ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel. Zo bent u straks goed voorbereid. Alle bij ons aangesloten werkgevers ontvangen vanaf juli deze nieuwsbrief.

Wilt u ook nieuws over het pensioenstelsel in uw mailbox ontvangen? Stuur ons een e-mail o.v.v. Nieuwsbrief Pensioenstelsel.

Veelgestelde vragen

 • Hoe wordt een collectieve reserve straks gevuld?

  Reserves kunnen gevuld worden vanuit het overrendement (in geval van de solidariteitsreserve), de premie en uit buffers bij de overgang naar het nieuwe contract (als dit evenwichtig wordt bevonden in geval van een voldoende hoge dekkingsgraad).

  PNO Media zal de solidariteitsrerserve vullen uit overrendement (en niet uit de premies) en gaat er nu vanuit dat 5% van het fondsvermogen voldoende is. We beginnen bij voorkeur direct met een 'startkapitaal' in de reserve. zodat deze meteen ingezet zou kunnen worden als dat noodzakelijk is. PNO Media denkt aan meteen vullen met 5% als er voldoende vermogen is bij het invaren. Dit is een voorlopig besluit (najaar 2023). 

Bekijk alle vragen

Heeft u uw antwoord niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op

Contact opnemen Bel 035 702 34 56

Het laatste nieuws

Plasticvervuiling en voedselverspilling terugdringen via beleggingen

Beleggen dinsdag 28 november 2023

Plastic voedselverpakkingen spelen een belangrijke rol in de problemen met vervuiling en voedselverspilling. PNO Media gaat in gesprek met bedrijven …

Bekijk bericht

Dekkingsgraad oktober 123,9%

Financieel dinsdag 14 november 2023

PNO Media had eind oktober een actuele dekkingsgraad van 123,9%, en een beleidsdekkingsgraad van 118,8%.

Bekijk bericht

Steeds minder beleggingen in fossiele brandstoffen

Beleggen maandag 13 november 2023

Bedrijven in de olie- en gassector legt PNO Media langs de meetlat om te onderzoeken …

Bekijk bericht

Is de pensioenpot leeg als ik stop met werken?

Opinie maandag 30 oktober 2023

Er zijn veel misverstanden over pensioen. Deze keer: krijgt u later nog wel pensioen of is …

Bekijk bericht