Bel ons op: 035 702 34 56

PNO Netto Pensioenregeling

Het is niet mogelijk fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen over het deel van uw salaris boven € 137.800 (fulltime basis). Dat heeft de overheid besloten. Dat heeft gevolgen voor u als u een salaris heeft van meer dan € 137.800. U bouwt hierdoor minder ouderdomspensioen op. Ook bouwt u geen nabestaandenpensioen meer op over het deel van uw salaris boven €137.800. Dit kan schrijnende gevolgen hebben voor uw achterblijvende partner en kinderen, als u overlijdt. De PNO Netto Pensioenregeling is hiervoor een oplossing.

De PNO Netto Pensioenregeling biedt u een ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor uw (fulltime) salaris boven € 137.800. Als uw werkgever de regeling aanbiedt, dan kiest u zelf of u er gebruik van maakt. U betaalt zelf de premie voor het deel van uw bruto salaris boven € 137.800. Uw werkgever houdt deze maandelijks in op uw netto salaris en maakt deze aan ons over.

Aanmelden

Op voorwaarde dat uw werkgever besluit om de regeling aan te bieden, kunt u met de netto regeling de fiscale beperking van de pensioenopbouw compenseren. U betaalt dan zelf de premie voor het deel van uw bruto salaris boven € 137.800. Wilt u deelnemen aan de PNO Netto Pensioenregeling? Meld u dan bij ons aan.

Wat is de PNO Netto Pensioenregeling?

 • Het pensioen dat u kunt bereiken, blijft zo veel mogelijk op peil omdat er een kapitaal kan worden opgebouwd dat wordt omgezet in netto pensioenaanspraken.
 • U kunt een nabestaandenpensioen voor partner en kinderen verzekeren en houdt hiermee een uitkering voor achterblijvende partner en kinderen op peil.
 • De hoogte van de premie is leeftijdsafhankelijk. Hoe ouder u bent, hoe meer u kunt inleggen. Er is een maximum per leeftijdscategorie.
 • De premies die u inlegt, worden belegd in life cycles. De betaalde premies en het rendement erop vormen het pensioenkapitaal.
 • Risico’s worden collectief gedragen. Dat maakt het voor u veel goedkoper dan een individuele oplossing. Bovendien houdt u alle pensioenen onder één dak.
 • U betaalt geen vermogensrendementsheffing over de waarde van het opgebouwde netto pensioen (in box 3: sparen en beleggen).
 • Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, blijft u zelf de premies betalen over het deel dat u nog werkt. Als u volledig arbeidsongeschikt wordt, stopt uw deelname aan de PNO Netto Pensioenregeling.

Werkgevers kunnen niet meer aansluiten

PNO Media biedt - in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel - de PNO Netto Pensioenregeling niet meer aan. Werkgevers kunnen dus niet meer besluiten er gebruik van te maken. Het fonds onderzoekt de mogelijkheden om in het nieuwe pensioenstelsel een verzekering voor nabestaandenpensioen te blijven aanbieden voor het salarisdeel boven het fiscaal maximum pensioengevend loon. Alleen werkgevers die nu gebruikmaken van de PNO Netto Pensioenregeling, kunnen nog werknemers voor de regeling aanmelden.


Heeft u vragen over de PNO Netto Pensioenregeling, neem dan contact met ons op.

Contact

 

Meer informatie

Lees voor informatie deze brochure of neem contact met ons op.

Brochure PNO Netto Pensioenregeling
 

Veelgestelde vragen

 • Wat is de belegginsmix in de premieregelingen (DC)?

  De premie wordt belegd in life cycles. Hierbij wordt het beleggingsrisico in de life cycles naarmate de pensioendatum dichterbij komt steeds minder. Er kan worden belegd in een life cycle Defensief, Neutraal en Offensief. Kijk voor meer informatie op de pagina's over beleggen.

 • Welke pensioenregelingen biedt PNO Media?

  U kunt kiezen uit drie type basisregelingen en die aanvullen met een netto regeling, speciaal voor medewerkers met een hoog inkomen. Wij voeren diverse middelloonregelingen (DB) uit, een middelloonregeling met vaste premie (CDC), en een hybride premieregeling PNO DC Life Cycle.

  Lees hier meer over onze regelingen.

Bekijk alle vragen

Heeft u uw antwoord niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op

Contact opnemen Bel 035 702 34 56