Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Resultaten enquête gaan beleggingsbeleid veranderen

Beleggen woensdag 30 november 2022

82% van onze deelnemers vindt het belangrijk dat PNO Media in zijn beleggingen rekening houdt met milieu en mensenrechten. Een meerderheid van 65% is zelfs bereid daarvoor het risico te lopen op een lager pensioen.

Dat blijkt uit de uitkomsten van de enquête over verantwoord beleggen die wij afgelopen zomer deden onder 25.710 deelnemers. Van hen vulden 2.356 mensen met een pensioen bij PNO Media de online enquête in. Het onderzoek is ook afgenomen bij leden van het bestuur en het verantwoordingsorgaan. Met de gezamenlijke resultaten gaat het fonds zijn verantwoord beleggingsbeleid aanscherpen.

Meningen over beleggen in fossiele industrie lopen uiteen

Eerst nog wat uitkomsten: 81,6% van de deelnemers is het eens met de stelling dat PNO Media een maatschappelijke functie heeft en dat door het investeren in duurzame bedrijven en landen hun pensioen moet bijdragen aan een betere wereld. Er is geen meerderheid die vindt dat beleggingen in de fossiele industrie moeten worden verkocht. Een groot deel van de deelnemers (40%) vindt dat bedrijven in de fossiele industrie moeten worden aangespoord om hun uitstoot te verminderen. Beleggen in de meest vervuilende fossiele industrieën zoals teerzand en handel in kolen wordt wel door een meerderheid (57%) afgewezen.

Veel redenen genoemd om niet (meer) in landen en bedrijven te beleggen

Een meerderheid van de deelnemers vindt dat PNO Media niet moet beleggen in bedrijven die zich inlaten met wapenhandel, tabak of kolen en teerzand. Ook beleggingen in bedrijven die corrupt of vervuilend zijn, of mensenrechten en arbeidsrechten schenden, moeten we volgens de deelnemers vermijden.

Belangrijke gronden om niet meer te beleggen in sectoren

Corrupt, vervuilende en mensenrechten/arbeidsrechten schendend

79%

Kolen en teerzand 57%
Tabak 53%
Wapenhandel 68%

Schending van persvrijheid, onderdrukking van bevolkingsgroepen, een wapenembargo en een laag democratisch gehalte, zijn voor een meerderheid van de deelnemers reden om niet in landen te beleggen.

Belangrijke gronden om niet meer te beleggen in landen

Laag democratisch gehalte

55%

Wapenembargo 51%
Onderdrukking bevolkingsgroepen 77%
Persvrijheid 66%

Doelen van verantwoord beleggingsbeleid gaan verschuiven

PNO Media verwerkt de voorkeuren van deelnemers, bestuur en verantwoordingsorgaan in zijn verantwoord beleggingsbeleid. Voor een groot deel komen die al overeen met hoe wij uw pensioen op dit moment beleggen. Omdat het beleid volgens alle partijen toch best ambitieuzer mag, onderzoeken we de mogelijkheden om onze beleggingen af te bouwen in specifieke segmenten van de fossiele industrie.

Klimaat en biodiversiteit worden belangrijkere thema’s

In onze beleggingen gaan we nog meer rekening houden met klimaatverandering en betaalbare en duurzame energie (thema: klimaat). Daarnaast willen we meer aandacht besteden aan verantwoorde productie en consumptie, en leven op land en water (thema: biodiversiteit). Wij gaan onderzoeken wat de best passende manier is om deze thema’s te verwerken in onze beleggingen. Een van de voorstellen is om niet meer te beleggen in bedrijven die zich bezighouden met de productie of verkoop van teerzand en kolen. In bedrijven in de fossiele industrie willen we alleen beleggen als zij laten zien mee te gaan in de energietransitie.

Criteria voor beleggen in landen worden strenger

PNO Media belegt niet in staatsobligaties van landen waartegen sancties zijn opgelegd op het terrein van mensenrechten en wapenhandel. Als pensioenfonds voor de creatieve en digitale sector hechten we veel belang aan persvrijheid. Daarom beleggen we niet in landen waar die ernstig geschonden wordt. Recent hebben we de lat voor landen om aan deze voorwaarde te voldoen nog iets hoger gelegd. Gezien het belang dat alle partijen eraan hechten, hebben we de wens om ‘arbeidsrechten’ en ‘laag democratisch gehalte’ toe te voegen aan de criteria om niet in staatsobligaties van landen te beleggen.

Stap voor stap aanpassen van het verantwoord beleggingsbeleid

PNO Media kijkt bij hoe we beleggen niet alleen naar het rendement. We vinden ook dat we op een verantwoorde manier moeten beleggen. Voorstellen om het verantwoord beleggingsbeleid aan te scherpen, zullen daarom nog dit jaar (2022) in het bestuur worden besproken. Het is onze ambitie om een aanzienlijk deel van de voorstellen in de loop van 2023 te verwezenlijken. We laten zo snel mogelijk weten wat deze voorstellen zijn. De snelheid waarmee PNO Media zijn beleggingsbeleid kan aanpassen, zal mede afhangen van de keuzes die door het bestuur worden gemaakt.

Wilt u over dit proces geïnformeerd worden? Meld u dan via MijnPNO aan voor onze maandelijkse e-nieuwsbrief.

MijnPNO

Wilt u meer weten over hoe wij verantwoord beleggen en waarin? Daar zijn wij transparant over. Kijk voor alle informatie op pnomedia.nl/verantwoordbeleggen.

Naar het overzicht