Bestuur

PNO Media heeft een fondsbestuur met een omgekeerd gemengd model. In het bestuur zijn vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigd. Het fondsbestuur bestaat uit het uitvoerend bestuur (verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de fondsorganisatie) en het niet-uitvoerend bestuur (verantwoordelijk voor het toezicht op het uitvoerend bestuur).

Samenstelling

Het fondsbestuur van PNO Media bestaat uit:

 • een onafhankelijke voorzitter;
 • 3 uitvoerend bestuurders met ieder een eigen specialisme;
 • 7 niet-uitvoerend bestuurders die zijn benoemd door de sociale partners (vakbonden, werkgeversorganisaties en het verantwoordingsorgaan).

De onafhankelijk voorzitter maakt deel uit van het bestuur en heeft ook stemrecht. Hij is zowel voorzitter van het fondsbestuur als van het niet-uitvoerend bestuur.

Rol van bestuurders

De uitvoerend bestuurders sturen het fonds operationeel aan. Zij beschikken vooral over vakinhoudelijke kennis, ervaring en competenties die voor de dagelijkse aansturing van het fonds nodig zijn. Zij vertegenwoordigen geen belanghebbenden en zijn daarmee objectief. De pariteit (een evenwichtige vertegenwoordiging van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden) is een van de sterke punten van het omgekeerd gemengd bestuursmodel en ligt bij het niet-uitvoerende deel van het bestuur. De niet-uitvoerende bestuurders hebben naast hun rol van algemeen bestuurder vooral een toezichthoudende functie. Zij zijn voorgedragen door organisaties aan werknemerszijde, werkgeverszijde en van pensioengerechtigden.

Verantwoordelijkheden

Het bestuur is verantwoordelijk voor de wijziging en vaststelling van de statuten, reglementen en overeenkomsten van PNO Media. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor het financieel beleid, waaronder het risicobeleid en het beleggingsbeleid van het fonds. Het bestuur stelt de pensioenpremie en indexatie vast. Verder is het bestuur ervoor verantwoordelijk dat de uitvoeringsorganisatie de pensioenregelingen goed uitvoert.

Werken met portefeuilles

Het fondsbestuur van PNO Media werkt met portefeuilles. Een verdeling van de portefeuilles onder de bestuurders zorgt voor een goede werklastverdeling, focus en kwaliteit. De beleidsvoorbereiding en de verantwoordelijkheid voor verschillende risico’ zijn duidelijk belegd.

In de portefeuilles hebben uitvoerende bestuurders en niet-uitvoerende bestuurders verschillende rollen:

 • De uitvoerende bestuurders voeren voor het betreffende onderwerp het beleid uit en sturen uitbestedingspartijen aan.
 • De niet-uitvoerende bestuurders houden toezicht op de uitvoering door de uitvoerend bestuuders, zijn raadgevend en hebben een klankbordfunctie.

Verdeling portefeuilles

Per portefeuille is 1 uitvoerende bestuurder verantwoordelijk voor de uitvoering en zijn 2 niet-uitvoerende bestuurders verantwoordelijk voor het toezicht.

Samenstelling

Uitvoerend bestuur

 • José Claus (voorzitter)
 • Erik Hulshof
 • Orpa Bisschop

Niet-uitvoerend bestuur

 • André Snellen (voorzitter)

 • Lucas Goes (plv. voorzitter)

 • Hugo Nieuwenhuijse

 • Madelon van Waart

 • Jacqueline van Leeuwen

 • Corhilde van Beijeren Bergen en Henegouwen

 • Eric Rutgers

 • Vacature

Het laatste nieuws

Waarom is pensioen zo belangrijk

Actueel donderdag 25 mei 2023

In 'BM Talk' vertelt uitvoerend bestuurder Erik Hulshof alles wat je wil en moet weten over pensioen, het nieuwe stelsel en …

Bekijk bericht

DNB stemt in met herstelplan

Financieel woensdag 24 mei 2023

Omdat de beleidsdekkingsgraad van PNO Media eind 2022 lager was dan de vereiste dekkingsgraad, hebben …

Bekijk bericht

Dekkingsgraad april 118,3%

Financieel dinsdag 16 mei 2023

PNO Media had eind april een actuele dekkingsgraad van 118,3%, en een beleidsdekkingsgraad van 120,6%.

Bekijk bericht

Resultaten 1e kwartaal 2023

Financieel maandag 15 mei 2023

De beleidsdekkingsgraad van PNO Media is in het eerste kwartaal van 2023 gestegen van 119,7% …

Bekijk bericht