Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Jaarverslag: het jaar 2023 in vogelvlucht

Financieel dinsdag 11 juni 2024

Vorig jaar behaalde PNO Media een beleggingsrendement van 8,3%. De financiële situatie was goed genoeg om een extra pensioenverhoging van 3,15% te kunnen toekennen om de inflatie te compenseren. Mede daardoor was onze financiële positie eind 2023 iets minder gunstig dan eind 2022. De actuele dekkingsgraad daalde van 114,7% naar 113,1%. De kosten voor het beheren van de pensioenen stegen met € 6 per deelnemer.

Extra verhoging van de pensioenen

Eind vorig jaar besloot het bestuur van PNO Media om de pensioenen met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 extra te verhogen met 3,15%. Dit was nodig om de flinke stijging van de kosten van levensonderhoud in 2022 te compenseren. Dit noemen we indexatie en zorgt ervoor dat de pensioenen hun waarde behouden. Over de afgelopen 3 jaar hebben wij de pensioenen met 20% verhoogd. Hoewel indexatie invloed heeft op onze financiële positie, vinden wij het welzijn van pensioengerechtigden minstens zo belangrijk.

Goede beleggingsresultaten behaald

Ondanks de onrust in de wereld hebben onze beleggingen het goed gedaan. In 2023 behaalden we een rendement van 8,3%. Het positieve rendement is vooral te danken aan de goede prestaties van beleggingen in aandelen, obligaties en private equity. Vastgoed en andere alternatieve beleggingen presteerden minder goed. De renteafdekking lag eind 2023 op 40% van de verplichtingen. We vinden het belangrijk om te beleggen met oog voor de toekomst. Daarom belegt PNO Media niet meer in bedrijven die ernstige milieuschade veroorzaken. Deze stap betekent dat wij afscheid hebben genomen van grote spelers in de olie- en gasmarkt.

De wereld een beetje beter maken

In totaal belegt PNO Media niet meer in ruim 160 olie- en gasbedrijven bedrijven. Welke dat zijn kunt u vinden op deze website. In onze uitsluitingenlijst staan ook bedrijven waarin wij niet beleggen omdat zij actief zijn in de productie van controversiële wapens en tabak of zich onbehoorlijk hebben gedragen. Olie- en gasbedrijven waarin we nog wel beleggen, moeten een plan hebben voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Dat moet bijdragen aan onze ambitie om met de beleggingsportefeuille 25% minder CO2 uit te stoten dan de benchmark. Dat doel werd eind 2023 al gehaald. Vorig jaar is een begin gemaakt met het beheren van een portefeuille van groene obligaties, gericht op het financieren van duurzame projecten.

Aandacht voor beheersen van kosten

Het niveau van onze pensioenbeheerkosten ligt hoger dan die van andere pensioenfondsen. Dit heeft te maken met de schaal, het vrijwillige karakter van het fonds, het feit dat PNO Media een breed palet aan regelingen aanbiedt en werknemers en werkgevers de mogelijkheid biedt om persoonlijk contact te onderhouden. Met name door kosten voor de voorbereidingen op het nieuwe pensioenstelsel, stegen de kosten voor de uitvoering van de pensioenen per deelnemer met € 6 naar € 261 per jaar. Daar staat tegenover dat de kosten van vermogensbeheer daalden. De totale kosten uitgedrukt als percentage van het gemiddeld belegd vermogen (van € 6,92 miljard) bleven gelijk op 0,7%.

Pensioenhervorming krijgt steeds meer impact

2023 was een jaar waarin we ons moesten aanpassen om klaar te zijn voor de toekomst. Zo blijven we ons ook voorbereiden op de nieuwe regels voor pensioenen. De Wet toekomst pensioenen leidt tot voorbereidingen voor aanzienlijke wijzigingen in onze pensioenregelingen. In 2023 heeft het pensioenfonds met de sociale partners overlegd over belangrijke beslissingen zoals het soort pensioencontract en de premiebepaling. Deze voorbereidingen zijn cruciaal voor het aanpassen van onze pensioenen aan de regels van het nieuwe pensioenstelsel. Dit proces moet uiterlijk 1 januari 2028 zijn afgerond. PNO Media wil 1 januari 2027 de oversteek maken.

Eerste jaar in nieuwe organisatiestructuur

2023 was ook het jaar waarin PNO Media de integratie met zijn eigen uitvoeringsorganisatie voltooide en een nieuw bestuursmodel hanteerde. Dit zorgde voor meer effectiviteit in de besluitvorming. De focus daarbij lag vooral op het navigeren door de nieuwe pensioenwetgeving en het verbeteren van de dienstverlening aan deelnemers en werkgevers.

PNO Media staat er goed voor

In 2023 heeft PNO Media financiële uitdagingen gehad, maar we staan er nog steeds goed voor. De beleidsdekkingsgraad toonde stabiliteit ondanks een lichte daling van 119,7% naar 119,2%. De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de gezondheid van ons pensioenfonds. Hoewel die iets lager is dan vorig jaar, vertelt dit getal ons dat we genoeg geld hebben om de huidige en toekomstige pensioenen te betalen.
In de eerste 5 maanden van 2024 is de financiële situatie van PNO Media verbeterd. PNO Media had eind mei een actuele dekkingsgraad van 120,2%, en een beleidsdekkingsgraad van 119,2%.

Hoe PNO Media presteerde in 2023 kunt u terugvinden in ons jaarverslag 2023. Om het u makkelijker te maken, hebben we de belangrijkste feiten en cijfers in een video kort voor u op een rij gezet.

Naar het overzicht