Deze kosten maken we

In onze rapportage over uitvoeringskosten onderscheiden we kosten van pensioenbeheer en kosten van vermogensbeheer en transactiekosten. We maken voortdurend afwegingen tussen de kwaliteit van onze dienstverlening en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Kosten van vermogensbeheer en transactiekosten worden beoordeeld in relatie tot het verwachte en behaalde beleggingsrendement.

Kosten van pensioenbeheer

Hieronder verstaan we de kosten van de pensioenadministratie, schriftelijke, mondelinge en digitale informatieverschaffing, financiële administratie en rapportage, bestuursadvisering en –ondersteuning en ICT. Ook de vergoedingen voor het bestuur en bestuursgerelateerde commissies en controle- en toezichtskosten vallen hieronder.

Kosten van vermogensbeheer en transactiekosten

Hieronder verstaan we de aan vermogensbeheer toe te rekenen kosten. Omdat we onze beleggingen uitbesteden aan externe vermogensbeheerders, krijgen zij daarvoor een vergoeding. Ook worden kosten gemaakt voor vergoedingen voor effectenbewaring, beleggingsrapportages, de uitvoering van derivaten, beleggingsadvies en juridische bijstand. Transactiekosten zijn kosten die worden gemaakt om een beleggingstransactie tot stand te brengen en uit te voeren. Deze kosten worden betaald aan beurzen en effectenmakelaars.

Overzicht van kosten 2021

Kosten pensioenbeheer € 7.737.000
Kosten pensioenbeheer per deelnemer en pensioengerechtigde € 250

Kosten pensioenbeheer als percentage van het gemiddeld
belegd vermogen (van € 7,65 miljard) 

0,10%
Kosten vermogensbeheer € 51.932.000
Kosten vermogensbeheer als percentage van het gemiddeld
belegd vermogen (van € 7,65 miljard)
0,68%
Transactiekosten € 4.386.000
Transactiekosten als percentage van het gemiddeld
belegd vermogen (van € 7,65 miljard)
0,06%

Totale beggingskosten als percentage van het gemiddeld
belegd vermogen (van € 7,65 miljard)

 0,74%

Totale kosten als percentage van het gemiddeld belegd vermogen (van € 7,65 miljard) 

0,84%

Relevante onderwerpen

Ons aanbod

Ons aanbod

Kwartaalberichten

Het laatste nieuws

Problemen bij banken raken uw pensioen nauwelijks

Actueel vrijdag 24 maart 2023

De afgelopen dagen ontvingen wij vragen over de gevolgen van het omvallen van de Amerikaanse banken Silicon Valley Bank (SVB) …

Bekijk bericht

Update behandeling Wet toekomst pensioenen

Actueel maandag 20 maart 2023

De Wet toekomst pensioenen is met grote meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu …

Bekijk bericht

Dekkingsgraad februari 120%

Financieel dinsdag 14 maart 2023

PNO Media had eind februari een actuele dekkingsgraad van 120,0%, en een beleidsdekkingsgraad van 122,2%.

Bekijk bericht

Tips voor uw belastingaangifte 2022

Pensioentips woensdag 8 maart 2023

Tot 1 mei kunt u belastingaangifte doen over 2022. U doet dit online op de …

Bekijk bericht