Deze kosten maken we

In onze rapportage over uitvoeringskosten onderscheiden we kosten van pensioenbeheer en kosten van vermogensbeheer en transactiekosten. We maken voortdurend afwegingen tussen de kwaliteit van onze dienstverlening en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Kosten van vermogensbeheer en transactiekosten worden beoordeeld in relatie tot het verwachte en behaalde beleggingsrendement.

Kosten van pensioenbeheer

Hieronder verstaan we de kosten van de pensioenadministratie, schriftelijke, mondelinge en digitale informatieverschaffing, financiële administratie en rapportage, bestuursadvisering en –ondersteuning en ICT. Ook de vergoedingen voor het bestuur en bestuursgerelateerde commissies en controle- en toezichtskosten vallen hieronder.

Kosten van vermogensbeheer en transactiekosten

Hieronder verstaan we de aan vermogensbeheer toe te rekenen kosten. Omdat we onze beleggingen uitbesteden aan externe vermogensbeheerders, krijgen zij daarvoor een vergoeding. Ook worden kosten gemaakt voor vergoedingen voor effectenbewaring, beleggingsrapportages, de uitvoering van derivaten, beleggingsadvies en juridische bijstand. Transactiekosten zijn kosten die worden gemaakt om een beleggingstransactie tot stand te brengen en uit te voeren. Deze kosten worden betaald aan beurzen en effectenmakelaars.

Overzicht van kosten 2022

Kosten pensioenbeheer € 8.170.000
Kosten pensioenbeheer per deelnemer en pensioengerechtigde € 255

Kosten pensioenbeheer als percentage van het gemiddeld
belegd vermogen (van € 7,23 miljard) 

0,11%
Kosten vermogensbeheer € 38.353.000
Kosten vermogensbeheer als percentage van het gemiddeld
belegd vermogen (van € 7,23 miljard)
0,53%
Transactiekosten € 4.573.000
Transactiekosten als percentage van het gemiddeld
belegd vermogen (van € 7,23 miljard)
0,06%

Totale beggingskosten als percentage van het gemiddeld
belegd vermogen (van € 7,23 miljard)

 0,59%

Totale kosten als percentage van het gemiddeld belegd vermogen (van € 7,23 miljard) 

0,70%

Voor het gemak hebben we de belangrijkste feiten en cijfers van 2022 in een video kort voor je op een rij gezet. Het complete jaarverslag van 2022 kun je hier downloaden.

Relevante onderwerpen

Ons aanbod

Ons aanbod

Kwartaalberichten

Het laatste nieuws

Plasticvervuiling en voedselverspilling terugdringen via beleggingen

Beleggen dinsdag 28 november 2023

Plastic voedselverpakkingen spelen een belangrijke rol in de problemen met vervuiling en voedselverspilling. PNO Media gaat in gesprek met bedrijven …

Bekijk bericht

Dekkingsgraad oktober 123,9%

Financieel dinsdag 14 november 2023

PNO Media had eind oktober een actuele dekkingsgraad van 123,9%, en een beleidsdekkingsgraad van 118,8%.

Bekijk bericht

Steeds minder beleggingen in fossiele brandstoffen

Beleggen maandag 13 november 2023

Bedrijven in de olie- en gassector legt PNO Media langs de meetlat om te onderzoeken …

Bekijk bericht

Is de pensioenpot leeg als ik stop met werken?

Opinie maandag 30 oktober 2023

Er zijn veel misverstanden over pensioen. Deze keer: krijgt u later nog wel pensioen of is …

Bekijk bericht