Bel ons op: 035 702 34 56

Deze kosten maken we

In onze rapportage over uitvoeringskosten onderscheiden we kosten van pensioenbeheer en kosten van vermogensbeheer en transactiekosten. We maken voortdurend afwegingen tussen de kwaliteit van onze dienstverlening en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Kosten van vermogensbeheer en transactiekosten worden beoordeeld in relatie tot het verwachte en behaalde beleggingsrendement.

Kosten van pensioenbeheer

Hieronder verstaan we de kosten van de pensioenadministratie, schriftelijke, mondelinge en digitale informatieverschaffing, financiële administratie en rapportage, bestuursadvisering en –ondersteuning en ICT. Ook de vergoedingen voor het bestuur en bestuursgerelateerde commissies en controle- en toezichtskosten vallen hieronder.

Kosten van vermogensbeheer en transactiekosten

Hieronder verstaan we de aan vermogensbeheer toe te rekenen kosten. Omdat we onze beleggingen uitbesteden aan externe vermogensbeheerders, krijgen zij daarvoor een vergoeding. Ook worden kosten gemaakt voor vergoedingen voor effectenbewaring, beleggingsrapportages, de uitvoering van derivaten, beleggingsadvies en juridische bijstand. Transactiekosten zijn kosten die worden gemaakt om een beleggingstransactie tot stand te brengen en uit te voeren. Deze kosten worden betaald aan beurzen en effectenmakelaars.

Overzicht van kosten 2022

Kosten pensioenbeheer € 8.170.000
Kosten pensioenbeheer per deelnemer en pensioengerechtigde € 255

Kosten pensioenbeheer als percentage van het gemiddeld
belegd vermogen (van € 7,23 miljard) 

0,11%
Kosten vermogensbeheer € 38.353.000
Kosten vermogensbeheer als percentage van het gemiddeld
belegd vermogen (van € 7,23 miljard)
0,53%
Transactiekosten € 4.573.000
Transactiekosten als percentage van het gemiddeld
belegd vermogen (van € 7,23 miljard)
0,06%

Totale beggingskosten als percentage van het gemiddeld
belegd vermogen (van € 7,23 miljard)

 0,59%

Totale kosten als percentage van het gemiddeld belegd vermogen (van € 7,23 miljard) 

0,70%

Voor het gemak hebben we de belangrijkste feiten en cijfers van 2022 in een video kort voor je op een rij gezet. Het complete jaarverslag van 2022 kun je hier downloaden.

Relevante onderwerpen

Ons aanbod

Ons aanbod

Kwartaalberichten

Het laatste nieuws

Belangrijk bericht: Mogelijk datalek bij leverancier door ransomware-aanval

Actueel donderdag 23 mei 2024

Recent is een leverancier van PNO Media het slachtoffer geworden van een ransomware-aanval. Hierdoor is mogelijk een datalek ontstaan. Dit …

Bekijk bericht

Vakantiegeld: Wat u kunt verwachten in 2024

Actueel woensdag 15 mei 2024

Met het oog op de zomer plannen velen van ons een welverdiende vakantie. U vraagt …

Bekijk bericht

Veel gedoe over pensioenleeftijd

Actueel woensdag 15 mei 2024

En dat snappen wij heel goed. Want de leeftijd waarop u AOW ontvangt van de …

Bekijk bericht

Praat mee over je pensioen in het VO

Verantwoordingsorgaan maandag 13 mei 2024

Wil jij de werknemers of gepensioneerden vertegenwoordigen in PNO Media en het gesprek aangaan met …

Bekijk bericht