Deze kosten maken we

In onze rapportage over uitvoeringskosten onderscheiden we kosten van pensioenbeheer en kosten van vermogensbeheer en transactiekosten. We maken voortdurend afwegingen tussen de kwaliteit van onze dienstverlening en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Kosten van vermogensbeheer en transactiekosten worden beoordeeld in relatie tot het verwachte en behaalde beleggingsrendement.

Kosten van pensioenbeheer

Hieronder verstaan we de kosten van de pensioenadministratie, schriftelijke, mondelinge en digitale informatieverschaffing, financiële administratie en rapportage, bestuursadvisering en –ondersteuning en ICT. Ook de vergoedingen voor het bestuur en bestuursgerelateerde commissies en controle- en toezichtskosten vallen hieronder.

Kosten van vermogensbeheer en transactiekosten

Hieronder verstaan we de aan vermogensbeheer toe te rekenen kosten. Omdat we onze beleggingen uitbesteden aan externe vermogensbeheerders, krijgen zij daarvoor een vergoeding. Ook worden kosten gemaakt voor vergoedingen voor effectenbewaring, beleggingsrapportages, de uitvoering van derivaten, beleggingsadvies en juridische bijstand. Transactiekosten zijn kosten die worden gemaakt om een beleggingstransactie tot stand te brengen en uit te voeren. Deze kosten worden betaald aan beurzen en effectenmakelaars.

Overzicht van kosten 2021

Kosten pensioenbeheer € 7.737.000
Kosten pensioenbeheer per deelnemer en pensioengerechtigde € 250

Kosten pensioenbeheer als percentage van het gemiddeld
belegd vermogen (van € 7,65 miljard) 

0,10%
Kosten vermogensbeheer € 51.932.000
Kosten vermogensbeheer als percentage van het gemiddeld
belegd vermogen (van € 7,65 miljard)
0,68%
Transactiekosten € 4.386.000
Transactiekosten als percentage van het gemiddeld
belegd vermogen (van € 7,65 miljard)
0,06%

Totale beggingskosten als percentage van het gemiddeld
belegd vermogen (van € 7,65 miljard)

 0,74%

Totale kosten als percentage van het gemiddeld belegd vermogen (van € 7,65 miljard) 

0,84%

Relevante onderwerpen

Ons aanbod

Ons aanbod

Kwartaalberichten

Het laatste nieuws

De pensioenen gaan 2,57% omhoog

Actueel Financieel woensdag 10 augustus 2022

Lange tijd konden we de pensioenen niet verhogen (indexeren). Dit jaar kan dat gelukkig wel. De overheid heeft de regels …

Bekijk bericht

Column: Paradoxaal

Verantwoordingsorgaan dinsdag 9 augustus 2022

Eigenlijk is een pensioen iets heel simpels. Als je jong bent begin je premie te …

Bekijk bericht

Resultaten 2e kwartaal 2022

Financieel woensdag 3 augustus 2022

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds PNO Media is in het tweede kwartaal van 2022 gestegen van …

Bekijk bericht

Dekkingsgraad juni 125,2%

Financieel vrijdag 15 juli 2022

PNO Media had eind juni een actuele dekkingsgraad van 125,2%, en een beleidsdekkingsgraad van 112,2%.

Bekijk bericht