Deze kosten maken we

In onze rapportage over uitvoeringskosten onderscheiden we kosten van pensioenbeheer en kosten van vermogensbeheer en transactiekosten. We maken voortdurend afwegingen tussen de kwaliteit van onze dienstverlening en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Kosten van vermogensbeheer en transactiekosten worden beoordeeld in relatie tot het verwachte en behaalde beleggingsrendement.

Kosten van pensioenbeheer

Hieronder verstaan we de kosten van de pensioenadministratie, schriftelijke, mondelinge en digitale informatieverschaffing, financiële administratie en rapportage, bestuursadvisering en –ondersteuning en ICT. Ook de vergoedingen voor het bestuur en bestuursgerelateerde commissies en controle- en toezichtskosten vallen hieronder.

Kosten van vermogensbeheer en transactiekosten

Hieronder verstaan we de aan vermogensbeheer toe te rekenen kosten. Omdat we onze beleggingen uitbesteden aan externe vermogensbeheerders, krijgen zij daarvoor een vergoeding. Ook worden kosten gemaakt voor vergoedingen voor effectenbewaring, beleggingsrapportages, de uitvoering van derivaten, beleggingsadvies en juridische bijstand. Transactiekosten zijn kosten die worden gemaakt om een beleggingstransactie tot stand te brengen en uit te voeren. Deze kosten worden betaald aan beurzen en effectenmakelaars.

Uitvoeringskosten 2020

Kosten pensioenbeheer € 7.543.000
Kosten pensioenbeheer per deelnemer en pensioengerechtigde € 251
Kosten vermogensbeheer € 40.830.000
Kosten vermogensbeheer als percentage van het gemiddeld
belegd vermogen (van € 6,8 miljard)
0,60%
Transactiekosten € 4.215.000
Transactiekosten als percentage van het gemiddeld
belegd vermogen (van € 6,8 miljard)
0,06%

Totale beggingskosten als percentage van het gemiddeld
belegd vermogen (van € 6,8 miljard)

 0,66%

Relevante onderwerpen

Ons aanbod

Ons aanbod

Kwartaalberichten

Het laatste nieuws

Dekkingsgraad augustus 105,6%

Financieel woensdag 15 september 2021

PNO Media had eind augustus een actuele dekkingsgraad van 105,6%, en een beleidsdekkingsgraad van 99,4%.

Bekijk bericht

Dekkingsgraad juli 103,7%

Financieel maandag 16 augustus 2021

PNO Media had eind juli een actuele dekkingsgraad van 103,7%, en een beleidsdekkingsgraad van 98,3%.

Bekijk bericht

Resultaten 2e kwartaal 2021

Financieel woensdag 21 juli 2021

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds PNO Media is in het tweede kwartaal van 2021 gestegen van …

Bekijk bericht

Dekkingsgraad juni 106,2%

Financieel woensdag 14 juli 2021

PNO Media had eind juni een actuele dekkingsgraad van 106,2%, en een beleidsdekkingsgraad van 97,0%.

Bekijk bericht