Deze kosten maken we

In onze rapportage over uitvoeringskosten onderscheiden we kosten van pensioenbeheer en kosten van vermogensbeheer en transactiekosten. We maken voortdurend afwegingen tussen de kwaliteit van onze dienstverlening en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Kosten van vermogensbeheer en transactiekosten worden beoordeeld in relatie tot het verwachte en behaalde beleggingsrendement.

Kosten van pensioenbeheer

Hieronder verstaan we de kosten van de pensioenadministratie, schriftelijke, mondelinge en digitale informatieverschaffing, financiële administratie en rapportage, bestuursadvisering en –ondersteuning en ICT. Ook de vergoedingen voor het bestuur en bestuursgerelateerde commissies en controle- en toezichtskosten vallen hieronder.

Kosten van vermogensbeheer en transactiekosten

Hieronder verstaan we de aan vermogensbeheer toe te rekenen kosten. Omdat we onze beleggingen uitbesteden aan externe vermogensbeheerders, krijgen zij daarvoor een vergoeding. Ook worden kosten gemaakt voor vergoedingen voor effectenbewaring, beleggingsrapportages, de uitvoering van derivaten, beleggingsadvies en juridische bijstand. Transactiekosten zijn kosten die worden gemaakt om een beleggingstransactie tot stand te brengen en uit te voeren. Deze kosten worden betaald aan beurzen en effectenmakelaars.

Uitvoeringskosten 2020

Kosten pensioenbeheer € 7.543.000
Kosten pensioenbeheer per deelnemer en pensioengerechtigde € 251
Kosten vermogensbeheer € 40.830.000
Kosten vermogensbeheer als percentage van het gemiddeld
belegd vermogen (van € 6,8 miljard)
0,60%
Transactiekosten € 4.215.000
Transactiekosten als percentage van het gemiddeld
belegd vermogen (van € 6,8 miljard)
0,06%

Totale beggingskosten als percentage van het gemiddeld
belegd vermogen (van € 6,8 miljard)

 0,66%

Relevante onderwerpen

Ons aanbod

Ons aanbod

Kwartaalberichten

Het laatste nieuws

Dekkingsgraad mei 104,8%

Financieel dinsdag 15 juni 2021

PNO Media had eind mei een actuele dekkingsgraad van 104,8%, en een beleidsdekkingsgraad van 95,5%.

Bekijk bericht

U krijgt uw vakantiegeld maandelijks

Actueel woensdag 19 mei 2021

Bent u pensioengerechtigd en krijgt u pensioen van ons? Dan is het goed om te …

Bekijk bericht

Herstelplan PNO Media goedgekeurd

Financieel woensdag 19 mei 2021

Omdat de beleidsdekkingsgraad van PNO Media eind 2020 lager was dan de vereiste dekkingsgraad, hebben …

Bekijk bericht

Dekkingsgraad april 105,1%

Financieel dinsdag 18 mei 2021

PNO Media had eind april een actuele dekkingsgraad van 105,1%, en een beleidsdekkingsgraad van 94,1%. 

Bekijk bericht