Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Herstelplan PNO Media goedgekeurd

Financieel maandag 23 mei 2022

Omdat de beleidsdekkingsgraad van PNO Media eind 2021 lager was dan de vereiste dekkingsgraad, hebben we ons herstelplan geactualiseerd. Het herstelplan is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank (DNB).

In het geactualiseerde herstelplan geven we aan dat PNO Media verwacht binnen tien jaar te groeien naar de vereiste beleidsdekkingsgraad van ongeveer 122%. 

Inhoud geactualiseerd herstelplan

De belangrijkste punten van het herstelplan:

  • startpunt is een beleidsdekkingsgraad van 104,6% en een actuele dekkingsgraad van 111,4% (eind 2021);
  • verlagen van de pensioenen in 2022 is niet nodig;
  • in 2026 wordt de vereiste beleidsdekkingsgraad van ongeveer 122% bereikt;
  • daarmee zijn we binnen de wettelijke hersteltermijn van 10 jaar uit herstel;
  • belangrijkste maatregel is de pensioenen niet of niet helemaal verhogen (indexeren) met de prijsstijging tot 2026;
  • vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% is gedeeltelijke indexatie mogelijk;
  • vanaf een beleidsdekkingsgraad van circa 127% is volledige indexatie mogelijk.

In de aanloop naar de nieuwe pensioenwet wordt waarschijnlijk per 1 juli de grens voor pensioenverhoging (indexatie) in 2022 verlaagd. Pensioenfondsen mogen dan, onder strenge voorwaarden, een pensioenverhoging toekennen als zowel de actuele als de beleidsdekkingsgraad van het fonds meer dan 105% bedraagt (nu is dat nog 110%). Het herstelplan houdt, volgens de voorschriften, alleen rekening met de huidige wet en nog niet met eventuele nieuwe wetgeving.

Kleine kans op pensioenverlaging

Het herstelplan bevat veronderstellingen over de inflatie-, rente- en rendementsverwachtingen. Het herstel kan vlotter dan verwacht plaatsvinden, maar ook trager. Het hangt af van de financiële situatie aan het eind van dit jaar of PNO Media in 2023 aanvullende maatregelen moet treffen, zoals een langere periode niet indexeren of – in het uiterste geval – de pensioenen verlagen. Er is een kleine kans dat uw pensioen de eerstkomende jaren moet worden verlaagd.

Meer informatie vindt u op pnomedia.nl/herstelplan.

Naar het overzicht