We hebben een herstelplan

PNO Media heeft te weinig vermogen om aan de regels in de Pensioenwet te voldoen. Daarom hebben we in 2023 een herstelplan opgesteld.

In dit herstelplan staan maatregelen om binnen 10 jaar onze financiële situatie te verbeteren. Deze maatregelen hebben gevolgen voor alle in de middelloonregelingen opgebouwde pensioenen en gelden voor iedereen die een pensioenuitkering van ons ontvangt. Mee- en tegenvallers worden evenredig verdeeld tussen werkenden en gepensioneerden.

Wilt u beschikken over het herstelplan 2023 zoals dat bij DNB is ingediend? Neemt u dan contact met ons op zodat we het u kunnen toezenden.

Wel of geen herstelplan in 2024?

DNB geeft ruimte aan pensioenfondsen om onder voorwaarden af te zien van het indienen van een herstelplan als het fonds van plan is om in 2024 een overbruggingsplan in te dienen. Het overbruggingsplan moet een realistische en haalbare route schetsen om financieel gezond te worden in de periode tot aan de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel (1 januari 2027 voor PNO Media). Wij onderzoeken of we gebruikmaken van deze mogelijkheid.

Hieronder geven we antwoord op enkele veelgestelde vragen over het herstelplan.

Veelgestelde vragen

Wat is een herstelplan?

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële situatie van pensioenfondsen. Bij een te lage dekkingsgraad verlangt DNB van pensioenfondsen een plan waarin zij laten zien hoe de financiële positie wordt versterkt. Lees meer over onze dekkingsgraad.

Wat staat er in het herstelplan?

In het herstelplan staat welke maatregelen we nemen om de beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar weer op het vereiste niveau te krijgen van ongeveer 126%. De belangrijkste maatregel is dat de pensioenen niet worden verhoogd bij een beleidsdekkingsgraad onder de 110% en tot een beleidsdekkingsgraad van circa 133% gedeeltelijk worden verhoogd. Het verhogen van de pensioenen noemen we ook wel indexeren.

Is pensioenverlaging onderdeel van het herstelplan?

Nee, de pensioenen hoeven in 2024 niet te worden verlaagd. Is de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2024 lager dan circa 104%, dan moet PNO Media - volgens de huidige wetgeving - uw pensioen in 2025 verlagen. De eerstkomende jaren blijft er een kleine kans bestaan op een verlaging van de pensioenen.
Bekijk ons laatste dekkingsgraadbericht voor meer informatie over onze financiële situatie.

Wordt het herstelplan tussentijds gewijzigd?

Ja, het herstelplan wordt jaarlijks geactualiseerd omdat het aannames bevat over de inflatie, de rente en het rendement. Het herstel kan vlotter dan verwacht verlopen, maar ook trager. In het laatste geval kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals het langer uitblijven van indexatie of – in het uiterste geval – een verlaging van de pensioenen. 
Pensioenfondsen kunnen onder voorwaarden afzien van het indienen van een (nieuw geactualiseerd) herstelplan als het fonds van plan is om een overbruggingsplan in te dienen. Het overbruggingsplan moet de route schetsen om financieel gezond te worden in de periode tot aan de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel (1 januari 2027 voor PNO Media).

Wanneer verwacht PNO Media een dekkingsgraad van 110%?

PNO Media startte 2024 met een beleidsdekkingsgraad hoger dan 110%. Deze grens is van belang omdat hierboven de pensioenen (gedeeltelijk) geïndexeerd mogen worden. Bekijk onze dekkingsgraadberichten voor de actuele dekkingsgraad.

Waar kan ik zien hoe PNO Media presteert?

Wij streven ernaar de dekkingsgraad iedere maand op de 11e werkdag te publiceren. In onze kwartaalberichten besteden we aandacht aan onze beleggingsresultaten.

Het laatste nieuws

Dekkingsgraad januari 114,9%.

Financieel donderdag 15 februari 2024

PNO Media had eind januari een actuele dekkingsgraad van 114,9%, en een beleidsdekkingsgraad van 119,2%.

Bekijk bericht

Onze strijd tegen 'forever chemicals'

Beleggen maandag 12 februari 2024

De ophoping van schadelijke chemicaliën in het milieu vormt een ernstig risico voor dieren in …

Bekijk bericht

Werkgevers geven PNO Media een 7,3

Actueel vrijdag 9 februari 2024

De bij ons aangesloten werkgevers beoordelen PNO Media gemiddeld met een 7,3. Dat blijkt uit …

Bekijk bericht

PNO Media verhoogt de pensioenen met 3,15%

Financieel woensdag 13 december 2023

Het bestuur van pensioenfonds PNO Media heeft besloten de pensioenen met terugwerkende kracht per 1 …

Bekijk bericht