Dit zijn wij

PNO Media streeft naar een leidende positie in de creatieve en digitale sector, maar is in 1947 ontstaan voor de medewerkers van de radio-omroep in Nederland. Nog steeds zijn we in Hilversum gevestigd. Elke dag zetten we ons in voor het pensioen van verslaggevers, redacteuren, regisseurs, geluidsmannen, cameravrouwen, app-ontwikkelaars, beveiligers, vormgevers, decorbouwers, ict’ers en marketeers. En al die anderen die voor en achter de schermen werken in de creatieve en digitale sector.

Missie

PNO Media is dé aanbieder van collectieve pensioenoplossingen voor de creatieve en digitale sector. Wij ontzorgen werkgevers, deelnemers en gepensioneerden omdat we naar hen luisteren, met hen praten en begrijpen wat zij nodig hebben. Wij bieden kosteneffectieve oplossingen die aansluiten bij de verschillende behoeftes van bij ons aangesloten of nog aan te sluiten bedrijven en hun deelnemers en voor iedereen die van ons een pensioen krijgt.

In deze video vertellen we u in 2 minuten wie we zijn.

Visie

Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel wordt persoonlijke benadering en ondersteuning van werkgevers, deelnemers en pensioengerechtigden nog belangrijker. Omdat meer standaardisatie in de regelingen en de premies te verwachten is, kunnen we ons op dat vlak onderscheiden. Om dezelfde reden blijft ook een kosteneffectieve uitvoering van de pensioenen van groot belang. Het samengaan van fondsen en uitvoerders in de sector maakt kostenbeheersing nog belangrijker. We hanteren een beleggingsbeleid waarbij een goed rendement en maatschappelijk verantwoordelijkheid hand-in-hand gaan. Veranderingen in wetgeving en toezicht leiden tot een toenemende noodzaak tot bestuurlijke effectiviteit, risicobeheer en verantwoording. PNO Media past hierop proactief zijn governance aan.

Strategie

Op basis van deze missie en visie streeft PNO Media de volgende doelen na:

  1. PNO Media ondersteunt zijn werkgevers en deelnemers in het maken van keuzes in het kader van het nieuwe pensioenstelsel. Het fonds zorgt voor een adequaat aanbod voor de nieuwe regelingen en besteedt daarbij bijzondere aandacht aan de communicatie met werkgevers, deelnemers en pensioengerechtigden. Het richt zich daarbij primair op de bestaande klanten.
  2. PNO Media streeft naar een verdere groei van bij het fonds aangesloten bedrijven en deelnemers. Het richt zich daarbij met name op pensioenfondsen en grotere bedrijven in de sectoren media, IT, entertainment en de creatieve sector.
  3. PNO Media houdt in zijn keuzes rekening met een verdere consolidatie van fondsen, adviseurs en uitvoerders. Hoewel het fonds zelfstandig bestaansrecht heeft, staat het op langere termijn mogelijk open voor samenwerking met andere partijen.
  4. PNO Media kiest voor een governance die een sterke binding met de aangesloten sectoren waarborgt en die is toegerust om aan huidige en toekomstige eisen te voldoen.
  5. PNO Media streeft naar een kosteneffectieve uitvoering van zijn dienstverlening. De integratie van PNO Media met zijn uitvoerder en de keuze voor een omegkeerd gemengd bestuursmodel kunnen de kosten verlagen. De komende jaren zullen door verdere efficiëntie enerzijds en groei van het deelnemersbestand anderzijds de kosten per deelnemer verder kunnen dalen. De kosten van de uitvoering per deelnemer bevinden zich hierdoor op een niveau dat past bij dienstverlening die PNO Media biedt en blijven in een bandbreedte van kosten bij vergelijkbare pensioenfondsen met vergelijkbare dienstverlening.

Het laatste nieuws

Dekkingsgraad augustus 121,7%

Financieel vrijdag 15 september 2023

PNO Media had eind augustus een actuele dekkingsgraad van 121,7%, en een beleidsdekkingsgraad van 119,7%.

Bekijk bericht

Waarom nieuwe regels voor pensioen?

Pensioentips woensdag 16 augustus 2023

In het nieuwe pensioenstelsel blijft veel hetzelfde: het ouderdomspensioen blijft levenslang, werkgevers en werknemers leggen …

Bekijk bericht

Maak kennis met Crea & Digi

Actueel maandag 17 juli 2023

Crea is – vanzelfsprekend - de creatieve van de 2, denkt graag out of the …

Bekijk bericht

2022: slecht beleggingsjaar en tóch hogere pensioenen

Financieel dinsdag 27 juni 2023

De financiële positie van PNO Media is in 2022 duidelijk verbeterd. De actuele dekkingsgraad steeg …

Bekijk bericht