Bel ons op: 035 702 34 56

Dit zijn wij

PNO Media streeft naar een leidende positie in de creatieve en digitale sector, maar is in 1947 ontstaan voor de medewerkers van de radio-omroep in Nederland. Nog steeds zijn we in Hilversum gevestigd. Elke dag zetten we ons in voor het pensioen van verslaggevers, redacteuren, regisseurs, geluidsmannen, cameravrouwen, app-ontwikkelaars, beveiligers, vormgevers, decorbouwers, ict’ers en marketeers. En al die anderen die voor en achter de schermen werken in de creatieve en digitale sector.

Missie

PNO Media is dé pensioenpartner voor iedereen in de media, IT, entertainment en creatieve sector die op het onderwerp pensioen ontzorgd wil worden. Omdat we naar je luisteren, met je praten en begrijpen wat je nodig hebt. Van mens tot mens. PNO Media heeft de verbeeldingskracht om innovatieve en duurzame oplossingen voor een comfortabele oude dag te ontwikkelen en uit te voeren.

In deze video vertellen we u in 2 minuten wie we zijn.

Visie

De komst van het nieuwe pensioenstelsel maakt een persoonlijke benadering van werknemers en kennis van de sector waarin we werken nog belangrijker. Ondanks de standaardisatie van pensioenregelingen in het nieuwe stelsel neemt de complexiteit en eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers toe. Betrouwbaar en tijdig inspelen op veranderingen (technologie, wetgeving, en klantbehoeftes) maakt dat werkgevers en werknemers in de creatieve en digitale sector een stabiele pensioenpartner nodig hebben. 
Klanten verwachten van een pensioenfonds dat het hen ontzorgt. PNO Media vult dit in door kennis van en betrokkenheid bij de sector, het leveren van kwaliteit, het zorgen voor aanvaardbare kosten en het bieden van transparantie. Bovenal wil PNO Media zijn klanten helpen bij het maken van belangrijke keuzes over pensioenen.
Werkgevers en deelnemers hechten veel waarde aan een goed rendement en het op een maatschappelijk verantwoorde wijze beleggen van pensioengelden. PNO Media laat zien dat het behalen van een goed rendement zeer goed mogelijk is met een beleggingsportefeuille die hieraan invulling geeft.

Strategie

De strategie van PNO Media is in lijn met de veranderende eisen en wensen van werknemers, werkgevers en andere belanghebbenden in de creatieve en digitale sector. Door de Wet toekomst pensioenen en de komst van een nieuw pensioenstelsel wordt het voor werknemers en werkgevers nog belangrijker dat wij hun belangen evenwichtig vertegenwoordigen, de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel goed begeleiden en hen ontzorgen. Op basis van de missie en visie streeft PNO Media de volgende doelen na:

 1. zeer tevreden werknemers en werkgevers in de creatieve en digitale sector;

 2. toekomstbestendige, onderscheidende propositie;

 3. bevlogen eigen medewerkers in continu verbeterende teams;

 4. stimulerende omgeving: professionele organisatie (intern) en inspiratie, samenwerking en vernieuwing (extern).

Deze doelen zijn uitgewerkt in 6 strategieën:

 1. Hoge klanttevredenheid en passende communicatie
 2. Klantbehoud en klantengroei
 3. Toekomstgerichte, onderscheidende propositie
 4. Eigen medewerkers professionaliseren zich voortdurend
 5. Effectieve besturing van eigen organisatie met wendbare teams/processen
 6. Samenwerking of outsourcing waar we als organisatie zelf niet onderscheidend kunnen zijn

Kernwaarden

PNO Media hanteert in de uitvoering van de activiteiten de volgende kernwaarden:

 • ontzorgen en helpen door luisteren, praten en begrijpen (comfortabel);
 • van mens tot mens, persoonlijk;
 • innovatief, duurzaam en maatschappelijk verantwoord;
 • kennis van de sector, betrokken;
 • standaardisatie, aanvaardbare kosten;
 • eigen verantwoordelijkheid (zelfredzaamheid);
 • betrouwbaar en tijdig;
 • kwaliteit;
 • transparant;
 • goed rendement.

Het laatste nieuws

Dekkingsgraad maart 117,3%

Financieel dinsdag 16 april 2024

PNO Media had eind maart een actuele dekkingsgraad van 117,3%, en een beleidsdekkingsgraad van 119,0%.

Bekijk bericht

Samen met u investeren in een groene toekomst

Beleggen woensdag 10 april 2024

Groene obligaties zijn leningen die bedrijven en overheden gebruiken om geld op te halen voor …

Bekijk bericht

Praat mee over je pensioen in het VO

Verantwoordingsorgaan woensdag 10 april 2024

Wil jij de werknemers of gepensioneerden vertegenwoordigen in PNO Media en het gesprek aangaan met …

Bekijk bericht

Blijf veilig: Hoe u oplichting kunt herkennen en voorkomen

Pensioentips woensdag 3 april 2024

In de digitale wereld van vandaag is het belangrijker dan ooit om waakzaam te zijn. …

Bekijk bericht