Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

PNO Media en uitvoeringsorganisatie MPD gaan samen tot 1 zelfadministrerend fonds

Actueel vrijdag 18 november 2022

Het pensioenfonds voor de creatieve en digitale sector, PNO Media, gaat samen met de eigen uitvoeringsorganisatie Media Pensioen Diensten (MPD).

Het bestuur van PNO Media had hiertoe al eerder besloten. Onlangs heeft ook de algemene ledenvergadering van MPD ingestemd met het fusievoorstel. Het streven is om vanaf 1 januari 2023 als zelfadministrerend pensioenfonds verder te gaan.

Lijnen tussen bestuur en uitvoering worden korter

Dit besluit is een van de uitkomsten van de strategische heroriëntatie die afgelopen jaren door het bestuur van PNO Media is uitgevoerd. Het fonds beoogt hiermee in te spelen op de komst van het nieuwe pensioenstelsel. Als één organisatie denkt het fonds sneller, effectiever en goedkoper zijn huidige en toekomstige klanten te kunnen helpen de juiste keuzes te maken voor deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. De lijnen tussen bestuur en uitvoering worden in de nieuwe structuur nog korter omdat is besloten om gelijktijdig met het samengaan van PNO Media en MPD over te gaan naar een paritair bestuur met een one-tier board (omgekeerd gemengd model).

Bestuur met uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurders

Bij PNO Media wordt het fondsbestuur na de structuurwijziging samengesteld uit uitvoerend bestuurders en niet-uitvoerend bestuurders onder leiding van een onafhankelijke bestuursvoorzitter, André Snellen. Niet-uitvoerend bestuurders houden toezicht op het fonds, terwijl uitvoerend bestuurders de dagelijkse leiding vormen van het fonds en de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Het niet-uitvoerend bestuur gaat bestaan uit 8 personen, naar pariteit (belangengroepen) inclusief de onafhankelijke voorzitter. Het uitvoerend bestuur gaat bestaan uit 3 personen met elk hun eigen aandachtsgebied.

Pensioenfonds PNO Media legt basis voor verdere groei

André Snellen, bestuursvoorzitter PNO Media: “Samen sterker, dat is in de kern waarom we deze stap nemen. We vergroten de bestuurlijke effectiviteit van het fonds om de noodzakelijke veranderingen in het kader van het nieuwe pensioenstelsel tijdig en efficiënt door te voeren. Ook leggen we hiermee een basis voor verdere groei omdat we onze werkgevers en deelnemers met deze organisatiestructuur de beste oplossingen kunnen bieden in het kader van het nieuwe pensioenstelsel, en tegen lagere kosten is de verwachting. Wij zijn trots op wat we als bestuur hebben bereikt. De eigenheid van het fonds blijft herkenbaar via de mensen die meegaan naar het nieuwe bestuur. Samen met de nieuwe bestuurders zullen zij de toekomstige uitdagingen gaan vormgeven.”

Geen gevolgen voor dienstverlening aan deelnemers en werkgevers

Jose Claus, algemeen directeur MPD: “PNO Media en MPD vormen een sterke combinatie die heeft bewezen de media, en de creatieve en IT-sector naar tevredenheid te kunnen bedienen. Dankzij deze stap wordt de kennis en ervaring van het fonds en de uitvoeringsorganisatie in één organisatie en één bestuur gebundeld. Bovendien vereenvoudigen we onze governance, versterken we onze kennis en zorgen we voor een wendbaardere organisatie die klaar is om onze deelnemers en werkgevers goed in het nieuwe stelsel te laten landen. Voor deelnemers en werkgevers van PNO Media zal het samengaan met MPD verder geen gevolgen hebben. De dienstverlening aan hen zetten we voort zoals ze dat van ons gewend zijn.”

De werving van uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurders heeft plaatsgevonden. Kandidaten voor de bestuursfuncties zijn aan De Nederlandsche Bank voorgesteld. De verwachting is dat dit traject binnenkort kan worden afgerond en dat PNO Media vanaf 1 januari 2023 verdergaat als zelfadministrerend pensioenfonds.

Naar het overzicht