Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Uw nieuwe pensioenregeling krijgt steeds meer vorm

Actueel donderdag 25 april 2024

De regels voor pensioen in Nederland gaan veranderen. Ook uw onderneming moet overstappen op een nieuwe pensioenregeling. PNO Media helpt u hierbij en streeft ernaar om de overstap samen met u op 1 januari 2027 te maken.
Voor het zover is, maken sociale partners (vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers) in de creatieve en digitale sector afspraken over de nieuwe pensioenregelingen. Dit leggen zij vast in hun ‘transitieplan’. De gesprekken hiervoor zijn in 2023 gestart en nog volop bezig. We verwachten dat alle transitieplannen rond de zomer zijn afgerond.  

Uw vertegenwoordiging en de stand van zaken  

Vanuit PNO Media helpen we sociale partners door hen een standaard format voor het transitieplan aan te bieden en berekeningen te maken voor onder meer de hoogte van de premie bij verschillende keuzes en scenario's. Ook nemen we hen mee in de besluiten die collectief zijn en voor iedereen die bij PNO Media is aangesloten gaan gelden. 

Valt u onder een cao of volgt u vrijwillig een cao? Dan wordt uw transitieplan gemaakt door de partijen die deze cao vaststellen. Andere werkgevers worden vertegenwoordigd door de Pensioenraad die het transitieplan voor hen maakt. Ook zijn er 14 werkgevers met een eigen ondernemingspensioenregeling bij PNO Media. Zij nemen zelf besluiten en leggen deze vast in een transitieplan.  

Publieke omroepen  

De sociale partners betrokken bij de vaststelling van de cao voor het omroeppersoneel hebben hun voorlopige keuze voor een nieuwe pensioenregeling gemaakt. De huidige pensioenregeling is een zogeheten middelloonregeling. Als nieuwe regeling is voor de 45 aangesloten bedrijven en hun medewerkers gekozen voor de solidaire premieregeling, omdat deze het meeste lijkt op de huidige pensioenregeling. Bovendien vinden sociale partners de solidaire elementen, bijvoorbeeld voor het opvangen van tegenvallers, belangrijk. Over de nadere invulling van de solidaire premieregeling zijn de gesprekken op dit moment gaande. 

Informatie-, communicatie en kantoortechnologie (ICK) 

Ook de sociale partners in de ICK-sector hebben principe afspraken gemaakt voor hun achterban (65 bedrijven en hun medewerkers): 

  • De huidige beschikbare premieregelingen worden flexibele premieregelingen. Dit soort regelingen sluiten het meeste aan bij de huidige situatie. 
  • De huidige middelloonregelingen worden een solidaire premieregeling. Dit past het beste bij de wensen en voorkeuren van werknemers, die naar voren zijn gekomen in het onlangs uitgevoerde onderzoek onder werknemers in de ICK-sector. 

Film- en bioscoopsector 

De voorlopige voorkeur van de sociale partners in de film- en bioscoopsector gaat uit naar de solidaire premieregeling. Naar deze regeling zullen de medewerkers van ongeveer 140 bedrijven overstappen. Zij hebben nu een middelloon regeling. 

Pensioenraad 

De Pensioenraad vertegenwoordigt ongeveer 200 ondernemingen en hun medewerkers. Op dit moment hebben deze bedrijven diverse pensioenregelingen bij PNO Media, dus zowel middelloon als beschikbare premieregelingen. De Pensioenraad heeft in principe het besluit genomen dat de ondernemingen met een middelloon (DB) regeling naar een solidaire premieregeling overgaan. En dat de ondernemingen met een beschikbare premieregeling overstappen naar een flexibele premieregeling. Voor de invulling van de nieuwe pensioenregelingen hanteert de Pensioenraad het uitgangspunt om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de huidige regelingen. De Pensioenraad zal de 200 ondernemingen zo spoedig mogelijk hierover verder informeren. Vervolgens kunnen deze ondernemingen desgewenst - onder bepaalde voorwaarden en binnen de kaders van het transitieplan - afwijken van de ‘default’ inrichting van hun nieuwe pensioenregelingen.

Invaren en compensatie 

Alle bij PNO Media betrokken sociale partners zijn van plan om de pensioenen die al zijn opgebouwd en de pensioenuitkeringen mee te verhuizen naar de nieuwe pensioenregeling (“invaren”).  

Uit onze analyses blijkt dat de overstap voor bepaalde leeftijdsgroepen nadelig uitpakt (doordat het nadeel van het afschaffen van de doorsneesystematiek niet voor iedereen wordt goedgemaakt door andere voordelen van het nieuwe stelsel). Sociale partners en het bestuur van PNO Media willen een compensatie hiervan mogelijk maken. Het bestuur heeft daarom besloten dat, als er voldoende vermogen beschikbaar is, de compensatie bij de overgang naar het nieuwe stelsel uit het vermogen betaald kan worden. Op dit moment is het vermogen van PNO Media voldoende groot en beschikbaar om dit te financieren bij de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. 

Vervolgstappen 

Sociale partners maken de komende maanden definitieve afspraken over de verdere invulling van de solidaire en flexibele premieregeling. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn de hoogte van de premies voor beide pensioenregelingen en het partner- en wezenpensioen. Ook gaan zij de effecten van het meeverhuizen van de opgebouwde pensioenen en de compensatie nog verder bekijken. Alle besluiten hierover leggen zij vast in een transitieplan.  

De concept transitieplannen worden voorgelegd aan VGOmedia. Deze belangenvereniging voor gepensioneerden in de mediasector heeft een wettelijk hoorrecht en mag daarom haar oordeel geven. De bedoeling is dat de nieuwe pensioenregels voor jong en oud evenwichtig uitpakken. Na vaststelling van het definitieve transitieplan versturen de sociale partners hun plan aan PNO Media en publiceren wij de plannen via onze website. De transitieplannen zijn de basis voor de manier waarop we de nieuwe pensioenregelingen gaan uitvoeren en administreren (implementatie).  

Mijlpalen en planning 

  • Zomer/najaar 2024: Afronding en bekendmaking van de transitieplannen met de afspraken over uw nieuwe pensioenregeling bij PNO Media.  
  • Najaar 2024: Na aanvaarding van het transitieplan stelt PNO Media een implementatieplan op en dient dit in bij de toezichthouder De Nederlandsche Bank. Ook stelt PNO Media een communicatieplan op en levert dit in bij de AFM. 
  • 2025 – 2026: Voorbereiding op de overstap door onder andere het aanpassen van onze financiële en administratieve systemen. Informeren van iedereen die bij PNO Media pensioen opbouwt of heeft opgebouwd over de nieuwe pensioenregeling en de effecten daarvan. 
  • 1 januari 2027: Streefdatum ingangsdatum van uw nieuwe pensioenregeling. Wettelijk heeft PNO Media tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd om dit te realiseren. 

Meer informatie en contact 

Meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel vindt u hier.  
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via ons ons contactformulier. U kunt ons ook een e-mail sturen of ons telefonisch bereiken op 035 702 34 20.    

Naar het overzicht